U krasaviku błohier Anton Matolka apublikavaŭ videa z rasijskimi vajskoŭcami, jakija adpraŭlajuć pasyłki z technikaj i rečami praz adździaleńnie SDEK u biełaruskim Mazyry.

Tady «Miedyjazona» skłała kartu adpraŭleńniaŭ z Mazyra i znajšła jašče adzin punkt, dzie naziraŭsia napłyŭ ludziej u formie — u Navazybkavie Branskaj vobłaści.

Paśla hetaj publikacyi «Miedyjazona» pašyryła śpis haradoŭ dla manitorynhu. U jaho trapili ŭsie pamiežnyja punkty SDEK. Jany skłali novuju kartu adpraŭleńniaŭ, zapisali i praanalizavali niekalki dziasiatkaŭ hadzin videa z pamiežnaha punkta ŭ Vałujkach.

Jak atrymali źviestki

SDEK dazvalaje klijentam adsočvać adpraŭleńni, tamu pa numary zamovy sajt kampanii pakazvaje padrabiazny maršrut ad punkta pryjomu da punkta vydačy. Heta suchaja infarmacyja — nijakich źviestak adpraŭnika servis nie paviedamlaje i vydaje tolki inicyjały atrymalnika. Choć vaha pasyłki na sajcie nie adlustroŭvajecca, jaje vidać u kodzie staronki.

Samy bujny z vyjaŭlenych zakazaŭ važyŭ 381 kiłahram, jaho adpravili z pryhraničnaha Rylska ŭ pryharad Jekaciarynburha.

SDEK prysvojvaje zamovie indyvidualny numar paśla rehistracyi adpraŭleńnia ŭ adzinaj sistemie. Numaracyja idzie pa paradku: novy numar atrymlivaje pieršaja ŭ čarzie zajaŭka ź luboha adździaleńnia SDEK.

Paradkavaja vydača numaroŭ paćviardžajecca i ahulnaj kolkaściu zakazaŭ. Na svaim sajcie SDEK piša, što apracoŭvaje kala 300 tysiač adpraŭleńniaŭ u dzień. Kali pierabirać numary i sačyć za źmianieńniem daty adpraŭki, to možna dakładna vyznačyć pieršy i apošni zakazy, adpraŭlenyja ŭ kankretny dzień.

Pierabirajučy numary pa paradku, «Miedyjazona» sabrała źviestki ab usich adpraŭleńniach SDEK z 21 lutaha 2022 hoda. Dola prapuščanych numaroŭ składaje 1,75%.

U svaich raźlikach uličvajucca tolki zakazy, jakija na momant zboru źviestak byli pryniatyja dla adpraŭki. To-bok zakazy sa statusam «stvorany» vyklučanyja z ahulnaha padliku vahi pasyłak.

Jak šukali padazronyja pasyłki

Vybrali 46 adździaleńniaŭ SDEK u najbližejšych da miažy z Ukrainaj nasielenych punktach Biełarusi, Rasii i ŭ Krymie. Kab adsačyć łancužki pasyłak, praviaralisia vypadki, kali z hetych pamiežnych adździaleńniaŭ za adzin dzień adpraŭlali bolš za dva bujnyja zakazy ŭ adno i toje ž miesca. Tak skłali śpis z 60 padazronych punktaŭ pryznačeńnia. Śpiecyjalna nie razhladali pasyłki ŭ Maskvu i Pieciarburh z-za zanadta vialikaha patoku adpraŭleńniaŭ u hetyja harady ź lubych adździaleńniaŭ. Pasyłki ŭ miežach pryhraničnych abłaściej i Kryma taksama vyklučyli z pošuku.

U vyniku padazronyja pasyłki byli znojdzienyja ŭ 13 pamiežnych punktach SDEK: u Armiansku i Džankoi ŭ Krymie, u Pakroŭskim Rastoŭskaj vobłaści, u Bahučary i Rosašy Varoniežskaj vobłaści, u Vałujkach Biełharodskaj vobłaści, u Žaleznahorsku i Rylsku Kurskaj vobłaści, u Klimava, Klincach, Navazybkavie i Uniečy Branskaj vobłaści i ŭ biełaruskim Mazyry.

Kali hladzieć z boku Ukrainy, to Vałujki — heta Charkaŭski kirunak, Klincy, Navazybkaŭ i Mazyr — Kijeŭska-Čarnihaŭski, Rylsk — Sumski, a Džankoj i Armiansk — Chiersonska-Mielitopalski.

Nahladna adroźnić zvyčajny punkt pryznačeńnia ad padazronaha možna pa siaredniaj vazie pasyłki. Na hrafiku nižej pryviedzieny ŭsie harady, jakija z kanca lutaha atrymali z hetych pamiežnych punktaŭ u ahulnaj składanaści bolš tony pasyłak. Jany adsartavanyja pa ahulnaj vazie, i pieršaje miesca zajmaje Maskva. Ale siaredniaja vaha maskoŭskaj pasyłki nievialikaja, heta značyć u stalicu adpraŭlajuć šmat lohkich hruzaŭ. Zatoje adrazu ž prykmietny našumieły Rubcoŭsk, jaki atrymaŭ ź miažy bolš za dźvie tony pasyłak. Ich siaredniaja vaha ŭ vosiem razoŭ pieraŭzychodzić maskoŭskuju. Takim ža čynam vyłučajucca Jurha, Čebarkul, Mias i inšyja harady, jakija atrymali mnohija tony pasyłak.

