Siarhiej Hrabski. Fota: UNIAN

Siarhiej Hrabski. Fota: UNIAN

Naniasieńnie rakietnych i avijacyjnych udaraŭ z terytoryi Biełarusi robicca ŭsio bolš imaviernym

Siarhiej Hrabski ličyć, što ŭstupleńnie biełaruskaha vojska ŭ vajnu nabyvaje ŭsio bolš realistyčnyja formy.

«Kali razharnuć chrestamatyju pa pahrozach nacbiaśpiecy, my bačym usie faktary hetych pahrozaŭ, jakija mohuć śviedčyć, što imaviernaść napadu pavialičvajecca.

U Biełarusi stvoranaje novaje — paŭdniovaje — apieratyŭnaje kamandavańnie, jakoje budzie kiravać dziejańniami vojskaŭ suprać Ukrainy.

Heta niaspynny i vielmi intensiŭny patok mierapryjemstvaŭ bajavoj padrychtoŭki, jaki my ciapier nazirajem: heta pravierki, źniaćcie techniki z zachavańnia, udakładnieńnie śpisaŭ asobaŭ, jakija padlahajuć mabilizacyi, heta zajavy ab stvareńni «narodnaha apałčeńnia».

Varta pryhadać pra pieradysłakacyju na poŭdzień Biełarusi dyvizijonaŭ rakietnych kompleksaŭ — rasijskich «Iskanderaŭ» i biełaruskich «Točka U».

Adbyvajecca minavańnie pamiežnych terytoryj.

My nazirajem, što ŭ paŭdniovyja rajony Biełarusi pieradysłakujuć padraździaleńnie kompleksaŭ S-300.

Zdavałasia b, navošta heta dla nastupu? Ale heta moža mieć na mecie razhortvańnie supraćpavietranaha «parasona» dla prykryćcia hrupovak, jakija buduć nanosić udary pa terytoryi Ukrainy.

Heta śviedčyć pra abjektyŭnaje pavieličeńnie pahrozy nacyjanalnaj biaśpiecy», — havoryć ekśpiert.

Fota: «Vajar»

Fota: «Vajar»

Pavodle Hrabskaha, pakul u Biełarusi skancentravana niedastatkova siłaŭ dla ažyćciaŭleńnia suchaputnaha ŭvarvańnia.

Ale ŭvarvańnie ź biełaruskaj terytoryi nie abaviazkova pavinna być suchaputnym. Naniasieńnie rakietnych i avijacyjnych udaraŭ robicca ŭsio bolš imaviernym.

Biełaruskija padraździaleńni mohuć stać častkaj armii ŭvarvańnia. Samastojna biełaruskaje vojska nie ŭ stanie supraćstajać Uzbrojenym siłam Ukrainy, ličyć jon.

«Idzie pošuk novych instrumientaŭ»

Siarhiej Hrabski miarkuje, što siońnia biełaruskaje kiraŭnictva šukaje novyja formy aktualizacyi bajazdolnaści krainy.

«Tymi savieckimi mietadami, jakija šyroka vykarystoŭvajucca ŭ Biełarusi, składana vykanać novyja zadačy. Idzie pošuk novych instrumientaŭ. Takim instrumientam moža stać farmavańnie narodnaha apałčeńnia. Heta dazvolić udakładnić śpisy ludskoha kantynhientu.

Siońnia jany apałčency, zaŭtra jany sałdaty biełaruskaj armii», — havoryć jon.

Ci moža heta być imitacyjaj?

Ekśpiert kaža, što pakul niemahčyma skazać, što rychtujecca realny napad. Isnuje šerah raźviedvalnych prykmiet, jakija kažuć, što nastup rychtujecca.

Pakul ukrainski bok nie naziraje poŭnaha naboru hetych prykmiet.

«My nie bačym pabudovy bajavoha paradku, jaki śviedčyć ab vierahodnaści nastupu.

My nie bačym nazapašvańnia bojeprypasaŭ, padvozu paliva, miedycynskaj padrychtoŭki nastupu.

Toje, što my nazirajem, moža razhladacca jak pačatkovaja stadyja padrychtoŭki nastupu.

