Malkalm Nens apublikavaŭ u Tvitery svajo fota ŭ vajskovaj formie i padpisaŭ: «Ja spyniŭ bałbatniu! Rasija nikoli nie voźmie Kijeŭ. Nikoli»

Malkalm Nens apublikavaŭ u Tvitery svajo fota ŭ vajskovaj formie i padpisaŭ: «Ja spyniŭ bałbatniu! Rasija nikoli nie voźmie Kijeŭ. Nikoli»

Rasija napała nie z-za NATA, a z-za strachu pierad demakratyjaj

Malkalm raskazaŭ, što maje 35-hadovy dośvied u amierykanskich uzbrojenych siłach i vyviedcy, a zatym pracavaŭ analitykam u pytańniach kibierteraryzmu i biaśpieki na kanale NBC.

«Heta była vydatnaja praca, ja zarablaŭ dobryja hrošy. Heta było lohka, ja marnavaŭ 1—2 chviliny na tydzień, kab dać analiz u žyvym efiry», — kaža jon.

Kali zachodnija vyviedki pačali rehularna zajaŭlać, što Rasija rychtuje ŭvarvańnie va Ukrainu, Malkalm navažyŭsia pryjechać, kab na svaje vočy acanić situacyju.

«Ja pryjechaŭ siudy ŭ studzieni. U listapadzie i śniežni my bačyli naroščvańnie siłaŭ. I my byli tut da kanca lutaha, kab zrabić analiz rasijskich vojskaŭ: kolki jany majuć tankaŭ, dzie jany znachodziacca», — kaža amierykaniec.

Jon jeździŭ pa roznych napramkach, kab zrazumieć, adkul mohuć pryjści rasijanie, naviedaŭ roznyja nasielenyja punkty. «Dla mianie było važna, viedać hetyja šlachi, pasiołki, ludziej. Ja taksama pajechaŭ na Danbas z ukrainskim vojskam. Tam ja paznajomiŭsia z hienierałami Paŭlukom i Syrskim. Hienierał Paŭluk žartam prapanavaŭ: «Čamu b vam nie dałučycca da našaha vojska?» Ja žartam adkazaŭ: «Ja ŭžo zanadta stary dla hetaha».

A napiaredadni napadu Rasii Malkalm pakinuŭ Ukrainu. 23 lutaha jon pryziamliŭsia ŭ Dublinie i daviedaŭsia, što napad pačaŭsia. «Ja vylecieŭ u Ńju-Jork. U Ńju-Jorku sačyŭ za navinami», — raspaviadaje jon. Kali pačuŭ zajavu Uładzimira Zialenskaha ab stvareńni Internacyjanalnaha lehijona — vyrašyŭ viarnucca va Ukrainu, kab vajavać.

«Ja maju vajskovuju techniku na tysiačy i tysiačy dalaraŭ. Ź Iraka, Livii, Siryi. U mianie dastatkova techniki dla nievialikaj armii. Tamu ja sabraŭ usio heta i achviaravaŭ Lehijonu.

Ja ŭziaŭ svoj asabisty ryštunak: broniekamizelku, šlem, usio, što mnie treba. I pajšoŭ va ŭkrainskaje pasolstva ŭ Vašynhtonie. Sustreŭsia z ataše pa pytańniach abarony. Jon adrazu ž pahladzieŭ na maje dakumienty i skazaŭ: «O tak, vy kvalifikavanyja».

Ale hałoŭnaj pryčynaj, pa jakoj amierykaniec ustupiŭ u lehijon, źjaŭlajecca adzin telefonny zvanok. «Mnie telefanavali siabry, jakija byli ŭ Aŭdziejeŭcy, i kazali: «Słuchaj, my siońnia pamrom». Jany byli tam na praciahu niekalkich hadoŭ. Ale ciapier tam sotni rakiet. I jany skazali: «My zahiniem. Byvaj». Mianie heta prosta razdušyła. I vielmi razzłavała».

Na jahonuju dumku, Rasija napała na Ukrainu nie z-za NATA, a z-za strachu pierad demakratyjaj. «Rasija nie moža pryniać libieralna-demakratyčnuju Ukrainu la svaich miežaŭ», — miarkuje Malkalm.

