Streł z haŭbicy M777 nočču na vučeńniach u ZŠA. Fota: DEFENSE.GOV

Streł z haŭbicy M777 nočču na vučeńniach u ZŠA. Fota: DEFENSE.GOV

Rasijskija vojski, što znachodziacca na Danbasie, ruchajucca davoli pavolna, adnak ich nastupleńnie USU pakul spynić nie ŭdałosia. Bolš taho, u apošnija dni ŭ rajonie horada Sievieradanieck rasijskija siły pahražajuć akružeńniem ukrainskim čaściam.

Ukraina maje patrebu ŭ pastaŭkach zamiežnych uzbrajeńniaŭ, i płyń zbroi z-za miažy nabiraje siłu. Na minułym tydni ZŠA zaćvierdzili 40-miljardny pakiet dapamohi Ukrainie, častka jakoha niepasredna budzie zadziejničanaja dla pastavak uzbrajeńniaŭ, a častka — uskosna pavialičyć ich abjom, naprykład, praz kampiensacyi tym krainam, jakija pieradaduć svaju zbroju ŭkraincam.

Vajenna-techničnaja častka pakieta ŭklučaje ŭ siabie nie tolki pastaŭki ŭzbrajeńniaŭ, ale i padrychtoŭku dy navučańnie piersanału, materyjalna-techničnaje absłuhoŭvańnie ŭzbrajeńniaŭ i vajskovaj techniki dy mnohaje inšaje.

Hety pakiet, u adroźnieńnie ad papiarednich, raźličany na bolš praciahły čas. Jak napisaŭ u dakładzie staršy navukovy supracoŭnik Centra stratehičnych mižnarodnych daśledavańniaŭ (CSIS) u Vašynhtonie Mark Kančyjan, hetaja dapamoha była raźličanaja ŭ ramkach biahučaha finansavaha hoda.

Adnak kali ŭ pieršyja paŭtara miesiaca vajny abjom tolki vajskovaj dapamohi Ukrainie vyličaŭsia prykładna 30 młn dalaraŭ u dzień, to ŭ krasaviku jon pavialičyŭsia da 100 młn, a ciapierašni pakiet praduhledžvaje ŭžo 135 młn dalaraŭ u dzień.

23 maja ministr abarony Ukrainy Alaksiej Reźnikaŭ pravioŭ pieramovy sa svaim amierykanskim kaleham Łojdam Ościnam, raskazaŭšy jamu, jakija mienavita ŭzbrajeńni ciapier bolš za ŭsio patrebnyja Kijevu. Niekatoryja ŭzbrajeńni z tych, što chacieŭ by atrymać Kijeŭ, užo pačynajuć pastupać va Ukrainu.

«Harpuny» dla Adesy

Adna z hałoŭnych navin ab pastaŭkach uzbrajeńniaŭ va Ukrainu — namier Danii pieradać vajenna-marskim siłam Ukrainy supraćkarabielnyja rakiety Harpoon amierykanskaj vytvorčaści. Pra heta raskazaŭ na bryfinhu paśla pieramovaŭ z Alaksiejem Reźnikavym Łojd Ościn.

Ministr nie ŭdakładniŭ, jakuju mienavita madyfikacyju rakiet pieradaść Ukrainie Danija. Harpoon — cełaje siamiejstva rakiet, jany šmat razoŭ madernizavalisia. Vydańnie Jane's Defense paviedamlaje, što heta, vierahodna, buduć RGM 84L Block II.

Harpoon stvaraŭsia jak marski kompleks, ale va Ukrainu pastaviać naziemnyja mabilnyja ŭstanoŭki. Fota: AFP

Harpoon stvaraŭsia jak marski kompleks, ale va Ukrainu pastaviać naziemnyja mabilnyja ŭstanoŭki. Fota: AFP

Hetaja madyfikacyja Harpoon adroźnivajecca tym, što moža atakavać nie tolki celi ŭ adkrytym mory, ale i karabli pablizu bieraha dy navat naziemnyja abjekty.

