Ukrainskija sałdaty biahuć paśla rakietnaha ŭdara pa Kramatorsku. 7 lipienia 2022 hoda. Fota: AP Photo/Nariman El-Mofty, File

Ukrainskija sałdaty biahuć paśla rakietnaha ŭdara pa Kramatorsku. 7 lipienia 2022 hoda. Fota: AP Photo/Nariman El-Mofty, File

— Hałoŭnakamandujučy USU Valeryj Załužny zajaviŭ, što situacyja na froncie stabilizavałasia. Ci bačycie vy heta i jakuju rolu ŭ hetym adyhrała zachodniaje ŭzbrajeńnie?

— Tak, absalutna. Zbroja, jakuju Złučanyja Štaty i inšyja zachodnija partniory dali Ukrainie, było vielmi važnym dla źnižeńnia tempaŭ rasijskich apieracyj na ŭschodzie Ukrainy.

Chutkaść prasoŭvańnia Rasii prykładna z 3-4 lipienia, paśla bitvy za Lisičansk, vielmi pavolnaja. Rasijanie amal nie akupavali novych terytoryj. Kali vy čytajecie štodzionnyja spravazdačy, jakija daje Ministerstva abarony Rasii, to bačycie, što jany ciapier amal nie vykazvajuć terytaryjalnych pretenzij. A staŭleniki Kramla ŭ «ŁNR» navat robiać niečakanyja zajavy. Naprykład, nie było rasijskich zajavaŭ adnosna zachopu Sievierska, što šyroka krytykavałasia ŭ rasijskaj infarmacyjnaj prastory.

My taksama bačyli, što rasijanam było ciažka zabiaśpiečvać artyleryjskija sistemy bojeprypasami i padtrymlivać vialikuju kolkaść bajcoŭ na linii frontu. Heta, viadoma, źviazana z tym, što Złučanyja Štaty dali reaktyŭnuju artyleryju HIMARS i ŭkraincy nanieśli ŭdary pa krytyčna važnych składach bojeprypasaŭ.

My vykarystoŭvajem datčyk u kosmasie, jaki fiksuje ciepłavyja anamalii, a taksama pažaru, i my bačyli, što prykładna z 10 lipienia da 15 lipienia nazirałasia dakładnaje pamianšeńnie kolkaści anamalij ciapła. Takim čynam, tak, my ličym, što HIMARS istotna paŭpłyvali i pahoršyli zdolnaść ruskich vykarystoŭvać artyleryju.

— Jakaja ciapier stratehija rasijan na roznych napramkach?

— Rasijskaja stratehičnaja meta ŭ dačynieńni da Ukrainy z 24 lutaha nikoli nie źmianiałasia.

My ličym, što stratehičnaj metaj Kramla źjaŭlajecca kantrol nad usioj Ukrainaj palityčna, a zatym, vierahodna, i hieahrafična.

Kreml, vierahodna, imkniecca kantralavać usiu Ukrainu pa mienšaj miery da Dniapra, u tym liku i Kijeŭ. Heta było častkaj płana «Navarosija» ŭ 2014 hodzie. Niadaŭnija zajavy ministra zamiežnych spraŭ Siarhieja Łaŭrova taksama heta jasna dali zrazumieć.

Kreml maje terytaryjalnyja ambicyi, jakija vychodziać daloka za miežy Danbasa. I heta vidać z kankretnych apieracyjnych padychodaŭ. My bačyli, što Kreml fakusujecca na Uschodnim froncie, vidavočna sprabujučy zachapić Danieckuju i Łuhanskuju vobłaści. Što cikava, Kreml, zdajecca, nie staviŭ pryjarytetam zachop novych terytoryj na poŭdni. My nie bačyli ŭ adkrytych krynicach taho, što pakazvała b, što rasijanie farmujuć tam udarnyja hrupy.