«Tamu ja zvolniŭsia. Pakinuŭ pracu, za jakuju mnie dobra płacili. Pajšoŭ da kiraŭnictva i skazaŭ, što jedu va Ukrainu vajavać u Internacyjanalnym lehijonie. Jany ŭsie skazali, što ja źjechaŭ z hłuzdu. Ja nikomu pra heta nie kazaŭ, akramia dački i majho mieniedžara. Viarnuŭsia ŭ Kijeŭ i dałučyŭsia da lehijona», — raspavioŭ jon.

«Ukraina vyjhraje hetuju vajnu»

Malkalm kaža, što ŭsie amierykanskija analityki na telebačańni kazali: Kijeŭ zdasca praz 48 hadzin, abo Kijeŭ zdasca praz 72 hadziny.

«Za miesiac svajho znachodžańnia ŭ Kijevie ja vyvučyŭ hety horad: jaho darohi, budynki i masty z punktu hledžańnia ŭvarvańnia. Ja nie chadziŭ na Padoł, kab prosta vypić kavy. Ja razvažaŭ nad tym, jak vy budziecie vajavać.

Tamu za miesiac da ŭvarvańnia ja byŭ adzinym čałaviekam na amierykanskim telebačańni, jaki kazaŭ: «Rasija nikoli nie voźmie Kijeŭ. Nikoli. Horad zanadta vialiki. Ludzi vielmi matyvavanyja. Vy ich nie pieramožacie».

Pa jaho słovach, ukraincy majuć toje, što nazyvajuć ducham baraćby. «U vas baraćba ŭnutry», — ličyć amierykaniec. Akramia taho, Ukraina maje mocnuju armiju, jakaja hatovaja zmahacca. «Ja ŭsio heta kazaŭ na telebačańni, na ŭsie Złučanyja Štaty. Na mianie hladzieli jak na varjata. Nichto nie vieryŭ, što Ukraina moža atrymać pieramohu», — kaža jon.

Praz try dni paśla pačatku vajny prezident Zialenski abviaściŭ ab stvareńni Internacyjanalnaha lehijona, i heta byŭ apošni dzień Malkalma na telebačańni.

«Mianie spytali, kolki času spatrebicca, kab Ukraina zdałasia. I ja adkazaŭ: «Ja skažu niešta niepapularnaje. Ukraina vyjhraje hetuju vajnu. Vyjhraje. Heta značyć, jana źniščyć rasijskuju armiju».

«Ja bačyŭ rečy, jakija inšyja ludzi nie bačyli. Naprykład, ja dumaŭ, što ŭkraincy buduć bicca macniej kala Sumaŭ, ale praz tydzień rasiejcy ŭžo byli kala Bravaraŭ. Tamu ja razvažaŭ: što tam zdaryłasia, niaŭžo ŭkrainskaja armija zdałasia? I zrazumieŭ, što heta byŭ truk», — tłumačyć jon.

Toje ž samaje, pa jaho słovach, adbyłosia ŭ Irpieni i Baradziancy.

«Ja kazaŭ, što jany robiać heta śviadoma. Jany dazvalajuć rasijanam utvaryć doŭhija kałony z tankaŭ, bienzavozaŭ i bojeprypasaŭ, i źbirajucca atakavać z tyłu. Mienavita tak i adbyłosia. Ruskija zastalisia biez paliva. A biez paliva vajavać niemahčyma».

Siońnia, sa słoŭ Malkalma, Rasija kidaje ŭsie svaje siły na Danbas, sprabujučy zachapić terytoryju vakoł Iziuma i ŭziać Słaviansk. Ale joj heta nie ŭdasca, ličyć jon. «Jany cierpiać parazu na paŭnočnym zachadzie i na paŭnočnym uschodzie, choć i majuć vialikuju armiju. Jany nie razumiejuć: kali ŭsie zapasy (ježa, paliva i amunicyja) skancentravanyja ŭ adnym miescy, dastatkova adnaho strełu, kab usio heta źniščyć», — ličyć Malkalm.

Na ŭschodzie, ź jahonych słoŭ, rasijanie stvarajuć bolš karotkija łahistyčnyja łancužki, jak, naprykład, praz rasijski Biełharad. Ale tankam davodzicca jechać pa darohach, što z vajennaha punktu hledžańnia «stanie śmiarotnym prysudam».