Zvyčajna supraćkarabielnyja rakiety, takija jak Harpoon abo ŭkrainskija «Niaptun», jakimi byŭ zatopleny krejsier «Maskva», majuć patrebu ŭ papiarednim celenaviadzieńni. U ich bartavy kampjutar zakładajucca kaardynaty celi, a pry padlocie da jaje rakieta navodzicca pry dapamozie svajho radara. Taki radar niadrenna bačyć vialiki mietaličny abjekt u adkrytym mory, ale na fonie ziamli vyjavić jaho jamu ŭžo składaniej.

Traplać u nievialikija naziemnyja celi marskim rakietam jašče ciažej — ich składana zasiekčy na fonie ćviordaj pavierchni. Tamu vajskovy karabiel znachodzicca ŭ bolšaj biaśpiecy ŭ porcie, čym u mory.

Ale Harpoon byŭ madernizavany mienavita dla taho, kab umieć adroźnivać vialikija karabli ad fonavych partovych pabudoŭ i bieraha. Akramia madernizavanaj hałoŭki naviadzieńnia, hetaja madyfikacyja Harpoon vykarystoŭvaje nie tolki iniercyjalnuju sistemu navihacyi (kali rakieta lacić «pa pamiaci», pavaročvajučy ŭ peŭnym punkcie svajoj trajektoryi), ale i pryjomnik GPS.

Dalokaść dziejańnia Harpoon mienšaja, čym va ŭkrainskaha «Nieptuna» — usiaho 140 kiłamietraŭ suprać 280. Zatoje bajavaja častka prykmietna bolš mahutnaja — 221 kiłahram suprać 150 va ŭkrainskaj rakiety.

Naval News piša, što, pa ich źviestkach, navučańnie piersanała dla kiravańnia hetymi bierahavymi kompleksami zojmie prykładna 14 dzion. Hetaha času, mahčyma, chopić dla taho, kab navučycca zapuskać rakiety, ličyć vydańnie, ale dla taho, kab prajści poŭny kurs, uklučajučy techničnaje absłuhoŭvańnie, navučycca vyjaŭlać i vypraŭlać pamyłki i hetak dalej, treba dadatkovaje navučańnie.

Harpoon źbirajucca razharnuć u rajonie Adesy, kab źniać rasijskuju błakadu ŭkrainskaha porta i abaranić jaho ad sprobaŭ vysadki desantu.

Jak adznačaje Naval News, paśla straty krejsiera «Maskva», jaki słužyŭ svajho rodu «parasonam SPA» dla inšych karabloŭ, rasijskija marskija siły imknucca trymacca bližej da krymskaha bieraha. Pa-pieršaje, ich tam zatulajuć bierahavyja kompleksy SPA, pa-druhoje, abaraniaje ad napadaŭ supraćkarabielnych kryłatych rakiet sam bierah, «zaśviečvajučy» ich hałoŭki naviadzieńnia.

Češskija viertaloty i tanki

Siarod apošnich pastupleńniaŭ — udarnyja viertaloty Mi-35, jakija adpraviła va Ukrainu Čechija. Kolki mienavita viertalotaŭ atrymali ŭkrainskija VPS, nie paviedamlajecca, ale pavodle vydańnia Military Balance, u 2021 hodzie ŭ Čechii było 17 adzinak MI-24D i 10 — Mi-35 (madernizavanaja viersija Mi-24).

Mi-24 VPS Čechii. Fota: GETTY IMAGES

Mi-24 VPS Čechii. Fota: GETTY IMAGES

Uletku 2019 hoda Čechija vyrašyła admovicca ad hetych viertalotaŭ, taksama jak i ad vajskova-transpartnych Mi-8MTV, zamianiŭšy ich na amierykanskija ŭdarnyja viertaloty.

