Samaje dziŭnaje tłumačeńnie dopinhu

Kidalnik mołata Ivan Cichan. Fota: NAK Biełarusi

Kidalnik mołata Ivan Cichan. Fota: NAK Biełarusi

Były kidalnik mołata i kiraŭnik Biełaruskaj fiederacyi lohkaj atletyki, Ivan Cichan — dziejnaja asoba adnaho z samych hučnych biełaruskich dopinh-skandałaŭ. Ź jaho i pačniem.

Ź piekinskaj Alimpijady-2008 Cichan i jašče adzin lohkaatlet, Vadzim Dzieviatoŭski, pryvieźli dva miedali: bronzu i adpaviedna srebra. Praz tydzień paśla spabornictvaŭ u probach biełarusaŭ znajšli pavyšanuju kolkaść testasteronu, što ŭkazvaje na ŭžyvańnie dopinhu.

Viadoma, Cichan nie pahadziŭsia z abvinavačvańniami, a ŭ dadatak dasłaŭ u Mižnarodny alimpijski kamitet cikavaje tłumačeńnie. Maŭlaŭ, kab palepšyć svaje spartovyja vyniki, lohkaatlet doŭhi čas ustrymlivaŭsia ad seksu, a bližej da kanca padrychtoŭki ŭžyvaŭ šmat morapraduktaŭ i «hanady samcoŭ bujnoj rahataj žyvioły» ci, praściej, byčynyja jajki.

Usio heta, jak tłumačyŭ Cichan, jakraz mahło pryvieści da takich vynikaŭ testa. Dzieviatoŭski, darečy, taksama apraŭdvaŭsia ŭstrymańniem ad seksu.

MAK nie pavieryŭ biełarusam i pastanaviŭ pazbavić ich alimpijskich miedaloŭ. Paśla hetaha spartoŭcaŭ čakała zabarona na ŭdzieł u mižnarodnych spabornictvach i strata prezidenckaj stypiendyi.

Usio vypraviŭ zvarot u Spartovy arbitražny sud (CAS) i dapamoha vopytnaha jurysta Majka Morhana. Toj upeŭniŭ CAS, što było niemahčyma pravilna vyznačyć kolkaść testasteronu ŭ analizach biełarusaŭ, bo sami proby nibyta bralisia z parušeńniami techniki.

U vyniku ŭ 2010 hodzie biełaruskich lohkaatletaŭ apraŭdali. Na toje, kab advajavać pieramohu, spartoŭcam spatrebiłasia 500 tysiač dalaraŭ, i bolš za 100 tysiač ź ich Cichan i Dzieviatoŭski patracili sami. Miedali biełarusam taksama viarnuli. 

2012 hod: minus miedali z Afin

Iryna Jatčanka. Fota: bymedia.net

Iryna Jatčanka. Fota: bymedia.net

Pa praviłach Suśvietnaha antydopinhavaha ahienctva, da 2014 hoda dopinh-proby z šerahu spabornictvaŭ zachoŭvalisia na praciahu vaśmi hadoŭ. Heta datyčyłasia i alimpijad.

U 2012 hodzie vychodziŭ termin zachoŭvańnia probaŭ z afinskich Hulniaŭ-2004. Pierad tym, jak ich vykidać, ekśpierty vyrašyli ŭsio pierapravieryć na najnoŭšym abstalavańni — i ŭ vyniku znajšli dopinh. Siarod biełarusaŭ pad uvahu trapili proby kidalnicy dyska Iryny Jatčanki (bronza Alimpijady) i, znoŭ-taki, Ivana Cichana, jaki ŭziaŭ tady srebra

Hetym razam nijakija apraŭdańni nie spracavali. Bolš za toje, Cichan u vyniku druhoha za svaju karjeru vialikaha dopinh-skandału nie trapiŭ na Alimpijadu 2012 hoda. Zabaronu na ŭdzieł Cichan atrymaŭ usiaho za dzień da pačatku spabornictvaŭ, prytym što na toj momant jon užo znachodziŭsia ŭ Łondanie.

Cikava, što kali ŭ Cichana zabrali miedal Hulniaŭ-2004, jaho siabar Vadzim Dzieviatoŭski padniaŭsia na treciaje miesca pa vyniku tych spabornictvaŭ.

Piekin-2008: biełaruskija dopinhavyja rekordy

Aksana Miańkova. 

Aksana Miańkova. 

Letnija Hulni ŭ Piekinie akazalisia dla Biełarusi samymi vynikovymi nie tolki ŭ miedalach (ich było ažno 18), ale i ŭ kolkaści dopinh-skandałaŭ, kudy trapili biełarusy. Pra Cichana ź Dzieviatoŭskim my ŭžo ŭzhadvali, ale ž jość i inšyja biełaruskija spartoŭcy, u jakich zabrali ŭznaharody.

Usio pačałosia z Andreja Michnieviča, šturchalnika jadra. U hetaha spartoŭca bahataja historyja dopinhavych skandałaŭ. Jana pačałasia jašče 7 žniŭnia 2001 hoda, za 7 hod da Piekina, kali Michnievič za ŭžyvańnie dopinhu na čempijanacie śvietu pa lohkaj atletycy byŭ na dva hady adchileny ad spabornictvaŭ.

Ale ž prajšło ŭsiaho 17 dzion z momantu skančeńnia jaho dyskvalifikacyi, i Michnievič uziaŭ zołata čempijanatu śvietu pa lohkaj atletycy.