Chto adpraŭlaŭ padazronaje

29 sakavika ŭkrainskija ŭłady paviedamili ab vyvadzie častki rasijskich vojskaŭ z Kijeŭskaj vobłaści. 7 krasavika Pientahon paćvierdziŭ, što rasijskaja armija całkam vyjšła z paŭnočnych abłaściej Ukrainy.

Adnačasova z vyvadam abjom padazronych zakazaŭ z pryhraničnych haradoŭ pastupova pavialičvaŭsia. Kali 26 sakavika ich było 338 kiłahramaŭ, to 29 sakavika vaha pieravaliła za tonu, a 2 krasavika pieravysiła 2,5 tony.

Pik takich pasyłak pryjšoŭsia na 4 krasavika — amal čatyry tony. Paśla karotkaha spadu roŭna praz tydzień vaha padazronych zakazaŭ znoŭ darasła da troch ton, paśla čaho pačałosia źnižeńnie.

Pavodle źviestak, atrymanych «Miedyjazonaj», z horada Vałujki z 21 lutaha da 20 maja adpravili bolš za 15 ton padazronych hruzaŭ. Horad znachodzicca za 30 kiłamietraŭ ad miažy z Ukrainaj i ŭ 20 kiłamietrach ad samaabvieščanaj ŁNR.

Z Klincoŭ, horada za 60 kiłamietraŭ ad ukrainskaj miažy, za toj ža pramiežak času adpravili bolš za 13 ton.

Z užo viadomaha Navazybkava pierasłali siem ź lišnim ton padazronych hruzaŭ.

Na čaćviortym miescy Mazyr, u jakim pieršapačatkova i zaŭvažyli vajskoŭcaŭ. Dalej iduć Rosaš, Džankoj i Rylsk.

Sustrečnaja pravierka

Kab dakazać, što takija vialikija abjomy pasyłak — nie prykmieta ŭstojlivych sacyjalnych suviaziaŭ pamiž pryhraničnymi i sibirskimi haradami, pravieryli, kolki pasyłak sychodziła ŭ zvarotnym kirunku. U Jurhu pryjšło ź miažy kala 5,8 tony pasyłak, nazad — usiaho 51 kiłahram. Čebarkul, kudy dasłali bolš za 5,5 tony, adpraviŭ na miažu mienš za 10 kiłahramaŭ za ŭsie try miesiacy. Z Kyzyła na miažu nie adpravili nivodnaj pasyłki.

Takaja sustrečnaja pravierka pracuje navat dla najbujniejšych haradoŭ-miljońnikaŭ. Jekaciarynburh atrymaŭ ź miažy šeść ton, ale nazad adpraviŭ krychu bolš za 2,5 tony. Novasibirsk atrymaŭ 2,2 tony, a adpraviŭ krychu mienš 1,5 tony.

Na sajcie SDEK jość kalkulatar, jaki dazvalaje raźličyć košt dastaŭki ŭ zaležnaści ad maršrutu, vahi pasyłki i taryfu. Dastaŭka hruzu habarytami 120x120x80 sm i vahoj da 200 kh z Mazyra ŭ Rubcoŭsk varta 12 325 rubloŭ. Pa taryfie «Posyłočka» nievialiki hruz da 12 kh (33x34x26 sm) z Mazyra ŭ Rubcoŭsk dastaviać usiaho za 907 rasijskich rubloŭ (na siońnia 37 biełaruskich). A voś dastaŭka 200 kh z Rylska ŭ Jurhu abyjdziecca ŭ 21 tysiaču rubloŭ (870 biełaruskich).

Harady-pieramožcy

Z 21 lutaha da 20 maja bolš za ŭsio hruzaŭ z pamiežnych haradoŭ adpravili ŭ Maskvu i Jekaciarynburh — 10,3 i 6 ton adpaviedna. Dastatkova šmat zakazaŭ było i ŭ Pieciarburh.

Lidaram siarod «padazronych» haradoŭ stała Jurha, horad na paŭnočnym zachadzie Kiemieraŭskaj vobłaści. Z pamiežža Ukrainy kala 5,8 tony syšło ŭ horad, dzie žyvie ŭsiaho 80 tysiač čałaviek.

U Jurzie stajać try bujnyja vajskovyja častki: 106-ja asobnaja bryhada materyjalna-techničnaha zabieśpiačeńnia, 74-ja asobnaja hvardziejskaja motastrałkovaja Źvieniharodska-Bierlinskaja ordena Suvorava bryhada i 120-ja artyleryjskaja bryhada.

