Jakija patrebny dakumienty dla prodažu kvatery?

Paśviedčańnie ab dziaržaŭnaj rehistracyi, paśviedčańnie ab pravie ŭłasnaści, techpašpart. Ułaśnik, kali jon nie moža pryjechać u krainu, musić zrabić davieranaść na čałavieka ŭ Biełarusi. 

Dzie aformić davieranaść?

Jana robicca ŭ pasolstvie abo niepasredna ŭ krainie, dzie znachodzicca ŭłaśnik, u nataryusa.

«Kali čałaviek znachodzicca pad mižnarodnaj abaronaj, to, kaniešnie, pajści ŭ pasolstva jon nie moža. I tut afarmlać davieranaść možna prosta ŭ krainie, dzie vy zaraz znachodziciesia. Skarystacca dapamohaj biełaruskaha jurysta, jaki skłaŭ by dakumient, a potym pasłuhami nataryusa», — kaža Alvina Minhazava. 

Prysutnaść čałavieka, na jakoha vy afarmlajecie daviernaść u Biełarusi, nieabaviazkova. Patrebny buduć tolki jaho pašpartnyja danyja. 

«Miarkuju, što ŭ pasolstvie budzie vialikaja čarha, mohuć zapisvać na 6 miesiacaŭ napierad. Chutčej budzie zrabić davieranaść u nataryusa ŭ toj krainie, dzie hramadzianin znachodzicca. Hałoŭnaje — pastavić na jaje apastyl. Potym pierasłać u Biełaruś i zrabić tam na miescy pierakład», — tłumačyć Alvina. 

Jak vypisacca z kvatery?

Isnuje dva varyjanty — pierarehistracyja albo vypiska praz sud. 

U pieršym vypadku vam treba paznačyć u daviernaści, što vy dajacie zhodu na pierarehistracyju i paznačyć, u jakim miescy, napisać adras. 

Vielmi časta, majučy na rukach hienieralnuju davieranaść, rehistracyjnyja orhany (asabliva, kali ŭ kvatery zarehistravany niepaŭnaletnija) prosiać inšuju davieranaść, dzie b heta było prapisana. Taksama zahadzia treba ŭdakładnić, ci chapaje mietražu ŭ kvatery, u jakuju vy płanujecie pierarehistravać ludziej.

Što rabić, kali niama mahčymaści zrabić novuju prapisku?

Možna pradać kvateru z zarehistravanymi asobami, a potym vyrašać heta pytańnie praz sud. 

«Pakupniku možna zrabić źnižku, ryełtary takoha rodu ŭhody robiać. Vypisać ludziej ŭnikudy nielha. I ŭ takim vypadku heta ŭsio adbyvajecca praz sud.

Naprykład, pradaviec i pakupnik damaŭlajucca, što ludzi vypišucca z kvatery paśla ŭhody na praciahu miesiaca, hetaha nie adbyvajecca, adpaviedna, padajecca pazoŭ, pačynajecca sudovy praces. U svaju čarhu pradaviec padaje tłumačeńni ŭ sud, što jon vyjechaŭ i zaraz žyvie ŭ inšaj krainie, prosić jaho vypisać i takim čynam pryznaje pazoŭ. Hetaj praceduraj pavinien zajmacca advakat», — tłumačyć jurystka. 

Ludzi, jakija prosta zarehistravany ŭ kvatery, ale nie źjaŭlajucca ŭłaśnikami, pavinny dać zhodu na prodaž i ich vypisku. 

«Heta asobny dakumient. Jaho taksama treba rabić u nataryusa. 

Nastupnaja situacyja, kali ŭ kvatery jość niapaŭnaletni. Naprykład, jaho treba pierarehistravać, a baćki ŭ razvodzie i niama pastanovy suda ab tym, dzie pastajannaje miesca žycharstva dzicia, to paprosiać zhodu adnaho z baćkoŭ na prapisku ŭ inšym miescy. Mahčyma, navat spatrebicca davieranaść. U astatnim usio jak i z darosłymi, možna vypisać praz sud», — kaža Alvina. 

Pa słovach jurystki, vypiska z kvatery praz sud, pačynajučy z 2020-ha, stała častaj źjavaj.

A kali ŭ kvatery niekalki ŭłaśnikaŭ?

Kožny ź ich pavinien zrabić daviernaść na čałavieka, jaki znachodzicca ŭ Biełarusi. 

