Ivan Bijončyk pratrymaŭsia na čale salihorskaha «Šachciora» ŭsiaho try tury. Fota: FK «Homiel»

Ivan Bijončyk pratrymaŭsia na čale salihorskaha «Šachciora» ŭsiaho try tury. Fota: FK «Homiel»

Vybraŭ najlepšym sam siabie

Zvyčajna samaha hodnaha śpiecyjalista ŭ ajčynnym futbole vyznačaje hazieta «Priessboł». Apytańnie, jakoje achoplivaje samich spartsmienaŭ, nastaŭnikaŭ kamandaŭ, ekśpiertaŭ, refiery dy žurnalistaŭ, pa zadumcy adlustroŭvaje najbolš poŭnuju karcinu mierkavańniaŭ. I tamu robić pieramožcu bolš-mienš lehitymnym «pieršym numaram» siarod kaleh pa cechu.

U minułym hodzie nastaŭnik «Homiela», jaki pryvioŭ kamandu na vysokuju dy niečakanuju čaćviortuju finišnuju pazicyju, pieramoh ź vidavočnaj pieravahaj. Adnak jak tolki pratakoły apytanki źjavilisia ŭ druku, adkryłasia niečakanaje: Ivan Siarhiejevič prahałasavaŭ sam za siabie!

Niečakany vybar Ivana Bijončyka. Skrynšot: «Priessboł».

Niečakany vybar Ivana Bijončyka. Skrynšot: «Priessboł».

U kamientarach koŭč paśla apraŭdvaŭsia: maŭlaŭ, jamu patelefanavali ŭ razhar pracy, sens pytańnia jon nie zrazumieŭ i tamu adkazaŭ aby z ruk… Jak kažuć u Biełarusi: «Nu, vy razumiejecie!»

Praŭda, narod razumieć admoviŭsia — i jašče kolki dzion kpiŭ z treniera.

Płanavaŭ u Salihorsku zarabić na kvateru

Zimovy pierachod z «Homiela» ŭ «Šachcior» — samy radykalny ŭźlot u karjery Bijončyka. Bo palešuki pierad siezonam-2021 ličylisia aŭtsajderami, jakija tolki-tolki viarnulisia ŭ elitu ź pieršaha dyvizijonu. I zaprašeńnie ŭ stan čempijona Biełarusi vyhladała pavyšeńniem u kłasie eksternam. Navat niahledziačy na pośpiech «bieła-zialonych», razavy ŭzdym naŭrad ci ciahnuŭ na rekamiendacyju dla kiravańnia lepšaj kamandaj krainy.

Adnak Bijončyk vyklik pryniaŭ biez vahańniaŭ — i nie tolki z-za spartyŭnaj matyvacyi. «Ja trenier, u jakoha niama ničoha za dušoj. Chaču kvateru, chaču mašynu, chočacca kamfortnaha žyćcia. Heta narmalnaje imknieńnie luboha čałavieka», — nie chavaŭ pabytovych ambicyj śpiecyjalist pa zimie.

Zaraz, dumajecca, mahčymaść spraŭdzić bytavyja mary ŭ Ivana Siarhiejeviča budzie. Daterminovy razryŭ trochhadovaha kantrakta harantuje trenieru niebłahuju kampiensacyju.

Kiravaŭ kłubam, jaki złavili na «dahavarniakach»

Z 2014 pa 2018 hady Bijončyk uznačalvaŭ minski «Pramień» — i navat zdoleŭ ź im prarvacca ź nizoŭ futbolnaj piramidy ŭ elitu. Adnak padčas hieraičnaha praryvu na reputacyi kamandy sieła istotnaja plama.

Zimoj 2016-ha stała viadoma, što niekatoryja hulcy kamandy ŭdzielničali ŭ matčach ź fiksavanym vynikam. Praściej kažučy, u «damovach». Ich proźviščy stali viadomyja pravaachoŭnikam, raspačalisia kryminalnyja spravy z realnymi terminami dla vinavatych. Nu a «Pramień» u jakaści pakarańnia atrymaŭ «minus 10 ačkoŭ» u tablicu pierad startam pieršynstva-2017.