Rasiejskija ataki na poŭnačy Charkava byli vielmi abmiežavanyja, mahčyma, z-za pamieraŭ uzvodaŭ abo rot, drennaj vyviedki. Heta značyć, akcent adnaznačna rabiŭsia na ŭschod z padtrymkaj z paŭdniovych i paŭnočnych terytoryj. Ale Rasii ŭ budučyni taki pryjdziecca prymać rašeńni, jakija franty dla ich pryjarytetnyja, pakolki jany nie ŭ stanie zachapić usio, što chočuć, adnačasova.

— Raniej Instytut vyvučeńnia vajny pisaŭ, što ciapierašni rasijski nastup na Danbasie z vysokaj vierahodnaściu ŭ najbližejšyja tydni dasiahnie kulminacyi dzieści ŭzdoŭž trasy E40, jakaja złučaje Danieck i Charkaŭ. Jakuju vy zaraz bačycie kulminacyju rasijskaha nastupleńnia na hetym napramku?

— Ciažka skazać, u jakich nasielenych punktach, vierahodna, zavieršycca kampanija Kramla. My apublikavali kartu ščylnaści nasielnictva, jakaja źmiaščaje źviestki pa hramadach Danieckaj vobłaści ŭ 2020 hodzie. Na joj vidać, što terytoryja, jakaja zabudavanaja vakoł Kramatorska, Bachmuta, Słavianska, Sievierska, i šerah inšych raźvitych haradoŭ, maje adnosna vyšejšuju nasielenaść.

Ź inšaha boku, vyvučajučy hetuju vajnu, my bačym, što Kreml moh prachodzić vialikija adlehłaści z dapamohaj miechanizavanych vojskaŭ pa adkrytych raŭninach, sielskaj miascovaści, dzie ciapier dobra ŭmacavanaja ŭkrainskaja abarona.

Abo kali pahladzieć, jak, naprykład, pieršaje hvardziejskaje tankavaje padraździaleńnie armii RF u pačatku vajny zdoleła dajści z Kurska abo Biełharada ŭ kirunku Kijeva abo Sum. Im udałosia dosyć chutka dabracca da Brovaraŭ i inšych častak Kijeva praz pali. Ale tam, dzie ruskim davodziłasia dziejničać u haradskim asiarodździ, ich apieracyi spynialisia.

Kali rasijanie nablizilisia da bitvy pad Kijevam i byli na ŭskrainach Abołoni, u Bučy, u rajonie Baradzianki, ich apieracyi zamarudzilisia. Prasoŭvańnie pa Maryupalu, tamtejšamu haradskomu asiarodździu, taksama było pavolnym.

Tamu, vyvučajučy dynamiku, my bačym, što temp zapavolvajecca pa miery nabližeńnia da bolš hustanasielenaj terytoryi. Tamu my čakajem, što linija Kramatorsk — Bachmut, pierš za ŭsio na šašy E40, dzie jość padrychtavanyja ŭkrainskija abarončyja pazicyi, zamarudzić tempy Rasii.

Navat Sieviersk sprabujuć zachapić vielmi pavolna. Prykładna z pačatku lipienia, z taho času, jak rasijanie zachapili bolšuju častku administracyjnaj miažy Łuhanskaj vobłaści, jany nie zmahli prasunucca značna dalej i zachapić Sieviersk, što važna, uličvajučy toje, nakolki maleńki hety horad. Ja maju na ŭvazie, što nie baču pierśpiektyŭ taho, što rasijanie dasiahnuć chutkich pośpiechaŭ, bieručy pad uvahu bolš składanuju i jašče lepš padrychtavanuju abaronu Danieččyny.

— Ale, na vaš pohlad, u budučyni jany majuć šancy zachapić Kramatorsk, Słaviansk i inšyja harady Danbasa?

— Nie. My ličym, što Kreml naŭrad ci zachopić ich, i tym bolš, da 11 vieraśnia. Pra hetuju datu papiaredžvajuć ukrainskija aficyjnyja asoby, maŭlaŭ, u hety pieryjad mahčymyja tak zvanyja refierendumy na akupavanych terytoryjach.

— Namieśnica ministra abarony Hanna Malar niadaŭna zajaviła, što nastupnaj metaj rasijan moža stać Zaparožža. Nakolki vysokaja vierahodnaść ich ataki ŭ hetym kirunku i adkul jana moža być?

