«U vypadku zabarony daviadziecca chutka šukać inšych pastaŭščykoŭ»

Najbolš balučym krokam dla Litvy moža być zabarona na ekspart Biełaruśsiu draŭniny ŭ Litvu. Ciapier hetaja syravina — na piku cen va ŭsim śviecie. Tak što Raman Hałoŭčanka viedaŭ, na što cisnuć:

«Kali pahladzieć na tavary, jakija ekspartujucca ź Biełarusi ŭ Litvu, to sotni miljonaŭ — heta drevaapracoŭka. Heta faktyčna draŭnina, jakaja ŭ vyhladzie pieršasnaj pierapracoŭki nakiroŭvajecca ŭ Litvu. I tam užo drevaapracoŭčyja pradpryjemstvy robiać dalejšuju pierapracoŭku i ekspartujuć u krainy ES. Kali pryjdziecca, my pierakryjem hety kanał pastavak. Dzie Litva budzie brać draŭninu — pytańnie».

Litoŭski ekanamist Alaksandr Izharadzin paćviardžaje, što na hety momant Litva zaležyć ad pastavak biełaruskaj draŭniny. Adnak nie ličyć heta krytyčnaj akaličnaściu:

«Letaś hetaja katehoryja zajmała druhoje miesca ŭ struktury impartu ŭsich tavaraŭ ź Biełarusi ŭ Litvu: kala 20% pradukcyi, jakaja ŭvoziłasia z RB, składała draŭnina. Hety abjom aceńvaŭsia ŭ 267 miljonaŭ jeŭra.

Zabarona biełaruskaha ekspartu syraviny moža być značnaj dla litoŭskaj drevaapracoŭčaj pramysłovaści, pakolki miascovyja pradpryjemstvy zaležać ad impartu hetaj syraviny. Tym bolš, što ciapier raście suśvietny popyt na meblu i inšuju pradukcyju z dreva.

Ale draŭnina nie źjaŭlajecca ŭnikalnaj syravinaj, jakaja jość tolki ŭ Biełarusi. Znajści alternatyvu nie budzie składanym: chutčej za ŭsio, u takim vypadku jaje pačnuć pastaŭlać ź inšych krain postsavieckaj prastory, u pieršuju čarhu — z Rasii i Ukrainy».

Fota sa staronki ŭ Facebook Alaksandra Izharadzina

Fota sa staronki ŭ Facebook Alaksandra Izharadzina

Jak ličyć naš surazmoŭca, drennaja navina dla litoŭskich kampanij u tym, što ŭ vypadku zabarony daviadziecca chutka šukać inšych pastaŭščykoŭ. Apieratyŭna znajści syravinu pa adekvatnaj canie budzie niaprosta. Heta značyć, što cana na pradukcyju z dreva vyraście.

«Ciapier suśvietnaja ekanomika pakazvaje rost, jaki budzie praciahvacca, — padkreślivaje Alaksandr Izharadzin. — Kitaj u sakaviku-krasaviku pačnie aktyŭna stymulavać ekanomiku, i fokus budzie zrobleny na budaŭnictvie. Spažyvańnie i popyt na syravinu buduć raści. A značyć, pryjdziecca šukać inšyja varyjanty i ceny buduć inšyja, čym u draŭniny ź Biełarusi».

Drevaapracoŭčaja pramysłovaść — adna z samych raźvitych halin ekanomiki Litvy. Niemałaja jaje častka zaviazanaja na kancern IKEA: miascovyja pradpryjemstvy vyrablajuć meblu pa schiemie kantraktnaj vytvorčaści.

Paŭstaje pytańnie: ci mohuć paciarpieć z-za dziejańniaŭ biełaruskaha boku intaresy trecich krain?

«Nie dumaju, bo IKEA lohka znojdzie inšych partnioraŭ, jakija ci to buduć pastaŭlać draŭninu, ci to apracoŭvać jaje, — upeŭnieny Alaksandr Izharadzin. — Paŭtaru, draŭnina nie źjaŭlajecca ekskluziŭnym tavaram. Alternatyvu možna budzie znajści».

«U doŭhaterminovaj ža pierśpiektyvie zabarona moža paŭpłyvać na biełaruskuju ekanomiku»

Nahadajem, uvieś minuły hod paviedamlałasia ab aktyŭnym vysiakańni lesu. Heta vidać pa ekanamičnych pakazčykach: biełaruski zamiežnahandlovy cud źviazvajuć z rostam suśvietnaha popytu na syravinu, u lik jakoj uvachodzić draŭnina. Ci nie pacierpiać ad zabarony na pastaŭku draŭniny ŭ Litvu sami biełaruskija eksparciory?