Ukraina, pavodle źviestak Military Balance, u 2021 hodzie mieła 35 viertalotaŭ Mi-24. Kolki ich zastałosia ŭ ciapierašni čas, nieviadoma. Padličyć uzrovień strataŭ va ŭmovach aktyŭnych bajavych dziejańniaŭ ciažka.

Udarnyja viertaloty — adzin z važnych srodkaŭ padtrymki suchaputnych siłaŭ va ŭmovach sučasnaj vajny. Ich ciažka zamianić bieśpiłotnikami, bo jany niasuć bolš zbroi i majuć bolš mahčymaściaŭ dla vybaru celaŭ. Adnak va ŭmovach nasyčanaści vojskaŭ supraćpavietranymi sistemami straty viertalotaŭ mocna ŭzrastajuć.

Naprykład, kali va ŭkrainskich vojskaŭ źjaviłasia davoli šmat zamiežnych pieranosnych i mabilnych zienitna-rakietnych kompleksaŭ, rasijskija ŭdarnyja viertaloty panieśli vialikija straty i stali dziejničać našmat aściarožniej, čym u pačatku vajny, pry tym što ŭ Rasii — vialikaja pieravaha ŭ takich mašynach.

U rasijskich vojskach taksama davoli šmat zienitnych srodkaŭ, uklučajučy rakietna-artyleryjskija «Pancyr-S» i inšyja mabilnyja ŭstanoŭki, što mocna ŭskładniaje dziejańni ŭkrainskaj taktyčnaj avijacyi.

Pavodle zajavy Ościna, Čechija taksama nakiravała va Ukrainu tanki i sistemy załpavaha ahniu. Nijakich padrabiaznaściaŭ ministr nie pryvioŭ, adnak raniej Čechija pastaviła Ukrainie niekalki dziasiatkaŭ rakietnych ustanovak RM-70 (łakalizavany varyjant savieckaha BM-21 «Hrad») i tanki T-72M1.

M777 — «razumnaja» ci prostaja?

Raniej ZŠA abviaścili ab pastaŭkach va Ukrainu 90 buksiravanych haŭbic M777. Jašče 10 abiacali dasłać Aŭstralija i Kanada.

Haŭbicy M777 pierad adpraŭkaj va Ukrainu. Fota: DEFENSE.GOV 

Haŭbicy M777 pierad adpraŭkaj va Ukrainu. Fota: DEFENSE.GOV 

Ale kali źjavilisia fatahrafii padrychtoŭki haŭbic da adpraŭki i źjaŭleńnia ich va Ukrainie, vajskovyja ekśpierty źviarnuli ŭvahu na toje, što na ich kažuchach adsutničajuć ličbavyja błoki, jakija nieabchodnyja dla stralby vysokadakładnymi snaradami. Takija błoki — faktyčna, bartavyja kampjutary — uličvajuć nie tolki kaardynaty haŭbicy, ale i pačatkovuju chutkaść palotu snarada dy mnohaje inšaje.

Akramia taho, u ich ustanoŭlenyja błoki abmienu infarmacyjaj, jakija paskarajuć praces naviadzieńnia. Vyhladajuć hetyja błoki jak nievialikija stalovyja skrynki, ustanoŭlenyja nad kažuchom stvała ŭ jaho siaredniaj častcy (jašče adzin błok znachodzicca pad stvałom i zboku nieprykmietny). 

Na videa, jakoje raspaŭsiudziła Ministerstva abarony Ukrainy, na haŭbicach M777 takich błokaŭ niama.

Adsutnaść takich korabaŭ dało padstavu šmatlikim kamientataram zajavić, što ŭkrainskija M777 nie buduć u stanie vykarystać vysokadakładnyja karektavanyja bojeprypasy typu M982 Excalibur.

Miž tym u Telegram źjaviłasia videa, źniataje, jak śćviardžajecca, na miažy Polščy i Ukrainy. Na im bačnyja ciahačy, jakija pieravoziać haŭbicy M777 z ustalavanymi na ich elektronnymi błokami. Nijakich padrabiaznaściaŭ u apisańni videa niama.