— Ciapier my nie bačym, kab rasijanie nazapašvali siły dla nastupleńnia na Zaparožža to z poŭdnia, to z zachadu Danieckaj vobłaści.

Varta pahladzieć, jak budzie raźvivacca ich vajennaja kampanija, ale pakul my nie bačym niepasrednaj pahrozy ŭ kirunku Zaparožža.

Zrešty, ja nie sumniavajusia, što Kreml imkniecca zachapić Zaparožskuju vobłaść, i heta ŭvachodzić u jaho terytaryjalnyja mety. I kali im udasca zachapić Danieckuju vobłaść, to jany taki mohuć pasprabavać paśla zachapić i Zaparožža.

Ukrainskija sałdaty ŭ Danieckaj vobłaści. 20 lipienia 2022 hoda. Fota: AP Photo/Nariman El-Mofty

Ukrainskija sałdaty ŭ Danieckaj vobłaści. 20 lipienia 2022 hoda. Fota: AP Photo/Nariman El-Mofty

— Ci jość u ich dastatkova aficeraŭ, kab navučać navabrancaŭ?

— Hetaje pytańnie vychodzić za miežy našych daśledavańniaŭ, ale toje, što my možam nazirać z adkrytych krynic, śviedčyć, što rasijanie majuć prablemy sa svaim aficerskim korpusam. Było niekalki videa z vučeńniaŭ bataljona «Alha» z Tatarstana, na jakich było pakazana, jak rasijskija kursanty trenirujuć žaŭnieraŭ. Zvyčajna instruktary dla takoj roli, pa zachodnich mierkach, pavinny byli b mieć zvańnie starejšaha unter-aficera, pa savieckaj terminałohii — siaržanta.

Tamu toj fakt, što jany prymušajuć kursantaŭ vykonvać takuju vučebnuju pracu, jakuju zvyčajna vykonvaŭ by siaržant, moža śviedčyć ab tym, što ŭ ruskich jość ciažkaści z aficerskim korpusam.

Jość i inšyja indykatary — toje, što kursantaŭ daterminova vypuskajuć z navučalnych ustanoŭ, kab vajavać va Ukrainie. I, viadoma, paćviardžeńniem prablem z aficerskim składam źjaŭlajucca ŭsie hetyja śmierci ruskich kamandziraŭ: ad kiraŭnikoŭ bataljonaŭ da hienierałaŭ.

— Bai za Łuhanščynu paŭpłyvali na ŭzrovień spustošanaj rasijskaj armii?

— Tak. I Kreml heta pryznaŭ adrazu paśla bitvy za Sievieradanieck i Lisičansk. Ich zachop byŭ častkaj adnoj kampanii. Jana patraciła rasijskija siły. Navat Uładzimir Pucin vystupiŭ z pramovaj, u jakoj skazaŭ, što hetyja padraździaleńni pavinny adpačyć.

Tamu heta było vielmi pravilnym rašeńniem z ukrainskaha boku — na praciahu niekalkich tydniaŭ zavablivać značnuju kolkaść rasijskich siłaŭ, zbroi i techniki ŭ hety rajon. Heta pahoršyła ahulny patencyjał rasijskich siłaŭ, nie dajučy rasijanam zasiarodzicca na bolš vyhadnych i važnych napramkach prasoŭvańnia.

Taksama było vielmi važna vyjhrać čas, kab ukraincy zmahli padrychtavać abaronu na linii Słaviansk — Sieviersk — Bachmut. Heta adyhryvaje rolu ŭ bolšaj abaronie Ukrainy, a taksama dla mahčymaści kontrnastupleńnia na inšych kirunkach. I zachodnija naziralniki ličać, što bai na Łuhanščynie źniasilili armiju RF. Navat kramloŭskija błohiery tak dumajuć, naprykład, Ihar Hirkin piša doŭhija ese pra toje, jakoj žudasnaj była bitva za Sievieradanieck, što heta była bitva na źniasileńnie, nakolki vialikim koštam jana dałasia.

