Skrynšot z CNN

Skrynšot z CNN

Apazicyja Vieniesueły nie zmahła dabicca adstaŭki prezidenta Nikałasa Madury. Ale i ekanamičny stan krainy žudasny: hrošy nie iduć u krainu z kiepskaj reputacyjaj i pad sankcyjami, a ludzi masava vyjazdžajuć. Siłavyja struktury sfarmiravanyja z dapamohaj kubinskich instruktaraŭ pa pryncypie viernaści prezidentu, a nie niejtralnaści. Ułady padtrymlivajucca Maskvoj i Havanaj, a apazicyja — Vašynhtonam i Madrydam.

Voś fon, na jakim raspačalisia pieramovy ŭładaŭ i apazicyi Vieniesueły.

Heta nie pieršaja sproba dyjałohu, ale, schilajucca naziralniki, samaja abnadziejlivaja.

Raniejšyja pieramovy ŭ 2016 i 2019 hadach skončylisia ničym, bo ŭłady vykarystoŭvali ich dla zaciahvańnia času, tady jak apazicyja čakała realnych sastupak.

Napiaredadni novych pieramoŭ ułady prapanavali pradstaŭnikam apazicyi miescy ŭ Centralnaj vybarčaj kamisii krainy napiaredadni miascovych vybaraŭ.

Pierad pačatkam novych pieramoŭ išła doŭhaja kułuarnaja padrychtoŭka, vypracoŭvańnie farmatu.

Miescam praviadzieńnia pieramoŭ vybrali Mieksiku — demakratyčnuju krainu, ale pry ŭładzie ŭ jakoj levyja siły, idejna blizkija z čavistami.

Pasiarednicaj, jakaja arhanizoŭvaje pieramovy, stała Narviehija. Hetaja kraina pasiaredničała i ŭ 2019 hodzie (u 2016-m miedyjataram vystupaŭ Vatykan). Kankretna arhanizacyjaj pieramoŭ zajmajecca narviežski Centr vyrašeńnia kanfliktaŭ. Jahony dyrektar Dah Niułander u svoj čas adyhraŭ centralnuju rolu ŭ pasiarednictvie miž uładami Kałumbii i partyzanami, u vyniku čaho była skončanaja 50-hadovaja łakalnaja hramadzianskaja vajna.

Adroźnieńnie hetaha etapu pieramoŭ u tym, što abodva baki vybrali pa krainie-harancie, jakija majuć padtrymać vykanańnie dasiahnutych damoŭlenaściej. Ułady nazvali Rasiju. Apazicyja spyniłasia na Niderłandach.

Delehacyju ŭładaŭ uznačaliŭ śpikier parłamienta (apazicyja apošnija vybary bajkatavała jak niesvabodnyja) Chorchie Radryhies.

Delehacyju apazicyi ŭznačaliŭ Chierarda Błajd, juryst, były mer adnaho z rajonaŭ Karakasa (u Vieniesuele da niadaŭniaha sumlenna ličyli hałasy, a miascovych kiraŭnikoŭ abirajuć, i apazicyja da apošniaha mieła bolšaść u parłamiencie i svaich hubiernataraŭ i meraŭ) i adzin ź lidaraŭ apazicyjnaj kaalicyi. Ahułam u delehacyju apazicyi ŭvajšli pradstaŭniki čatyroch najbolšych apazicyjnych sił.

Akramia Narviehii i krain-harantak, na pieramovach prysutničajuć naziralniki ad inšych krain.

Pryjarytety apazicyi — darožnaja karta svabodnych vybaraŭ i dazvoł na pastaŭki humanitarnaj dapamohi ŭ krainu praź niedziaržaŭnyja arhanizacyi. Pryjarytety ŭładaŭ — źniaćcio sankcyj ZŠA i Jeŭrasajuza.

Imavierna, kampramisam moža stać uzajemaabumoŭleny praces.

Miescam pieramoŭ staŭ Antrapałahičny muziej Miechika. 13 žniŭnia baki padpisali tam startavy miemarandum ab uzajemarazumieńni, jaki vyznačaje siem pryjarytetaŭ: «palityčnyja pravy dla ŭsich; harantyi sumlennaha padliku hałasoŭ usich i kalandar praviadzieńnia vybaraŭ pad mižnarodnym nazirańniem; źniaćcio sankcyj i adnaŭleńnie kantrolu nad aktyvami; pavaha da pravavoha kanstytucyjnaha ładu; hramadska-palityčnaje suisnavańnie; admova ad hvałtu i kampiensacyja achviaram hvałtu; abarona nacyjanalnaj ekanomiki i miery sacyjalnaj abarony vieniesuelskaha naroda; harantyi realizacyi, manitorynhu i pravierki ŭzhodnienaha».

Fiksujecca, što praces budzie supravadžacca Rasijaj i Niderłandami, a taksama hrupaj «siabroŭskich krain», jakija vyznačacca dadatkova, siarod jakich, jak čakajecca, buduć ZŠA, Hiermanija, Balivija, Turcyja, Kanada.

«My hatovyja i majem volu da vypracoŭki papiarednich pahadnieńniaŭ, jakija daduć nam nadzieju», — zapeŭniŭ Chorchie Radryhies, kiraŭnik delehacyi ŭrada Vieniesueły, jaki padkreśliŭ: «My ŭžo viedajem, u čym my nie zhodnyja i jak pa-roznamu my bačym naša žyćcio i našu budučyniu. Praca zaklučajecca ŭ pošuku punktaŭ sudakranańnia, pa jakich my možam dasiahnuć kankretnych damoŭlenaściaŭ».

Sa svajho boku, kiraŭnik apazicyjnaj delehacyi Chierarda Błajd padkreśliŭ: «Praces budzie składanym, jon budzie prachodzić składana, uzhadnić paradak dnia i farmat było niaprosta. Na fonie dyjamietralna procilehłych bačańniaŭ situacyi pačynajecca transcendentny [jaki vychodzić za raniej pryniatyja ramki — NN] praces, jaki pavinien prymusić nas šukać damoŭlenaści pa ŭsich pytańniach, jakija my źbirajemsia abmierkavać», — cytuje zajavy ispanskaje vydańnie El Pais.

Dah Niułander, u svaju čarhu, nahadaŭ pra važnaść padtrymki hetaha pracesu mižnarodnaj supolnaściu, roŭna jak i vieniesuelskim hramadstvam.

Kryzis u Vieniesuele, sapraŭdy, nabyŭ piermanientny charaktar. Pa padlikach AAN, bolš za piać miljonaŭ čałaviek pakinuli krainu ŭ pošukach lepšaha žyćcia.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0