Vysokadakładnyja snarady

U novy pakiet dapamohi Ukrainie ŭvojduć 20 tysiač snaradaŭ dla haŭbic M777, jakija pieradaść Kanada. Ci jość siarod ich vysokadakładnyja bojeprypasy, nie paviedamlajecca. Snarady M982 Excalibur vykarystoŭvajuć dźvie dublujučyja sistemy navihacyi — GPS i iniercyjalnuju, jakaja raźličvaje trajektoryju palotu ad punktu strełu da celi.

Iniercyjalnaja sistema nie zaležyć ad źniešnich krynic infarmacyi, takich jak sihnał navihacyjnaha spadarožnika — jana ŭličvaje tolki trajektoryju palotu snarada. Pry hetym snarad vykarystoŭvaje składanyja «kryły», jakija dapamahajuć jamu manieŭravać i pavialičvajuć dalokaść stralby da 40 kiłamietraŭ. Adchileńnie ad mety M982 Excalibur składaje nie bolš za piać mietraŭ.

Rasijski vysokadakładny snarad «Krasnapol», jaki vykarystoŭvaŭsia va Ukrainie, maje patrebu ŭ vonkavym celenaviadzieńni — jon navodzicca na «plamu» pramiania łaziera. Takaja sistema, akramia nieabchodnaści ŭ dadatkovym cielepakazalniku, jašče i zaležyć ad umoŭ nadvorja — tumana, zadymleńnia i hetak dalej.

Na adnoj z fatahrafij, jakaja trapiła ŭ sacsietki, jak śćviardžaje jaje aŭtar, bačnyja bolš dalnabojnyja i mahutnyja snarady M795 i M549A1, jakija byli dastaŭlenyja va Ukrainu. Heta bojeprypasy z padvyšanaj dalokaściu, a M795 taksama vałodaje palepšanaj dakładnaściu, ale mienšaj, čym u Excalibur.

Vysokadakładnyja snarady patrebnyja Ukrainie, bo artyleryja stała adnym z samych važnych srodkaŭ paražeńnia ŭ bajavych dziejańniach. U Rasii bolš artyleryjskich sistem, samachodnych, buksiravanych, stvolnych i reaktyŭnych. USU sprabujuć supraćpastavić kolkaści jakaść.

Akramia taho, ukraincy raźličvajuć na vysokadakładnyja snarady, kab pavysić efiektyŭnaść artyleryjskaha ahniu va ŭmovach, kali im supraćstaić bolš šmatlikaja rasijskaja artyleryja.

Haŭbicy zvyčajna viaduć ahoń pa naviasnoj trajektoryi, ich stvały hladziać uvierch. Fota: defense.gov

Haŭbicy zvyčajna viaduć ahoń pa naviasnoj trajektoryi, ich stvały hladziać uvierch. Fota: defense.gov

Ślimak z patronam

Ukraina atrymlivaje daloka nie ŭsiu tuju zbroju, jakuju chacieła b atrymać. Tak, dahetul niama peŭnaści z pastaŭkami amierykanskich dalnabojnych sistemaŭ załpavaha ahniu.

Jak i ŭ vypadku sa stvolnaj artyleryjaj, dla USU vielmi važna mieć pieravahu ŭ dalokaści. Tamu Ukraina raźličvaje atrymać rakietnyja ŭstanoŭki M142 HIMARS, jakija mohuć stralać na adlehłaść da 300 kiłamietraŭ, i M270 MLRS z dalokaściu da 80 kiłamietraŭ.

Hałoŭnakamandujučy Uzbrojenymi siłami Ukrainy Valeryj Załužny jašče 5 traŭnia napisaŭ u svaim «Fejsbuku», što takija sistemy vielmi važnyja dla USU.

