«Majem spravu z naŭmysnym pamianšeńniem statystyki»

Miedyki, jakija pracujuć u «čyrvonaj zonie», raskazvajuć: u kastryčniku — listapadzie kolkaść pacyjentaŭ, jakija pastupali z karanavirusam, była značna vyšejšaj, čym ciapier. Heta značyć, što miedyki, jak i śćviardžaje Ministerstva achovy zdaroŭja, sapraŭdy nazirajuć spad zachvorvańnia karanavirusnuju infiekcyju.

Ale ŭ toj ža čas miedyki zapeŭnivajuć, što ŭ kastryčniku — listapadzie ŭ niekatoryja balnicy ŭ Biełarusi pryvozili pa 60-70 pacyjentaŭ z COVID-19 na dzień. Tady Minzdaroŭja štodnia ŭ krainie rehistravała pa 2000 novych vypadkaŭ kavidu i ŭ siarednim pa 18 śmierciaŭ.

Ciapier, pa źviestkach miedykaŭ, štodnia ŭ tyja ž balnicy pastupajuć ad 20 da 40-50 pacyjentaŭ z karanavirusnaj infiekcyjaj (u zaležnaści ad kliniki). U Minzdaroŭja statystyka amal nie źmianiłasia. 10-12 śniežnia ŭ krainie fiksavali prykładna pa 1800 novych vypadkaŭ kavidu, pamirali pa-raniejšamu pa 18 čałaviek.

Jak takoje mahčyma?

U svajoj spravazdačy takuju dziŭnaść miedyki tłumačać dźviuma vierahodnymi pryčynami:

«Pieršaja: ciapier pamirajuć ciažkija pacyjenty, jakija praviali šmat dzion u adździaleńniach intensiŭnaj terapii.

Ale hety faktar nie moža całkam rastłumačyć takuju kolkaść śmierciaŭ, bo pandemija pačałasia daŭno i ŭ adździaleńniach intensiŭnaj terapii zaŭsiody było šmat pacyjentaŭ, jakija znachodzilisia tam miesiacami.

Druhaja mahčymaja pryčyna: my majem spravu z naŭmysnym pamianšeńniem śmiarotnaj statystyki na piku vosieńskaj chvali pandemii».

Pa danych, jakimi vałodajuć miedyki fondu, u asobnych balnicach na piku čaćviortaj chvali pandemii štodnia pamirali pa 10-15 čałaviek. Havorka, zrazumieła, nie pra ŭsie balnicy krainy, ale miedyki zapeŭnivajuć, što takija ličby byli nie adzinkavymi.

Dla dokazu niepraŭdapadobnaści infarmacyi Ministerstva achovy zdaroŭja fond paraŭnaŭ hrafiki zachvorvańnia i śmiarotnaści ŭ zachodnich krainach sa statystykaj i hrafikami Biełarusi. 

Fota: Biełaruski fond miedyčnaj salidarnaści

Fota: Biełaruski fond miedyčnaj salidarnaści

«Adroźnieńnie hetych hrafikaŭ kidajecca ŭ vočy. Hrafiki zachodnich krain «zubčastyja» — z uzdymami i spadami, jakija paŭtarajuć kryvuju zachvorvańnia — heta adlustroŭvaje naturalny chvalepadobny epidemičny praces.

Hladzim na hrafik śmiarotnaści ŭ Biełarusi i bačym płaŭny rost, što nie adlustroŭvaje dynamiku źmieny zachvorvańnia», — kažuć supracoŭniki fondu.

«Ličby pieraŭzychodziać aficyjnyja amal u 10 razoŭ»

Jak raskazvajuć miedyki, da ich trapiła infarmacyja z centraŭ hihijeny i epidemijałohii Viciebskaj vobłaści. U joj byli źviestki ab vynikach usich praviedzienych u vobłaści PŁR-testaŭ z 11 pa 30 kastryčnika 2021 hoda.

Miedyki paraŭnali atrymanyja imi źviestki z aficyjnymi ličbami Ministerstva achovy zdaroŭja pa ŭsioj krainie.

Taksama ŭ rasparadžeńni miedykaŭ apynulisia źviestki ab praviedzienych za pieryjad pandemii PŁR-testach u Połacku. Tak, naprykład, za kastryčnik 2021 hoda tam atrymali 5397 stanoŭčych vynikaŭ PŁR-dyjahnostyki SARS-CoV-2. Pa aficyjnych danych za kastryčnik pa ŭsioj krainie było zarehistravana 63 958 novych vypadkaŭ COVID-19.

«Ale kali ŭjavić, što kavid pa ŭsioj krainie raspaŭsiudžvajecca, jak i ŭ Połacku, to atrymajem paradku 624 tysiačy chvorych na kavid biełarusaŭ u kastryčniku, a heta amal u 10 razoŭ pieravyšaje aficyjnyja danyja Ministerstva achovy zdaroŭja», — havorycca ŭ spravazdačy.

Uskosnaj prykmietaj ekstremalna vysokaj śmiarotnaści ad kavidu ŭ kastryčniku — listapadzie 2021 hoda miedyki ličać rezkaje pavieličeńnie zakuplenych u hety pieryjad rytualnych miaškoŭ, jakija vykarystoŭvajucca dla ŭpakoŭki i transparciroŭki trupaŭ.