Mahčyma, ciapier za dziejańniami, jakija robiacca, ničoha nie vartyja. Ale spałučeńnie hetych dziejańniaŭ nie dazvalaje vyklučyć pahrozu, što za hetaj imitacyjaj nie budzie bolš rašučych i peŭnych dziejańniaŭ».

Hałoŭny kryteryj, na jaki hladziać ekśpierty, — kancentracyja rasijskich vojskaŭ na biełaruskaj terytoryi. Kali jany heta buduć nazirać, možna budzie kazać pra padrychtoŭku da realnaha napadu.

Ekśpiert kaža, što niemahčymy «simvaličny» ŭdzieł biełaruskaj armii ŭ vajnie pa prykładzie ŭdziełu siłaŭ ADKB u razhortvańni ŭ Kazachstanie, dzie ŭdzielničaŭ i biełaruski vajskovy kantynhient.

«U Kazachstanie vojski byli zadziejničanyja dla vykanańnia palicejskich funkcyjaŭ. Va Ukrainie idzie vajna. I takoje «punkcirnaje» abaznačeńnie biełaruskaj prysutnaści nie maje sensu. U simvalizmach nichto raźbiracca nie budzie. Praciŭnik, jaki pierajšoŭ miažu, padlahaje źniščeńniu.

Pasłać svaje vojski na samahubstva — vajskova-palityčnaje kiraŭnictva Biełarusi dastatkova adekvatnaje, kab hetaha nie rabić», — miarkuje ekśpiert.

Ci moža Ukraina ŭdaryć pa biełaruskaj terytoryi dla źniščeńnia rasijskich vojskaŭ?

Ekśpiert kaža, što kancentracyi vojskaŭ praciŭnika, navat kali jany znachodziacca na terytoryi dziaržavy, jakaja akazvaje im padtrymku, zjaŭlajucca zakonnaj vajennaj cellu.

«Ale jość i palityčnyja realii. Zrazumieła, što siońnia ŭdar pa Biełarusi harantavana pryviadzie da adkryćcia novaha frontu supraćstajańnia ahresii. Tamu pytańnie naniasieńnia ŭdaraŭ pa terytoryi Biełarusi navat nie razhladajecca», — kaža jon.

Ale kali biełaruskija vojski buduć aktyŭna zadziejničanyja ŭ ahresiŭnych dziejańniach suprać Ukrainy, vajennaja nieabchodnaść budzie prevalavać nad palityčnaj metazhodnaściu, miarkuje jon.

Pra bajazdolnaść biełaruskaha vojska

Ekśpiert miarkuje, što niemahčyma treniroŭki zamianić realnym bajavym dośviedam.

Fota: «Vajar»

Fota: «Vajar»

«Nabyćcio bajavoha vopytu patrabuje času i achviaraŭ».

Tak što, kali biełaruskija vojski pojduć na vajnu, to jany, prynamsi spačatku, buduć vykonvać tolki dapamožnuju funkcyju pry rasijskich vojskach.

«My bačym situacyju z tak zvanymi «mobikami». Hetak my nazyvajem ludziej, jakija byli mabilizavanyja na akupavanych terytoryjach Łuhanskaj i Danieckaj vobłaściaŭ.

Bajavoha vopytu ŭ ich niama, bajavuju padrychtoŭku jany nie prachodzili. Ale ich pa-varjacku kidali ŭ boj. I pry hetym jany zjaŭlajucca dastatkova surjoznaj vajennaj siłaj», — kaža jon.

Ci mohuć hramadskija nastroi paŭpłyvać na vojska?

Siarhiej Hrabski miarkuje, što rasijskaja vajennaja mašyna, majučy vopyt u 500 hadoŭ ahresiŭnych dziejańniaŭ, vypracavała miechanizm prymusu, i kali ŭ vajskoŭcaŭ navat niama vialikaha impetu vajavać, jany ŭsio roŭna buduć iści ŭ ataku jak «harmatnaje miasa».

«Samy prosty instrumient — kadyraŭskija zaharadžalnyja atrady, jakija prymusiać sałdataŭ iści ŭ boj».

Клас
5
Панылы сорам
1
Ха-ха
3
Ого
2
Сумна
9
Абуральна
22