Ivan Bijončyk: «Kali ŭsich padazravać, treba iści pracavać u Śledčy kamitet, a nie futboł». Skrynšot: Youtube.com

Ivan Bijončyk: «Kali ŭsich padazravać, treba iści pracavać u Śledčy kamitet, a nie futboł». Skrynšot: Youtube.com

Bijončyk kazaŭ, što taja historyja ŭdaryła pa im davoli mocna — i pryznavaŭsia, što nie viedaŭ, jak siabie pavodzić u situacyjach takoha kštałtu. Adnak pry hetym śćviardžaŭ: nikoha nie padazravaŭ i nie byŭ u kursie, bo składana niešta padobnaje zaŭvažyć, kali pad načałam 23 čałavieki. «Kali ŭsich padazravać, treba iści pracavać u Śledčy kamitet, a nie ŭ futboł», — zajaviŭ tady śpiecyjalist.

«Pachavaŭ» dva kłuba elity

Praŭda, u 2017-m, niahledziačy na «minus 10», Bijončyk skoknuŭ z padnačalenymi vyšej za hałavu dy prabiŭsia ŭ vyšejšuju lihu. A na nastupny hod navat tam zatrymaŭsia, kali zaniaŭ z «Pramianiom» 13-y radok.

Dy voś biada: hrošy ŭ minčukoŭ paśla siezonu skončylisia, a sponsary zamiest inviestycyj pakinuli ŭ kłubnym ofisie vielizarnyja zapazyčanaści. Ratavać kamandu było niama kamu, tamu «Pramień» rasfarmiravali, a na jaho miesca ŭ elicie viarnuli mahiloŭski «Dniapro». Toj u 2018-m z elity vylecieŭ, adnak šlacham šerahu manipulacyj — u tym liku z boku fiederacyi futboła — cudoŭnym čynam uratavaŭsia.

Kab pytańniaŭ da dziŭnaj rakiroŭki było mizar, dva brendy abjadnali: «Pramień» prynies z saboj miesca ŭ «vyšcy», «Dniapro» infrastrukturu dy inviestycyi. A kiravać frankienštejnam z kreatyŭnaj nazvaj «Dniapro-MČZ» staŭ… Ivan Bijončyk!

I usio ž tki karma davoli chutka pakarała navatvor za zakulisnyja hulni. Mahiloŭ skončyŭ pieršynstva na dnie tablicy, za zachavańnie miesca ŭ elicie zmahaŭsia ŭ pierachodnych matča z bresckim «Rucham» — dy sastupiŭ.

Adnak zamiest panižeńnia ŭ kłasie jon uvohule zhubiŭ svaju isnaść, bo z-za finansavych prablem padaŭ na bankructva i rasfarmiravańnie. Bijončyk ža dva hady zapar skančvaŭ siezon la rula kamandaŭ, jakija źnikali z futbolnaj mapy krainy.

Pahardžaŭ kalehami dy žurnalistami

Pra fanaberystaść nastaŭnika viedali ŭsie z tych samych časoŭ, jak jon raspačaŭ prafiesijnuju karjeru. To ŭ adkrytuju Ivan Siarhiejevič admaŭlaŭ upłyŭ Anatola Jureviča na svaju asobu, chacia mienavita ŭ patryjarcha trenierskaha cecha prachodziŭ hartavańnie. To śćviardžaŭ, što ŭ jaho značna bolš talentaŭ, čym prostaja taktyčnaja padkavanaść.

Kali ž sprava dachodziła da televizijnych razmoŭ albo pres-kanfierencyj, Bijončyk moh uvohule z pahardaj začapić žurnalista. Maŭlaŭ, toj nie razumieje ŭsioj hłybini temy, pra jakuju kaža.

