Nadyšoŭ pierałom: z hetaha času vajna moža raźvivacca pa-roznamu. Maskva jašče moža imknucca da poŭnaj pieramohi. U razumieńni Rasii pieramoha aznačała b źniščeńnie ŭkrainskaj armii na levym bierazie Dniapra i dałučeńnie da Rasii terytoryj, jakija jana nazyvaje Navarosijaj (Danbas i ŭvieś poŭdzień Ukrainy z Adesaj i, mahčyma, Charkaŭskaj vobłaściu). Pucin taksama choča, kab ułada ŭ Kijevie razvaliłasia, a toje, što zastaniecca ad Ukrainy, stała palityčna padparadkavana Rasii.

Na poŭdni Ukrainy rasijanie prykładajuć vialikija namahańni dla ŭzmacnieńnia akupacyi zachoplenaj terytoryi, kab mieć dostup da suchaputnaha kalidora na Krymski paŭvostraŭ, jaki jany zachapili jašče ŭ 2014 hodzie. Rasijskaja armija ciapier maje patrebu ŭ mabilizacyi bolšaj kolkaści asabovaha składu i ŭ pieradysłakacyi staroj techniki sa svaich stratehičnych składoŭ na franty. Ukrainskim ža siłam pastaŭlajecca z zachodnich krain bolš novaj, nastupalnaj vajennaj techniki. Rasijski bok sprabuje sarvać hetuju dapamohu rakietnymi ŭdarami vialikaj dalokaści. Adnak jamu nie chapaje zbroi z dakładnym naviadzieńniem, kab mieć mahčymaść nanosić takija rakietnyja ŭdary pa ŭsioj Ukrainie.

Maskvu, imavierna, zadavoliła i bolš abmiežavanaja pieramoha. Adnak jana raźličvaje na kantrol nad zachoplenymi terytoryjami Danbasa i nad suchaputnym kalidoram u Krym. Zaraz heta akupavanyja terytoryi Chiersonskaj i Zaparožskaj abłaściej Ukrainy.

Ź inšaha boku, dla Ukrainy było b pieramohaj, kali b joj udałosia adcisnuć rasijskija vojski tudy, dzie jany znachodzilisia da ŭvarvańnia 24 lutaha.

Bai za Danbas

Jość šmat prykmiet taho, što vynik bajavych dziejańniaŭ na Danbasie moža stać klučavym vajennym faktaram, jaki paŭpłyvaje na dalejšy chod vajny va Ukrainie — i, mahčyma, na umovy jaje zaviaršeńnia. Z hetaha, adnak, nie abaviazkova vynikaje, što pieramoha adnaho z bakoŭ na Danbasie budzie aznačać pieramohu hetaha boku va ŭsim kanflikcie. Z punktu hledžańnia šyrokaj jeŭraatłantyčnaj biaśpieki, pieramoha Rasii była b samym niepažadanym vynikam vajny.

Scenar, u jakim u hetaj bitvie pieramahaje Rasija, moh by spraŭdzicca, kali b, naprykład, zachodniaja zbroja nie dachodziła da ŭkrainskich vojskaŭ praz Dniapro dastatkova chutka i ŭ dastatkovaj kolkaści. Uzbrojenyja siły Ukrainy mohuć być akružanyja i źniščanyja ŭ Danbaskim katle, što pryviadzie da zachopu Rasijaj terytoryi ŭsioj Uschodniaj Ukrainy.

Scenar, u jakim Rasija pieramahła

Kali b heta adbyłosia, Rasija, napeŭna, nie spyniłasia b na dasiahnutym, i my stali b śviedkami dalejšaj eskałacyi vajny. U takim vypadku, paśla niekalkich tydniaŭ pierahrupoŭki i padrychtoŭki, Rasija, vierahodna, adnaviła b nastup na Adesu i Prydniastroŭje i, imavierna, paviarnułasia b suprać Kijeva, kab kančatkova zrynuć ukrainskuju dziaržavu. Pieramožanaja i terytaryjalna pasiečanaja Ukraina pavinna była b pieraasensavać siabie ŭ palityčnym i arhanizacyjnym sensie. Jana niepaźbiežna apynułasia b u poŭnaj zaležnaści ad Rasii.

Rasija ŭ takim vypadku vyjdzie z vajny macniejšaj i pieramoha zaachvocić jaje bolš žorstka supraćstajać Zachadu. Rasijskaje hramadstva, achoplenaje ejfaryjaj vajennaha tryumfu, abjadnaŭšysia, pieraadoleje ekanamičnyja ciažkaści, vyklikanyja zachodnimi sankcyjami.

Ukraina bolš nie budzie stratehičnym i palityčnym vyklikam dla Maskvy. 

Paraza Zachadu pastaviła b Rasiju ŭ lepšaje stratehičnaje stanovišča ŭ adnosinach z NATA, čym jana jość siońnia. Jana daminavała b u Čornym mory, a stratehičnaje stanovišča Polščy i krain Bałtyi na ŭschodnim fłanhu NATA pahoršała b, niahledziačy na ​​ŭstupleńnie ŭ aljans Finlandyi i Šviecyi.

Rasčaravańnie ZŠA i niebiaśpiečny Kitaj na zadnim płanie

Pry takim raskładzie Rasija stała b jašče bolš ahresiŭnaj. Zadačaj Zachadu było b znajści efiektyŭny adkaz na hetuju stratehiju. U vyniku jon stanie bolš usprymalny da rasijskaha jadziernaha šantažu, čym zaraz.