Na Alimpijadzie ŭ Piekinie Michnievič uziaŭ bronzu, ale tut na scenie znoŭ źjaviŭsia stanoŭčy test na dopinh, i miedal pieradali kanadcu Dyłanu Armstranhu. Ale i heta nie kaniec! U 2013 hodzie Michnieviču pažyćciova zabaranili ŭdzieł u spabornictvach. Paŭpłyvała dopinh-proba z Čempijanatu śvietu — 2005 — jana znoŭ vyjaviłasia stanoŭčaja.

Što da Piekina, to na dopinhu papałasia i žonka Andreja, Natalla Michnievič, taksama šturchalnica jadra. U 2016 hodzie paśla pierapravierki lohkaatletka straciła srebra toj Alimpijady.

Kampaniju joj skłała Aksana Miańkova, čempijonka (byłaja) Piekina ŭ kidańni mołata. Zołata ŭ Miańkovaj taksama zabrali ŭ 2016 hodzie — paśla taho, jak u jaje staroj probie znajšli anabaličnyja steroidy. Dopinhavaje minułaje nie pieraškodziła spartsmiency vychoŭvać budučych alimpijcaŭ. Tak, u 2016 hodzie jana stała dyrektarkaj SDIUŠAR, a ŭ 2018-m jašče i bałatavałasia na post deputatki Mahiloŭskaha harsavieta. Voś tolki prajhrała vybary dyrektaru kamunalnaha pradpryjemstva Konievu.

Ciažkaja atletyka: dopinh za dopinham

Iryna Kuleša. Fota: Reuters.

Iryna Kuleša. Fota: Reuters.

U minułym dziesiacihodździ biełaruskija alimpijcy-ciažkaatlety nie nadta adstavali pa dopinhavych skandałach ad lohkaatletyčnaj zbornaj. Usio pačałosia ŭsio na tych ža piekinskich Hulniach — za stanoŭčuju probu na ich miedali stracili Andrej Rybakoŭ (srebra) i Nastaśsia Novikava (bronza).

U 2012 hodzie na łondanskaj Alimpijadzie sumnuju tendencyju praciahnuli bronzavyja miedalistki (ciapier užo z prystaŭkaj eks-) Maryna Škiermankova i Iryna Kuleša. Cikava, što Kuleša zdała stanoŭčy test i ŭ Piekinie, ale ž tady addavać miedal nie pryjšłosia — spartsmienka stała na tych spabornictvach čaćviortaj.

U 2016 hodzie Mižnarodnaja fiederacyja ciažkaj atletyki (IWF) vypuściła pastanaŭleńnie. Zhodna ź im zbornyja, jakija nie mienš za try razy papadalisia na dopinhu pa vynikach pierapravierki prob za alimpijady 2008 i 2012 hadoŭ, pavinny byli atrymać hadavoje adchileńnie ad mižnarodnych startaŭ.

Biełaruś hety «płan» vykanała i pieravykanała, bo navat siarod spartoŭcaŭ, jakija nie brali miedali na alimpijadach, u nas chapała tych, kaho złavili na dopinhu. Voś takaja jana — ciažkaja atletyka ŭ Biełarusi dziesiacihadovaj daŭniny.

Astapčuk: minus dva miedali i niezrazumiełaja historyja z probami

Nadzieja Astapčuk. Fota: Getty Images.

Nadzieja Astapčuk. Fota: Getty Images.

Adna ź lepšych šturchalnic jadra ŭ Biełarusi (kali nie najlepšaja), Nadzieja Astapčuk straciła praz stanoŭčyja dopinh-proby dva miedali. Jašče ŭ 2012 hodzie, chutka paśla zakančeńnia łondanskaj Alimpijady, u spartsmienki zabrali zavajavanaje tam zołata.

Ahučvali viersiju, što zabaronienaje rečyva — miecenałon — u ježu Astapčuk padsypaŭ jaje trenier Alaksandr Jefimaŭ, a sama Astapčuk pra heta nie viedała. Praz toj vypadak (i praz stanoŭčuju probu na Čempijanacie śvietu — 2005) Nadzieju adchilili ad spabornictvaŭ na čatyry hady.

U 2017 hodzie prahrymieŭ novy skandał. U piekinskaj probie Astapčuk znajšli turynaboł, i praz heta lehkaatletku paprasili zdać bronzu tych Hulniaŭ. Tady hetaje rečyva pačali masava znachodzić u probach, bo ŭ pačatku 2015 hoda ŭ mižnarodnaj praktycy źjaviŭsia novy mietad vyjaŭleńnia praduktaŭ mietabalizmu turynabołu.

Novuju technałohiju biaźlitasna krytykavali rasijskija navukoŭcy i čynoŭniki. Spartoŭcy, u probach jakich praz hety mietad znajšli dopinh, masava padavali ŭ Spartovy arbitražny sud apielacyi. Ale ž antydopinhavyja łabaratoryi pa ŭsim śviecie paćvierdzili dakładnaść mietadu, i spartoŭcy, jakich złavili na turynabole, zastalisia biez uznaharod. U ich liku była i Nadzieja Astapčuk.

Čytajcie jašče: 

Finał Lihi čempijonaŭ mohuć pieranieści ź Pieciarburha z-za situacyi vakoł Ukrainy

Sonny Pucin i reinkarnacyja miema pra «čyk-čyryka». Jakoj my zapomnim piekinskuju Alimpijadu

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0