«Niejak ja jechaŭ z Kamianca-Padolskaha. My źjechali z darohi dzieści na mietr, kab pryparkavacca. Byŭ luty, ale hraź była santymietraŭ z 10. I ja zrazumieŭ, što rasijskija tanki nie zmohuć źjechać z darohi.

Rasija moža kantralavać tolki darohu, pa jakoj jana ruchajecca. Ni vioski, ni pali — tolki darohi. Z vajennaha punktu hledžańnia heta śmiarotny prysud, tamu što heta prymušaje pieramiaščacca ŭ asnoŭnym pa darohach».

«Ja byŭ na ŭschodzie. Uschod — nie što inšaje, jak pole. Ciapier pačynajecca siezon daždžoŭ. Tamu znoŭ Rasija nie zmoža źjechać z daroh», — dadaje jon. Pa jaho słovach, u rasijan nie chapaje tankaŭ, ludziej i resursaŭ, kab pieramahčy ukraincaŭ. «Kali ŭkraincy pačnuć źniščać usie hetyja tanki, u rasijan nie zastaniecca tankaŭ abo miechanizavanaj piachoty. I tady ŭkraincy zmohuć atakavać i prasunucca na 20, 30, 40 kiłamietraŭ, tamu što abaraniacca nie budzie čym. Kali vy hublajecie tanki i ludziej, u vas niama armii».

Mienavita tamu jon prahnazuje, što bitva na ŭschodzie pravalicca dla rasijan. «I kali Ukraina praciahnie atakavać u červieni, lipieni, dumaju, jany viernuć Chierson. Rasija nie maje ludziej i siłaŭ».

Ukraincam treba zbroja

Dla pieramohi ŭkraincam treba zbroja, ličyć Malkalm. «Dva tydni tamu samaj vialikaj prablemaj była rasijskaja dalnabojnaja artyleryja. Heta lepšaja i samaja vialikaja zbroja, jakaja ŭ Rasii jość. Taja, što zabivaje bolš za ŭsio mirnych žycharoŭ, — RZSO «Śmierč», rakiety dalokaha dziejańnia i da taho padobnaje», — kaža jon.

Sa słoŭ amierykanca, Zachadu tłumačać, što Ukrainie patrebnaja dalnabojnaja artyleryja z vysokadakładnymi snaradami. I jana ciapier pastupaje. «ZŠA dajuć Ukrainie 100 haŭbic M777. Jany vielmi dakładnyja».

Šviecyja dała procitankavaju zbroju. «Nie treba navat vychodzić z hruzavika, jon całkam aŭtamatyčny. Vypuskaje try snarady ŭ chvilinu.

Va ŭkraincaŭ ich ciapier budzie dziesiać. Heta aznačaje 30 artyleryjskich udaraŭ dalokaściu 25 km za 60 siekund. Rasijanie nie buduć viedać, što rabić», — tłumačyć jon.

Ale situacyja na froncie, pavodle jaho słoŭ, kožny tydzień źmianiałasia, a tamu i rekamiendacyi taksama mianialisia. «Ciapier treba zbroju, jakaja złomić rasijanam chrybiet. Heta HIMARS — amerykanskaja rakietnaja artyleryjskaja sistema padvyšanaj mabilnaści na kołavym šasi. Jana taksama całkam aŭtamatyčnaja. Jaje ŭžyli dla baraćby z «Isłamskaj dziaržavaj» i «Al-Kaidaj». Jana zdolnaja źniščać celi na adlehłaści da 300 km Dakładnaść traplańnia — adzin mietr. A heta ŭžo surjoznaja hulnia. Hetaja sistema nastolki dakładnaja, što źniščyć lubuju ruskuju artyleryju», — tłumačyć Malkalm.

Jon upeŭnieny, što źniščeńnie rasijskaj artyleryi — heta humanitarnaja akcyja, bo rasijanie zabivajuć mirnych žycharoŭ. «Tamu, kali vy atrymajecie HIMARS, chod vajny całkam źmienicca. Heta zbroja vielmi dakładnaja. U ruskich ničoha padobnaha niama».

Клас
71
Панылы сорам
2
Ха-ха
2
Ого
2
Сумна
0
Абуральна
1