— Niadaŭna była navina, što rasijanie vykarystali 60% svajoj vysokadakładnaj zbroi i ŭzialisia za savieckija zapasy. Ci jość razumieńnie taho, kolki ŭ ich zapasaŭ i nakolki jany bajazdolnyja?

Ja nie mahu nazvać kankretnuju kolkaść zapasaŭ, bo hetuju infarmacyju ciažka znajści ŭ adkrytych krynicach, jakija my daśledujem. Ale ŭsio ž my bačym indykatary taho, što ŭ rasijskich vajskoŭcaŭ zakančvajucca zapasy, prynamsi sučasnaj zbroi.

Ja pamiataju, jak im daviałosia raźmiaścić 50-hadovyja tanki T-62 na paŭdniovaj vosi vakoł Mielitopala. Heta hałoŭny pakazčyk taho, što ruskim davodzicca vykarystoŭvać staroje i mienš efiektyŭnaje abstalavańnie.

Taksama byli spravazdačy, jakija pakazvali na toje, što častka hetaha abstalavańnia vyjšła sa stroju abo ŭ drennym stanie paśla praciahłaha zachoŭvańnia na rasijskich składach.

Dadajcie da hetaha i toje, što karupcyja siarod kamandziraŭ i hienierałaŭ pahoršyła jakaść hetaha abstalavańnia. Byŭ adzin bataljon z Paŭnočnaj Asiecii, jaki vajavaŭ u Zaparožskaj vobłaści pad Hulajpolem i ŭ inšych miescach i byŭ uzmocnieny tankami T-62. Adzin z tankaŭ byŭ źniščany, byli fatahrafii, jakija paćviardžali, što jany vykarystoŭvajuć heta staroje abstalavańnie.

Tak što heta praŭda, što staraja zbroja mienš efiektyŭnaja i što jany jaje vykarystoŭvajuć, i heta śviedčyć pra toje, što sučasnaje abstalavańnie, vierahodna, zakančvajecca.

Ukrainskija vajskoŭcy rychtujuć da boju harmatu ŭ Charkaŭskaj vobłaści. Fota: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Ukrainskija vajskoŭcy rychtujuć da boju harmatu ŭ Charkaŭskaj vobłaści. Fota: AP Photo/Evgeniy Maloletka

— Nakolki vialikija, na vašu dumku, straty rasijan i nakolki istotna heta ŭpłyvaje na ich mahčymaści viadzieńnia vajny?

— Ja adznaču, što častka palityki Instytuta vyvučeńnia vajny zaklučajecca ŭ tym, kab nie źbirać źviestki pra siły sajuźnikaŭ i družalubnych da ZŠA krain. Heta tyčycca i Ukrainy. Tamu my nie analizujem USU tak staranna, jak daśledujem rasijskija vojski. Taksama my nie chočam kazać pra majučyja adbycca apieracyi Ukrainy, kab nie padvierhnuć ich ryzycy.

Zrešty, skažu, što ŭkraincam ciapier vielmi važna nazapašvać i mabilizoŭvać resursy. Heta ŭ pieršuju čarhu važna dla kontrnastupleńniaŭ. Jak praviła, dla abarony ad napadnika suadnosiny siłaŭ pavinny być try da adnaho. Tamu, kab vy mahli advajavać svaju terytoryju, pryjdziecca mabilizavać siły.

Što tyčycca rasijan, to my nazirajem, što jany schavana pravodziać mabilizacyju. Na minułym tydni my apublikavali artykuł pra tak zvanyja dobraachvotnickija bataljony, jakija Rasijskaja Fiederacyja stvaraje na praciahu mnohich hadoŭ.

Naša ciapierašniaja hipoteza zaklučajecca ŭ tym, što rasijanie farmujuć takija bataljony va ŭsich 85 subjektach RF, i Kreml imkniecca adpravić ich na Danbas.

Hetaja mabilizacyja adbyvajecca paralelna ź viarboŭkaj źniavolenych, praviadzieńniem mabilizacyi na akupavanych terytoryjach. Ale heta naŭrad ci dazvolić im pryciahnuć aktyŭnuju bajavuju siłu. Padobna na toje, što padrychtoŭka, jakuju prachodziać hetyja padraździaleńni, praciahniecca ŭsiaho niekalki miesiacaŭ.