Praciahłaje supraćstajańnie pamiž Rasijaj i Zachadam, jakoje niekatoryja, u tym liku i ja, nazyvajuć Druhoj chałodnaj vajnoj, budzie raźvivacca bližejšyja hady va ŭmovach, kudy bolš niespryjalnych dla Zachadu, čym raniej. Zachad, jaki nie zmoh efiektyŭna adkazać na vajnu Rasii z Ukrainaj, vyjdzie z hetaha vyprabavańnia hieapalityčna asłablenym, unutrana rasčaravanym i palityčna padzielenym. Niaŭdača moža vyklikać hłyboki kryzis kiraŭnictva ŭ Zachodniaj Jeŭropie i pryvieści da rearhanizacyi NATA, asabliva ŭ pytańniach biaśpieki.

Złučanyja Štaty mohuć pačać hublać cikavaść da padtrymki biaśpieki Jeŭropy. Sutyknuŭšysia z usim hetym, u Kitaja, niesumnienna, uźniknie spakusa pavialičyć svaje vykliki u stasunkach z Zachadam i ŭ Inda-Cichaakijanskim rehijonie.

Scenar, kali kanflikt zojdzie ŭ tupik

Druhi varyjant praduhledžvaje mahčymaść zaviaršeńnia bitvy na Danbasie bieź vidavočnaha pieramožcy. Zychodziačy ź ciapierašniaha raskładu padziej, taki scenar u peŭnaj stupieni imavierny. Rasijskaje vojska moža nie zdoleć akružyć i źniščyć ukrainskaje vojska na Danbasie, a ŭkraincy nie zdolejuć adcisnuć rasijan na davajennyja pazicyi. Naturalnym nastupstvam takoha tupika moža stać palityčny pošuk umoŭ dla prynamsi časovaha pieramirja i pačatku mirnych pieramovaŭ z vyznačanymi pasrednikami.

Taki scenar moža być źviazany z uviadzieńniem mižnarodnych miratvorčych sił i mižnarodnych naziralnikaŭ u zonu sudakranańnia abiedźviuch armij. Z-za praciahłaści pieramoŭnaha pracesu jon stanie zamarožanym kanfliktam, jak na Danbasie pierad vajnoj — tolki na hety raz u mienš spryjalnych dla Ukrainy abstavinach. 

Adnak takoha rašeńnia niemahčyma było b dasiahnuć chutka z-za niežadańnia bakoŭ jaho prymać. Pa-pieršaje, Rasija moža addać pieravahu rašeńniu adkazać eskałacyjaj na tupikovuju situacyju, vykarystoŭvajučy stratehiju pavyšeńnia stavak, jakuju jana ŭžo vykarystoŭvała va Ukrainie. Taksama nieviadoma, ci pahodzicca Ukraina na časovaje zamarožvańnie vajny.

Scenar, pry jakim Ukraina zdabyła abmiežavany pośpiech

Narešcie, jakimi mahli b być nastupstvy pieramohi Ukrainy ŭ bitvie na Danbasie i chacia b častkovaha razhromu rasijskich vojskaŭ u rehijonie? Ci, što jašče bolš radykalna, adnaŭleńnie Ukrainaj pazicyj, jakija nahadvali b davajenny status-kvo? Na žal, heta małaimavierny scenar, kali Zachad budzie prytrymlivacca svajoj ciapierašniaj pasiŭnaj stratehii ŭ proksi-vajnie z Rasijaj.

Paśla razhromu na Danbasie Rasija, napeŭna, nie źmirycca z parazaj. Možna čakać, što jana budzie nastojliva zmahacca za zachavańnie jak maha bolšaj častki akupavanaj terytoryi jak na Danbasie, tak i na poŭdni krainy. Pry takim raskładzie ryzyka eskałacyi vajny, u tym liku z prymianieńniem zbroi masavaha źniščeńnia, budzie najbolšaj. Na takija miery Maskva mahła b pajści, kab nie dapuścić straty akupavanaha suchaputnaha kalidora ŭ Krym, to-bok Azoŭskaha ŭźbiarežža na maryupalska-chiersonskim maršrucie.

Harantavany suchaputny dostup da Kryma — heta stratehična samaje važnaje pytańnie dla Rasii ŭ hetaj vajnie, bolš važnaje, čym unutrypalityčnyja pieravahi ad anieksii Danbasu. Možna navat vykazać zdahadku, što Rasija moža być hatovaja pajści na sastupki pa Danbasie, kali prajhraje tam bitvu. Adnak dla abarony kalidora ŭ Krym jana budzie hatovaja pajści na samyja žorstkija miery, navat z vykarystańniem jadziernaj zbroi.

Pavyšeńnie roli jadziernaha strymlivańnia

Paraza Rasii va Ukrainie stała by dokazam poŭnaj niebajazdolnaści rasijskaha vojska. Heta mieła b surjoznyja nastupstvy, pavialičvajučy rolu jadziernaj zbroi ŭ abaronnaj stratehii Rasii i jaje pastajannym supraćstajańni z Zachadam. Druhaja chałodnaja vajna stanie bolš aryjentavanaj na jadziernuju zbroju, čym pieršaja, i spatrebicca surjozny pierahlad jadziernaj stratehii NATA, asabliva ŭ dačynieńni da niestratehičnych sistem jadziernaj zbroi.

Niezaležna ad taho, čym skončycca vajna va Ukrainie, abaviazkova nastupić źmiena palityki Jeŭraatłantyčnaha aljansu, asabliva ŭ rehijonie Centralnaj i Uschodniaj Jeŭropy. Ničoha ŭžo nie budzie jak raniej, i pieryjad paśla chałodnaj vajny zastaniecca ŭ hłybokaj pamiaci. Nastupić novy etap chałodnaj vajny pamiž Rasijaj i Zachadam.

Клас
15
Панылы сорам
3
Ха-ха
1
Ого
6
Сумна
23
Абуральна
14