«Hetaje cudoŭnaje žyćcio» (1946), ZŠA, drama, fentezi

Amierykanski kazačny film ad režysiora Frenka Kapry. Jon unikalnym čynam sumiaściŭ pryziemlenuju, časta niepryvabnuju štodzionnaść realnaha žyćcia ź jaje adviečnymi prablemami i pobytavaj biazładzicaj z čaroŭnym adčuvańniem kazki i niepieramožnym, chaj i trochi naiŭnym, aptymizmam.

Hałoŭny hieroj Džordž Bejli, žychar nievialikaha pravincyjnaha miastečka, nastolki zasmučany nieźličonymi prablemami i doŭham pierad miascovym bankiram, što padumvaje ab samahubstvie napiaredadni Kaladaŭ. Jamu źjaŭlajecca anioł, jaki dapamahaje ŭbačyć, jakoje, nasamreč, važnaje jaho žyćcio.

«Cud na 34-aj vulicy» (1994), ZŠA, fentezi, režysior Łes Mejfiłd

Vy nie praličyciesia, vyrašyŭšy pahladzieć hetaje bieśśmiarotnaje kaladnaje kino pra mužčynu, jaki śćviardžaje, byccam by jon sapraŭdny Santa-Kłaŭs.

Maleńkija dzieci ščyra vierać u cudy i zaŭsiody z zamirańniem serca čakajuć samaha čaroŭnaha śviata ŭ hodzie. A šaścihadovaja Siuzan, u jakoj niama taty, nie vieryć, što Santa-Kłaŭs sapraŭdny čaraŭnik. Ale cud adbyvajecca paśla sustrečy z Santa-Kłaŭsam u bujnym ńju-jorkskim univiermahu «Koŭł».

«Ščaŭkunok i čatyry karaleŭstvy» (2018), ZŠA, pryhody, fentezi, režysiory— Łase Chalstrom i Džo Džonstan

Niepatrabavalnaje «siezonnaje» kino, źniataje śpiecyjalna da siezonnych śviat. Kazačnyja miełodyi Čajkoŭskaha, hihanckija jołki, bali i hurby śniehu ź lohkaściu zaradžajuć patrebnym nastrojem.

Atrymaŭšy niezvyčajny padarunak na Kalady, junaja Kłara adpraŭlajecca ŭ zachaplalnaje padarožža pa zahadkavych miaścinach. Ale dziaŭčynie treba patrapić i ŭ čaćviortaje karaleŭstva, dzie joj daviadziecca sutyknucca z cełaj armijaj myšej na čale ź nievierahodna niebiaśpiečnym Myšynym Karalom.

«Dziaŭčaty» (1961), SSSR, kamiedyja, mieładrama

Saviecki mastacki film, źniaty na kinastudyi «Maśfilm» u 1961 hodzie Juryjem Čulukinym.

U sibirski pasiołak pryjechała junaja kucharka Tosia Kiślicyna — naiŭnaja i ekscentryčnaja dziaŭčyna. Jana sunie svoj nos va ŭsie spravy, kožnamu imkniecca dapamahčy. Miascovy pryhažun Illa, paspračaŭšysia na Tosiu, zavodzić ź joj raman, jaki supravadžajecca masaj kamičnych situacyj…

I ŭsio heta pad Novy hod!

«Čaradziei» (1982), SSSR, kamiedyja, miuzikł

Navahodniaja muzyčna-kamiedyjnaja dvuchsieryjnaja kinakazka režysiora Kanstancina Brombierha.

Navahodniaja historyja ab tym, što sapraŭdnaje kachańnie moža tvaryć cudy. U instytucie «NUINU» (navukovy ŭniviersalny instytut niezvyčajnych pasłuh) kipić burnaja praca pa vyrabie čaroŭnaj pałački. Prezientacyja pryznačanaja na 31 śniežnia, u navahodni viečar. Ale tut u spravu ŭstupajuć supierniki dyrektara instytuta, jakija pieraśledujuć svaje mety…

«Paŭnočny viecier» (2021), Rasija, drama

Mastacki film režysiorki Renaty Litvinavaj. Stužka «Paŭnočny viecier» — pra čaraŭnictva i dzivosny śviet žančyn, jakija žyvuć u Paŭnočnym poli i marać ab sapraŭdnym kachańni. U matryjarchalnaha kłana Paŭnočnych paloŭ jość tradycyja. Kožny Novy hod usia siamja na čale z Marharytaj źbirajecca razam, kab apoŭnačy dačakacca 13-ha ŭdaru hadzińnika, spalić papieru z napisanym na joj žadańniem i vypić popieł razam z šampanskim.

Adno z takich śviat zapuskaje łancužok padziej, jakija pryviaduć da niepaźbiežnaha zaniapadu kłana.

«Krampus»(2015), ZŠA, žachi, kamiedyja, drama

Da dobrych dziaciej prychodzić Dzied Maroz, da drennych i tych, chto nie vieryć u Dzieda Maroza — Krampus. Och, i dastaniecca harezam ad hetaha złydnia. Amierykanski film žachaŭ režysiora Majkła Dohierci — heta historyja pra demana, jaki padčas Kaladaŭ vyšukvaje niepasłuchmianych dziaciej, kab pakarać ich.

«Kramka za roham» (1940), ZŠA, drama, kamiedyja

Kłasičnaja kaladnaja ramantyčnaja kamiedyja Ernsta Lubiča. Režysior pakazvaje ŭ filmie kiraŭnika nievialikaj budapiešckaj kramy padarunkaŭ Alfreda, jaki spračajecca z pradaŭščycaj hetaj ža kramy, simpatyčnaj dziaŭčynaj Kłaraj.

Abodva jany maładyja, samotnyja, i abodva sprabujuć znajści svajo ščaście pa abjavach u haziecie. I jon, i jana zaviazvajuć pierapisku ź nieviadomymi partniorami. Kožny ź ich začaravany, i kožny spadziajecca na ramantyčnuju sustreču ŭ kaladny viečar, jaki pavinien vyrašyć ich los.

«Załataja moładź» (1989), ZŠA, drama, kamiedyja

Hieroi debiutnaha filma Uita Ściłmana, bahaciei i «karali žyćcia» ź Vierchniaha Ist-Sajda, biaśpiečna skakali pa Manchetanie 1980-ch, pakul da ich u kampaniju nie začasaŭsia junak z «niapravilnaha» boku Centralnaha parka.

«Pryvitańnie siamji» (2005), ZŠA, ramantyka, kamiedyja

Film źniaty režysioram Tomasam Bezučam, z halivudskimi zorkami pieršaj vieličyni ŭ hałoŭnych rolach.

U svaje sorak hadoŭ Evieret Stoŭn jašče nie žanaty. Ale voś adnojčy jon pryvozić na kaladnuju siamiejnuju sustreču svaju dziaŭčynu Meredyt, ź jakoj źbirajecca ažanicca.

Siamja Stounaŭ adroźnivajecca šyrokimi pohladami i słavicca svaim uzajemarazumieńniem. Ale na hety raz jany naadrez admaŭlajucca pryniać novaha čałavieka ŭ svajo koła. Upeŭnienyja, što Mieredyt zusim nie para Evieretu, jany kateharyčna suprać hetaha šlubu. Para adčajna imkniecca naładzić adnosiny, ale usio robicca jašče horš. Ci atrymajecca ŭ zakachanych zastacca razam i pry hetym zachavać ciopłyja adnosiny sa svajakami?

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0