Kali brać pad uvahu, što dla słužby ŭ mnohich z padraździaleńniaŭ papiaredniaja vajskovaja słužba nie źjaŭlajecca abaviazkovaj, to padrychtoŭka jakasnych kadraŭ pavinna doŭžycca bolš za niekalki miesiacaŭ. Tamu my ličym, što Kreml moža adpravić hetych ludziej na vajnu, ale z-za niedachopu padrychtoŭki jany nie buduć asabliva efiektyŭnymi.

My bačym farmavańnie bataljonaŭ pa ŭsioj Rasijskaj Fiederacyi, pieravažna z rehijonaŭ, dzie jość etničnyja mienšaści, takija jak Tatarstan, Baškartastan, Asiecija, Čačnia, Pierm, Krasnojarsk. Cikava, što jany farmujuć adzin bataljon u Maskoŭskaj vobłaści, ale mnie nie zrazumieła, buduć nabirać tudy pieravažna maskvičoŭ ci nacyjanalnyja mienšaści, jakija pracujuć i žyvuć u Maskvie.

U toj ža čas u Sankt-Pieciarburhu i inšych, skažam tak, jeŭrapiejskich častkach Rasijskaj Fiederacyi my nie bačym, pa mienšaj miery pakul, dokazaŭ adkrytaha farmiravańnia takich bataljonaŭ.

Heta indykatar taho, što, mahčyma, Kreml imkniecca nie adpraŭlać na vajnu etničnych ruskich, a chutčej addaje pieravahu etničnym mienšaściam.

— Apošnim časam my bačyli šmat navin pra ŭdałyja ŭdary ukrainskich vajskoŭcaŭ pa składach bojeprypasaŭ na akupavanych terytoryjach. Jak heta padryvaje mahčymaści rasijan?

Ukrainskija ŭdary sistemami HIMARS pa rasijskich składach bojeprypasaŭ, elemientach materyjalna-techničnaha zabieśpiačeńnia i kamandnych punktach źnižajuć mahčymaści Rasii vieści artyleryjskija kampanii, mieć čałaviečyja resursy dla jakasnaha vykanańnia apieracyj.

Z tych časoŭ, jak ukraincy vykarystoŭvajuć HIMARS, prykładna z kanca červienia, my nazirajem pamianšeńnie kolkaści abvastreńniaŭ na pieradavoj. Heta bje pa maralnym duchu i mahčymaściach vajskoŭcaŭ RF. Akramia taho, my bačym, što rasijskija vajennyja błohiery pačali skardzicca na niedastatkovuju efiektyŭnaść, miž inšym, sistem supraćpavietranaj abarony, zienitna-rakietnych kompleksaŭ S-300, jakija pavinny byli b abaraniać rasijskija celi ad sistemaŭ HIMARS.

— Jakija šancy na deakupacyju Chiersonskaj vobłaści?

— Ja liču, što ŭkraincy zdolnyja deakupavać značnuju častku svajoj terytoryi na poŭdni. Paŭtarusia, my nie źbirajem źviestki pra ŭkrainskich siłach i nie pravodzim pa ich hłybinnaha analizu. Ale ja dumaju, što na poŭdni my, vierahodna, ubačym kontrnastupleńnie dla vyzvaleńnia Chiersona i ŭsioj terytoryi na pravym bierazie Dniapra.

Ukraincam budzie ciažka pravieści bolšaje kontrnastupleńnie. Ja dumaju, što budzie prynamsi adna častka kontrnastupleńnia dla vyzvaleńnia terytoryj až da Pierakopskaha vała kala Kryma. Ale pieraprava praz Dniapro budzie składanaj zadačaj, tamu ja dumaju, što pieršy etap kontrnastupleńnia, chutčej za ŭsio, budzie zasiarodžany na vyzvaleńni Chiersona, a taksama ŭsioj terytoryi pa toj bok raki Inhulec. Naprykład, terytoryi ad Vysokapolla až da Novaj Kachoŭki.