Darečy, prablemy z kamunikacyjaj, jak śćviardžajecca siońnia, šmat u čym kaštavali nastaŭniku pazicyi ŭ «Šachciory». Taksičnaja maniera znosinaŭ spravakavała niehatyŭnaje staŭleńnie da Bijončyka z boku futbalistaŭ i pryviała da adkrytaha kanfliktu sa zvalnieńniem u finale.

Źbieh z «Krumkačoŭ» paśla tydnia supracy

Napačatku 2017 hoda samaja narodnaja kamanda Biełarusi,, paklikała śpiecyjalista ŭ svaje šychty. «Krumkačy» tady lotali vysoka, u elitnym dyvizijonie. «Pramień» ža, jakraz z «minus 10» u pasivie, vinien byŭ pačynać svoj pakutlivy siezon u dyvizijonie ranham nižej. Pierśpiektyvy realizavać siabie 31-hadovamu śpiecyjalistu byli vidavočnyja — i tamu jon pahadziŭsia dałučycca da «piarnatych».

«Krumkačy nie mieli hałoŭnaha treniera, i ja prosta kiravaŭ pracesam trenirovak, pakul išli pošuki». Fota: FK «Pramień».

«Krumkačy nie mieli hałoŭnaha treniera, i ja prosta kiravaŭ pracesam trenirovak, pakul išli pošuki». Fota: FK «Pramień».

Adnak u kłubie Bijončyk papracavaŭ usiaho tydzień: paśla pieramohi nad minskim «Dynama» Ivan Siarhiejevič raptoŭna zajaviŭ pra viartańnie da byłoha pracadaŭcy. Hodnych tłumačeńniaŭ ad śpiecyjalista nichto nie pačuŭ — vyklučna vietlivyja słovy padziaki za novy vyklik i niejki skamiečany pasył pra toje, što «Krumkačy» nie mieli hałoŭnaha treniera, i ja prosta kiravaŭ pracesam trenirovak, pakul šli pošuki». Pakolki jurydyčnych damoŭ baki zaklučyć nie paśpieli, Bijončyk svabodna viarnuŭsia ŭ «Pramień». I nadalej pra hetuju historyju nie ŭzhadvaŭ.

Asudziŭ hvałt dy machinacyi na vybarach-2020

Pry ŭsioj supiarečlivaści ŭ natury Bijončyka prynamsi adzin fakt śviedčyć pra jahonuju hodnaść. Paśla ździekaŭ suprać ułasnych ludziej, jaki ŭčynili łukašenkaŭskija siłaviki, trenier adkryta asudziŭ hvałt.

Bijončyk nazvaŭ «niečałaviečym» staŭleńnie AMAPa da mirnych pratestoŭcaŭ i pastaviŭ znak roŭnaści miž źvierstvami, jakija adbyvalisia ŭ Biełarusi, z fašysckimi złačynstvami. Bolej za toje, nastaŭnik dałučaŭsia da maršaŭ pa vulicach Homiela, kab vykazać svaju hramadzianskuju pazicyju.

Darečy, Bijončyk uvohule nie pužaŭsia hučnych śćvierdžańniaŭ, kali čuŭ vostryja pytańni. Jon krytykavaŭ pazicyju fiederacyi adnosna abmiežavańnia zarobkaŭ dy limitu na lehijanieraŭ, a taksama davaŭ dustu korpusu refiery ABFF. Za kožnuju z padobnych dziej apošnim hodam možna było b mocna atrymać pa karku. Adnak Bijončyku šancavała — i jon zastavaŭsia pry pracy.

Nu, prynamsi da 12 krasavika 2022 hoda…

«Naša Niva» adnaŭlaje zbor danataŭ — padtrymać prosta

«Homiel» pieramoh u mienšaści, chacia sastupaŭ 0:2, a čempijon zvolniŭ treniera ŭsiaho paśla troch turaŭ! Jarki finał futbolnaha paniadziełka ŭ krainie

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?