«Kaniešnie, možna, kab adzin ułaśnik daŭ daviernaść na druhoha, a potym jon na čałavieka ŭ Biełarusi, ale tut składanaja schiema. Možna narabić u dakumientach pamyłak», — kaža jurystka. 

Kali na čałavieku «visić» kryminalny artykuł, ci varta jamu bajacca źviartacca ŭ sud pa hramadzianskaj spravie?

Kali ŭ adnosinach da čałavieka zaviedziena kryminalnaja sprava, jon doŭhi čas znachodzicca ŭ statusie padazravanaha i aryšt na jaho majomaść nie nakładzieny, to jon moža ździajśniać ździełki.

«Kali na majomaści aryšt, to ŭ takim vypadku ŭžo pozna. Usio zaležyć ad taho, ci jość abciažarańnie na nieruchomaści.

Najaŭnaść kryminalnaha artykuła paŭpłyvać na hramadzianski sud nijak nie moža.

Ja b skazała, što tut hałoŭnaje paśpieć heta ŭsio svoječasova zrabić. Kožny pavinien acanić svaje ryzyki. Kali jany jość, to lepš krychu stracić na ŭhodzie, ale zachavać bolšuju častku, čym potym heta budzie kanfiskavana ŭ jakaści kampiensacyi pa niejkaj kryminalnaj spravie», — kaža jana. 

Što z hrašyma?

Jurystka raić rabić pieravod hrošaj praz bank. Na vyvaz najaŭnych jość abmiežavańni pa sumie — kali ŭ vas bolš za 10 tysiač dalaraŭ na čałavieka, ich pryjdziecca dekłaravać. 

«Sustrakajucca situacyi, kali na miažy hrošy adbirajuć z metaj, naprykład, pravierki sapraŭdnaści. I heta moža adbycca navat kali suma zadekłaravana. Praces vielmi zaciahniecca. 

Jość banki, jakija praz SWIFT robiać takija pieravody. U Biełarusi zaraz prablemy z častkaj bankaŭ, jakija źviazany z Rasijskaj Fiederacyjaj. Jany ŭžo takija pasłuhi nie akazvajuć, ale možna znajści tyja, jakija jašče robiać płaciažy. U lubym vypadku ryełtar padkaža, praź jaki bank tut dziejničać», — kaža Alvina. 

Da biełarusaŭ jość pilnaja ŭvaha za miažoj.

Kali vy zachočacie za hetyja hrošy kupić u inšaj krainie nieruchomaść, to, mahčyma, u vas zapatrabujuć damovu ab kupli i prodažy, kab paćvierdzić, adkul u vas patrebnaja suma. 

«Rekamienduju, kab hetaja damova była, — kaža Minhazava. —

Uvohule pradavać kvateru ŭ Biełarusi praz ryełtara nieabaviazkova. Kali čałaviek, na jakoha vy aformili davieranaść, hatovy zajmacca prodažam, to jon moža heta rabić. Ale tady važna pravieryć jaho, paprasić dakumienty ab tym, što pakupnik nie staić na ŭliku ŭ psicha-nieŭrałahičnym abo narkałahičnym dyspansierach. Možna, darečy, źviarnucca ŭ ryełtarskaje ahienctva tolki pa hetym pytańni, kab jany heta pravieryli.

Kali vybirajecie ryełtara, važna, kab čałaviek razumieŭ kantekst taho, što adbyvajecca. Naprykład, što vy źjechali z palityčnych matyvaŭ i što vam treba budzie dapamahać z usimi krokami ŭ prodažy». 

Jak zrabić tak, kab z uhodaj nie padmanuli?

«Samaje hałoŭnaje — być upeŭnienym u čałavieku, na jakoha dajecca davieranaść. Mienavita jon budzie rasparadžacca i kvateraj, i finansami.

U majoj praktycy nie było situacyj, kali čałaviek zabiraŭ hrošy i źjazdžaŭ. Ale byli vypadki, kali dachodziła da svarak. Nie chacieli pieravodzić hrošy ad prodažu. Mabyć, heta adzinaja ryzyka, jakaja moža być», — padsumoŭvaje jurystka. 

Čytajcie taksama: 

Łukašenka padpisaŭ ukaz, jaki dazvalaje ŭzakonić samavolnyja pabudovy

«Parkiet, łaminat ludzi zabirajuć z saboj na nastupnuju kvateru». Jak biełarusy arandujuć kvatery ŭ roznych haradach śvietu

Клас
19
Панылы сорам
3
Ха-ха
0
Ого
2
Сумна
3
Абуральна
8