Raźbitaja ŭkraincami ŭ mai pieraprava na Sievierskim Dancy. Fota: Ofis prezidenta Ukrainy

Raźbitaja ŭkraincami ŭ mai pieraprava na Sievierskim Dancy. Fota: Ofis prezidenta Ukrainy

— Ukrainskija vojski taksama nanieśli druhi zapar vysokadakładny ŭdar pa Antonaŭskim moście — heta hałoŭnaja łahistyčnaja arteryja Rasii na ŭschod ad Chiersona. Jakuju rolu heta moža adyhrać u deakupacyi horada?

— Antonaŭski most źjaŭlajecca nadzvyčaj važnaj linijaj zabieśpiačeńnia rasijskich vojskaŭ dla padtrymki siłaŭ u Chiersonie. Uvohule, jość dva vialikija masty — Antonaŭski i Novakachoŭski. Ukrainskaje kontrnastupleńnie pavinna było b razarvać hetyja linii zabieśpiačeńnia, kab rasijanie nie mahli bolš dastaŭlać padmacavańni pa ich u Chierson.

U toj ža čas ja spadziajusia, što ŭkraincy nie źniščać hetyja masty, tamu što jany spatrebiacca, kab praciahnuć kontrnastupleńnie z Chiersona na Krym. Tamu što inakš pryjdziecca budavać pantonnyja pierapravy praz Dniapro. A heta nadzvyčaj šyrokaja raka, tamu heta było b vielmi ciažka.

— Instytut vyvučeńnia vajny pisaŭ, što rasijskaja akupacyjnaja ŭłada, vierahodna, vykarystoŭvaje ŭkrainskija vysokadakładnyja ŭdary i partyzanščynu dla prapahandy, kab stvaryć umovy dla masavaj departacyi hramadzian Ukrainy na terytoryju Rasii. Nakolki masavyja hetyja pracesy?

— Dumaju, u zachodnim śviecie nie tak dobra viadoma, nakolki padstupnymi źjaŭlajucca rasijskija akupacyjnyja administracyi. My ŭsie viedajem pra źvierstvy, jakija rasijanie ździejśnili ŭ Bučy, tamu što heta byŭ aburalny prykład, ale ludzi pavinny razumieć, što Buča — heta nie tolki pra pryharad Kijeva. «Buča» adbyvajecca na akupavanych terytoryjach pa ŭsioj krainie. I filtracyi, prymusovaja departacyja taksama źjaŭlajucca častkaj hetaha.

Nam ciažka atrymlivać infarmacyju pra heta z adkrytych krynic, akramia taho, što my čujem u intervju i z zajaŭ ukrainskaha ŭrada. Kožny raz, kali bolš terytoryj deakupujuć, my daviedajemsia pra novyja achviary hvałtoŭnych i žorstkich akupacyjnych siłaŭ.

— Vy pisali, što Kreml, vierahodna, pasprabuje niezakonna dałučyć da Rasii akupavanyja Chiersonskuju, Zaparožskuju, Danieckuju i Łuhanskuju vobłaści 11 vieraśnia 2022 hoda. Čamu mienavita hetaja data?

— Hetaja data važnaja, bo, jak viadoma, 11 vieraśnia adbuducca rehijanalnyja vybary u Rasii. Tak što heta dzień, kali Kreml budzie sprabavać sabrać vialikuju jaŭku. Zrešty, niama pryčyn, čamu rasijanie nie mohuć pasprabavać pravieści refierendumy raniej ci paźniej hetaj daty.

Ukraincam udavałasia nieadnarazova zryvać namahańni Rasii pravieści takija refierendumy na akupavanaj Chiersonščynie, Zaparožskaj vobłaści i na inšych terytoryjach. Tamu, kali ruskija nie zmohuć stvaryć adpaviednyja palityčnyja ŭmovy, kab padrychtavacca da praviadzieńnia refierendumaŭ, to ja ŭpeŭnieny, jany ich adkładuć.