Paśla advodu rasijskich vojskaŭ z Kijeŭskaj vobłaści daradca Uładzimira Zialenskaha Alaksiej Arastovič apublikavaŭ śpis častak, jakija stajali ŭ Bučy, Hastomieli i Irpieni; siarod ich była i 74-ja motastrałkovaja bryhada ź Jurhi. U pieršyja dni vajny stała viadoma ab pałonnym z hetaha padraździaleńnia. Pavodle źviestak «Miedyjazony», u bajavych dziejańniach zahinuli jak minimum 27 sałdat z hetaha horada.

Druhoje miesca pa vazie zakazaŭ dastałasia horadzie Čebarkul u Čelabinskaj vobłaści. Tam dysłakujucca dva tankavyja pałki: 6-y i 239-y. U sakaviku stała viadoma ab hibieli kamandzira 6-ha tankavaha pałka pałkoŭnika Alaksandra Zacharava. Pavodle źviestak «Miedyjazony», va Ukrainie zahinuli 27 vajskoŭcaŭ z hetaha horada.

U Kyzył, stalicu Tyvy, adpravili 116 padazronych pasyłak ahulnaj masaj bolš za 3,5 tony. U Kyzyle dysłakujecca 55-ja asobnaja motastrałkovaja bryhada. «Miedyjazonie» viadoma pra 11 zahinułych z hetaha horada.

Siarod inšych padazronych haradoŭ možna vyłučyć Novasibirsk, Mias u Čelabinskaj vobłaści, Ułan-Ude i inšyja.

U Rubcoŭsk, jaki staŭ lidaram pa adpraŭcy hruzaŭ (dźvie traciny jakich nie dajšli da adrasataŭ) z Mazyra 1 i 2 krasavika, za čas nazirańniaŭ syšło adnosna niašmat pasyłak: 74 adpraŭleńni vahoj kala dvuch ton.

Infahrafika nižej pakazvaje suviazi pamiž haradami-adpraŭnikami i atrymalnikami. Harady-atrymalniki zhrupavanyja pa rehijonach i vydzieleny koleram..

Jak «Arłan» staŭ zdabyčaj

U mnohich punktach vydačy zakazaŭ SDEK viadziecca kruhłasutačnaje nazirańnie. Źviarnuŭšy ŭvahu na anamalnuju kolkaść adpravak z Vałujek «Miedyjazona» zapisvała toje, što adbyvajecca tam z 20 krasavika. Kožny dzień u punkt vydačy zachodzili ludzi ŭ formie, zavaročvali vajennyja zaplečniki ŭ plonku i pakidali na kasie. U bolšaści vypadkaŭ było niemahčyma daviedacca, što mienavita adpraŭlali vajskoŭcy.

29 krasavika ŭ 17:18 u punkt SDEK zajšoŭ aficer, miarkujučy pa pahonach, kapitan. Jon ciahnuŭ za saboj pa padłozie ciažkuju skryniu. Dźvie supracoŭnicy SDEK vyjšli pahladzieć, što hetym razam prynieśli ludzi ŭ formie. Vajskoviec adkryŭ kantejnier: u im lažaŭ bieśpiłotnik.

Paśla karotkaj sprečki — nakolki možna sudzić pa aktyŭnaj žestykulacyi — žančyny pajšli afarmlać zakaz. Bieśpiłotnik uzvažyli i zamieryli ruletkaj. U hety čas u ofis svabodna zachodzili inšyja naviedvalniki. Paśla piaci chvilin vałtuźni z pryładaj kapitan razam ź inšymi vajennymi adnieśli skryniu ŭhłyb ofisa.

BPŁA «Arłan-10» vykarystoŭvajecca ŭzbrojenymi siłami RF va Ukrainie dla padtrymki kanvojaŭ, vyjaŭleńnia celej i karekciroŭki ahniu. 17 maja Ministerstva abarony vykłała kadry z vykarystańniem BPŁA va «ŭdarnym varyjancie» z bombami na borcie. Pavodle acenki Pientahona, košt bieśpiłotnika razam z naziemnym abstalavańniem moža składać ad 87 da 120 tysiač dalaraŭ ZŠA.

«Miedyjazonie» nie atrymałasia adsačyć atrymańnie «Arłana» u punkcie pryznačeńnia. U hety dzień zakazy ciažej za 10 kiłahram z Vałujek adpraŭlalisia ŭ Batajsk, Bierdsk, Vybarh, Zielenahorsk, Kyzył, Maskvu, Murmansk, Novasibirsk, Ułan-Ude, Usuryjsk i Chabaraŭsk. Na videastrymach z adździaleńniaŭ u hetych haradach pasyłak z anałahičnymi habarytami nie źjaŭlałasia.

Akramia adpraŭki «Arłana», «Miedyjazona» zaŭvažyła ŭ punkcie SDEK ŭ Vałujkach ludziej u vajennaj formie, jakija adpraŭlali krasoŭki, šyny, mikrafon, televizar, kaŭbasy i kansiervy, hitaru, pałatku i mnohaje inšaje. Aznajomicca z vybranymi momantami možna na videa nižej.

Usie pasyłki z usich pryhraničnych punktaŭ SDEK sabrany ŭ hetym fajle.

Клас
1
Панылы сорам
10
Ха-ха
7
Ого
2
Сумна
1
Абуральна
29