Treba ŭličvać i toje, što dyjahnaz COVID-19 vystaŭlajecca nie tolki pa vynikach stanoŭčaha PŁR-testa, ale i, naprykład, pa stanoŭčym teście na antyhien SARS-CoV2 abo pa typovaj KT-karcinie paražeńnia lohkich u spałučeńni z kliničnymi prajavami.

«Biełarusy pa-raniejšamu zanadta ŭraźlivyja pierad karanavirusam»

«U pieryjad z 7 listapada pa 5 śniežnia kolkaść całkam vakcynavanych biełarusaŭ uzrasła z 24,4% da 30,5%. Heta nizki pakazčyk, jaki śviedčyć ab tym, što biełarusy pa-raniejšamu vielmi ŭraźlivyja pierad štamami karanavirusa. Miedyki robiać niadobryja prahnozy: kali pačniecca novaja chvala zachvorvańnia, my majem šancy atrymać amal takija ž ličby pa zachvorvańni, jak u kastryčniku — listapadzie», — kažuć u abjadnańni.

Na dumku miedykaŭ, jašče adna prablema, źviazanaja z vakcynacyjaj, kryjecca ŭ tym, što ŭ Biełaruś dahetul nie dapuščajuć vakcyny, uzhodnienyja ŭ Jeŭrasajuzie. Značnaja častka nievakcynavanych biełarusaŭ vykazvaje hatoŭnaść pryščapicca mienavita hetymi vakcynami.

«Niekatoryja pryvoziać leki z Rasii, ale pozna»

Jašče adna nadzionnaja prablema, pa infarmacyi miedykaŭ, deficyt lekaŭ z dakazanaj efiektyŭnaściu. Tak, naprykład, pa danych fondu, doŭhi čas u krainie nie było preparataŭ ad zhuščeńnia kryvi — nizkamalekularnych hieparynaŭ (NMH), tamu ŭsie špitalizavanyja pacyjenty atrymlivali niefrakcyjny hieparyn (hety preparat vałodaje horšaj kliničnaj efiektyŭnaściu, ad jaho čaściej raźvivajucca ŭskładnieńni).

«U śniežni NMH źjavilisia, ale ich nie chapaje ŭsim pacyjentam z kavidam. Havorka idzie ab takich preparatach, jak enaksaparyn i fraksaparyn. U vyniku ich pryznačajuć tolki ciažkim pacyjentam, astatnim — niefrakcyjny hieparyn.

Taksama jość deficyt tacylizumabu (preparatu, jaki pryhniataje imunnuju sistemu — «NN») i antybijotykaŭ kaliscymitatu natryju, tyhiecyklinu, ceftazidzimu/avibaktamu. Hetych antybijotykaŭ niama nie tolki ŭ balnicach, ale i ŭ aptekach. Tamu svajaki pacyjentaŭ, u jakich jość takaja mahčymaść, pryvoziać leki z Rasii, ale časam pozna», — havorycca ŭ spravazdačy.

Nie chapaje reaktyvaŭ i raschodnikaŭ

Kažuć miedyki i pra pieraboi z łabaratornymi reaktyvami. Tak, da prykładu, pa ich danych, u dostupie nie było reaktyvaŭ dla vyznačeńnia S-reaktyŭnaha białku, prakalcytaninu i D-dymieraŭ. A heta tyja pakazčyki, jakija ŭ pacyjentaŭ z COVID-19 treba adsočvać kožnyja 3-5 dzion, a ŭ ciažkich — štodnia dla pryniaćcia kliničnych rašeńniaŭ.

«Daŭno i amal usiudy niama reaktyvu dla vyznačeńnia ŭzroŭniu IŁ-6 — adnaho z uskosnych pakazčykaŭ, što adlustroŭvajuć raźvićcio cytakinavaha štormu, — adznačajuć miedyki. — Amal zaŭsiody jość prablema z drobnymi raschodnikami dla akazańnia dapamohi pacyjentam. Nie chapaje dychalnych konturaŭ, filtraŭ dla aparataŭ ŠVŁ, katetaraŭ i inš. Dahetul nie vyrašana prablema z deficytam pieranosnych aparataŭ UHD».

«Miedykaŭ nie chapaje, ale zvalniacca źbirajucca jašče bolš»

Miedyki paviedamlajuć, što paśla pierachodu balnic z kavidnych u štatny režym, mnohija miedyki zvolniacca, bo ich pazbaviać hrašovych nadbavak za pracu z pacyjentami z COVID-19.

Akramia taho, pa ŭsioj krainie praciahvajucca zvalnieńni miedykaŭ pa palityčnych matyvach.

Pa infarmacyi Fondu miedycynskaj salidarnaści, u Biełarusi sa žniŭnia 2020 hoda zafiksavana nie mienš za 165 zvalnieńniaŭ pa palityčnych matyvach (za ŭdzieł u akcyjach pratestu, aktyŭnuju hramadzianskuju pazicyju, za vychad z praŭładnaha prafsajuza, administracyjnyja aryšty i h. d.), taksama praciahvajecca cisk na miedykaŭ (pieratrusy, aryšty, prafiłaktyčnyja hutarki ź siłavymi strukturami).

«Zvalnieńnie miedyka ŭ RB pa palityčnych matyvach faktyčna aznačaje zabaronu na prafiesiju ŭ krainie, bo paśla hetaha miedykaŭ nie prymajuć na pracu», — adznačajuć u fondzie.

Čytajcie taksama: «Śpisy spuskaje KDB». Čytačy z usioj krainy paviedamlajuć pra novyja «palityčnyja» zvalnieńni

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0