— Raniej vy pisali, što Pucin, vierahodna, ciśnie na Alaksandra Łukašenku, kab toj padtrymaŭ vajnu suprać Ukrainy. Ale biełaruski praviciel paźbiahaje pramoha vajennaha ŭmiašańnia, adnačasova dajučy rasijanam dla vykarystańnia pavietranuju prastoru krainy. Mahčyma poŭnamaštabnaje ŭstupleńnie Biełarusi ŭ vajnu?

— Pa našaj acency, vielmi małavierahodna, što Biełaruś dałučycca da vajny. Pryčyna ŭ tym, što Biełaruś, ščyra kažučy, nie maje stolki siłaŭ, kab heta mieła vyznačalny ŭpłyŭ u vajnie. Plus hetyja siły patrebnyja Łukašenku doma.

U Biełarusi jość šeść manieŭrovych bryhad. Kožnaja ź ich moža stvaryć dźvie bataljonnyja taktyčnyja hrupy. Heta aznačaje, što tearetyčna Biełaruś moža sfarmavać usiaho 12 bataljonnych taktyčnych hrup. Heta vielmi małaja kolkaść, i jana nie była b vyrašalnaj dla ataki, jakaja b realna pahražała Ukrainie. Hetyja padraździaleńni byli b lohkaj zakuskaj dla ŭkrainskich siłaŭ, jakija abaraniajuć Kijeŭ, Vałyń i inšyja rajony.

Akramia taho, hetyja siły patrebnyja Łukašenku, kab utrymlivać režym. Biełaruski narod z časoŭ pratestaŭ 2020 hoda, viadoma ž, im nie zadavoleny. I biełaruskaja armija była vielmi važnaja dla padtrymańnia jahonaha režymu. Kali hetyja padraździaleńni buduć źniščanyja va Ukrainie, to, dumaju, Łukašenka budzie mieć prablemy ź biaśpiekaj.

Całkam mahčyma, što rasijanie mohuć pasprabavać vykarystoŭvać peŭnuju kambinacyju biełaruskich i rasijskich siłaŭ, kab pravieści apieracyi, mahčyma, dzieści na zachadzie Ukrainy, kab sarvać ukrainskija apieracyi ŭ inšych miescach. Ale pakul my nie bačyli prykmiet taho, što rasijanie farmujuć takija ŭdarnyja hrupy.

Akramia taho, važna, što rasijskaje razhortvańnie ŭsich hetych bataljonnych taktyčnych hrup u Biełarusi jašče ŭ lutym hetaha hoda nie było asabliva efiektyŭnym. Usie hetyja roznyja padraździaleńni byli vielmi nieskaardynavanymi. Nie było zhurtavanaj kamandnaj struktury.

Ja dumaju, što namahańni sumiaścić biełaruskija padraździaleńni z užo vielmi dehradavanymi i stomlenymi rasijskimi padraździaleńniami taksama nie byli b asabliva skaardynavanymi.

— Hanna Malar zajaviła, što kali rasijan nie spynić, to jany mohuć vykarystoŭvać Ukrainu jak płacdarm dla napadu na inšyja krainy. Ci realna heta i chto, na vašu dumku, moža stać mišeńniu?

— Rasijskaja Fiederacyja i Kreml pad kiraŭnictvam Uładzimira Pucina źjaŭlajucca revizijanisckaj, revanšysckaj dziaržaŭnaj uładaj. Jany razhladajuć usie byłyja savieckija respubliki jak častku zakonnaj śfiery ŭpłyvu Rasii. Ja byŭ by vielmi ŭschvalavany, kali b Pucinu ŭdałosia dasiahnuć svaich maksimalisckich metaŭ va Ukrainie, u pryvatnaści, kali jany dojduć da Adesy i dalej. U zonie ryzyki apynulisia b Małdova, a taksama Hruzija.

Kreml ličyć Małdovu častkaj svajoj śfiery ŭpłyvu, tym bolš na fonie namahańniaŭ prezidentki Sandu pa ŭzmacnieńni reformaŭ i raźvićci adnosin ź Jeŭrapiejskim Sajuzam.

Клас
30
Панылы сорам
1
Ха-ха
1
Ого
2
Сумна
4
Абуральна
5