«U karotkaterminovaj pierśpiektyvie takoj ryzyki ja nie baču, — kaža Alaksandr Izharadzin. — Suśvietnaja ekanomika znachodzicca na piku, a rost, jak prahnazujecca, budzie doŭžycca minimum da kanca leta. U Jeŭropie i Amierycy źnižajucca kavidnyja abmiežavańni. A Kitaj moža stać alternatyŭnym varyjantam dla ekspartu syraviny, u tym liku draŭniny. U doŭhaterminovaj ža pierśpiektyvie zabarona moža paŭpłyvać na biełaruskuju ekanomiku, jakaja vielmi zaležyć ad ekspartu».

«U śpisie krain, kudy Litva ekspartuje tavary, Biełaruś zajmaje 28-je miesca»

Padčas intervju Raman Hałoŭčanka taksama zhadaŭ pra zabaronu impartu ŭ Biełaruś aŭtazapčastak i adzieńnia second hand: «Ź Litvy ŭ vialikaj kolkaści ŭvoziacca zapasnyja častki, beušnaje adzieńnie. My prosta admovimsia ad impartu hetych katehoryj. Kudy jany paviazuć dalej?»

Značeńnie hetych handlovych pazicyj dla litoŭskaj ekanomiki pierabolšanaje, miarkuje Alaksandr Izharadzin:

«U śpisie krain, kudy Litva ekspartuje tavary, Biełaruś zajmaje 28-je miesca. Bolš za ŭsio ŭ RB uvozicca płastykaŭ, žaleza, pryboraŭ, kardonu, papiery i elektroniki. Aŭtazapčastki i adzieńnie zajmajuć nie viadučyja pazicyi. Nie vyklučana, što niekalki kampanij u vyniku takich dziejańniaŭ mohuć paciarpieć, ale heta nie akaža vialikaha efiektu na ekanomiku Litvy».

Adnak z-za zabarony mohuć paciarpieć zvyčajnyja aŭtaamatary, jakija zakazvali aŭtamabilnyja zapčastki ŭ Litvie. Niahledziačy na zakrytyja miežy, mahčymaść nabyć bampier abo kapot zastavałasia. Zaraz heta moža być zabaroniena.

«Ale na ekanomicy heta mocna nie adabjecca, — ličyć ekanamist. — Kali biełaruskija kampanii nie zmohuć impartavać niekatoryja tavary ź Litvy, to jany zmohuć kuplać ich u inšych krainach, naprykład, u Polščy. Kab spažyŭcy adčuli rost cen, treba kab zabarona była nakładzienaja na impart z usiaho Jeŭrasajuza. Pakul što havorka idzie tolki pra Litvu».

Na dumku Alaksandra Izharadzina, značna bolšy ŭpłyŭ na kanjunkturu akažuć suśvietnaja inflacyja i rost cen na kampanienty. A pahrozy ŭrada Biełarusi ŭ karotkaterminovaj pierśpiektyvie mohuć jašče spravakavać pavyšeńnie cen na tavary.

«Letaś kalij składaŭ kala 8% ad impartu»

Što ž tyčycca tranzitu kaliju, to, miarkujučy pa słovach premjer-ministra Biełarusi, Minsk znajšoŭ novyja šlachi. Jak jon zapeŭnivaje, uhnajeńni buduć pieravozić praz Ukrainu i Rasiju.

Urad RB nieadnarazova śćviardžaŭ, što ad zabarony najpierš pacierpić sama Litva. Dyk jak ža nasamreč?

«Skazać ab stupieni ŭpłyvu na ekanomiku Litvy pakul składana — niama ličbaŭ, — adkazvaje Alaksandr Izharadzin. — Ale kali hladzieć na strukturu impartu, to bolš za ŭsio ź Biełarusi ŭvozicca nafty, draŭniny, mietałaŭ i ŭhnajeńniaŭ. A kalij letaś składaŭ kala 8% ad impartu. Heta sto miljonaŭ jeŭra. Z adnaho boku, suma niemaleńkaja. Ź inšaha — heta zakranie tolki niekalki kampanij, jak biełaruskich, tak i litoŭskich». 

Treba mierkavać, što Litva piarojdzie na pastaŭki kaliju ź inšych krain.

Čytajcie jašče:

Kolki pradpryjemstvaŭ daviadziecca zakryć i što rabić z kašalkami Łukašenki? Ekanamisty pra reformy, jakija čakajuć Biełaruś

Kolki stracić «Biełaruśkalij» ad sychodu Yara? Sprabujem padličyć

Jak staryja i novyja sankcyi paŭpłyvajuć na biełaruskuju ekanomiku i ci zmohuć ich abyści?

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0