Jak paviedamiła 18 maja vydańnie Politico sa spasyłkaj na ananimnuju krynicu ŭ Administracyi prezidenta ZŠA, Vašynhton nie vielmi choča pieradavać takija mahutnyja sistemy Kijevu. Krynica patłumačyła heta tym, što lepš pieradać ukraincam bolš haŭbic M777 i snaradaŭ da ich, čym nievialikuju kolkaść dalnabojnych rakietnych ustanovak.

U Vašynhtonie, pa infarmacyi vydańnia, aścierahajucca, što pieradača takoj mahutnaj zbroi pryviadzie da eskałacyi kanfliktu.

20 maja ahienctva Reuters paviedamiła, što Vašynhton razhladaje pytańnie ab pieradačy Kijevu, akramia rakiet Harpoon, jašče i supraćkarabielnych rakiet Naval Strike Missile narviežskaj vytvorčaści.

Hetyja rakiety z dalokaściu 185 kiłamietraŭ i 125-kiłahramovaj bajavoj častkaj uładkavanyja krychu inakš, čym Harpoon. Ich sistema samanaviadzieńnia vykarystoŭvaje infračyrvony datčyk i bazu źviestak celaŭ u bartavym kamputary. Dziakujučy takoj opcyi NSM moža atakavać celi nie tolki ŭ mory, ale i na fonie bieraha abo na pavierchni Ziamli. Akramia taho, rakieta manieŭruje ŭ čas padlotu da celi, kab jaje było bolš składana źbić.

Padčas padrychtoŭki 40-miljardnaha pakieta dapamohi Ukrainie ŭ amierykanskaj presie šyroka abmiarkoŭvałasia mahčymaść pastavak va Ukrainu zienitna-rakietnych kompleksaŭ Patriot. Heta ZRK dalokaha radyusu dziejańnia, zdolnyja źbivać balistyčnyja, kryłatyja rakiety, a taksama vajskovyja samaloty. Padrabiaznaściaŭ hetych płanaŭ, uklučajučy kolkaść ZRK, u adkrytych krynicach niama.

Narešcie, nie vyrašana pytańnie z pastaŭkami ciažkich uzbrajeńniaŭ z Hiermanii. Jak paviedamlałasia raniej, Bierlin mieŭ namier pieradać Kijevu siem samachodna-artyleryjskich ustanovak PzH 2000 (jašče piać pieradaduć Niderłandy), a taksama 70 zienitnych artyleryjskich sistem Gepard na šasi tanka Leopard 1.

Akramia taho, pavodle źviestak niamieckaj presy, kampanija Rheinmetall źviarnułasia da ŭrada z prapanovaj pieradać Ukrainie 88 tankaŭ Leopard-1A5, a taksama kala sotni BMP Marder. Pa infarmacyi ahienctva UNIAN, ukrainskija vajskoŭcy ŭžo navučajucca ŭ Hiermanii vykarystańniu samachodak PzH 2000.

20 maja ministr abarony Niamieččyny zajaviŭ, što zienitnyja tanki Gepard taksama pastupiać va Ukrainu, ale tolki 15 adzinak i tolki ŭ lipieni. Pytańnie z «Leapardami» i «Marderami» pakul nie vyrašana.

Ministr zamiežnych spraŭ Ukrainy Dźmitryj Kuleba zajaviŭ u kułuarach foruma ŭ Davosie, što pastaŭki BMP jon ličyć całkam vierahodnymi, a pra tanki pakul davodzicca chutčej maryć.

Inšy dypłamat, pasoł Ukrainy ŭ Hiermanii Andrej Mielnik, apublikavaŭ u svaim Tvitary karcinku sa ślimakom, jakaja viazie adzin patron, i padpisaŭ jaje: «Hiermanskaja zbroja dla Ukrainy ŭžo ŭ darozie». Pa słovach Mielnika, jon atrymaŭ hetuju karcinku ŭ paviedamleńni ad člena ŭrada z Kijeva.

Raniej u adnym ź intervju Mielnik zajaviŭ, što pastaŭki tarmozić kancylaryja Ołafa Šolca.

Клас
37
Панылы сорам
1
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
2
Абуральна
0