Fota Nadziei Bužan

Fota Nadziei Bužan

«Zhurtavańnie biełarusaŭ śvietu «Baćkaŭščyna» i Rada «Sajuza biełaruskich piśmieńnikaŭ» raspaŭsiudzili zvarot u abaronu Paŭła Sieviarynca.

18 červienia adbyŭsia novy administracyjny praces nad siabram Rady ZBS «Baćkaŭščyna» i siabram HA «Sajuz biełaruskich piśmieńnikaŭ» Paŭłam Sieviaryncam. Prysudam hramadskamu dziejaču i piśmieńniku staŭ novy termin administratyŭnaha pakarańnia. Sumarna, u vyniku niekalkich sudovych pasiedžańniaŭ, Pavieł Sieviaryniec pryhavorany da 90 sutak u izalatary časovaha ŭtrymańnia.

Padstavaj dla takoha nieapraŭdana suvoraha pakarańnia staŭ udzieł Paŭła Sieviarynca ŭ dazvolenym pikiecie pa zbory podpisaŭ na vyłučeńnie kandydatkaj u prezidenty Respubliki Biełaruś Śviatłany Cichanoŭskaj, na jakim jon byŭ zatrymany 7 červienia 2020 hoda. Na nastupny dzień jon byŭ asudžany na 15 sutak aryštu z adbyvańniem u Izalatary časovaha ŭtrymańnia (IČU) pa adrasie 1-šy zavułak Akreścina, 36a, dzie znachodzicca dahetul.

Z paviedamleńniaŭ srodkaŭ masavaj infarmacyi, kudy źviarnulisia hramadzianie, jakija adbyvali pakarańnie ŭ IČU ŭ toj samy čas, što i Pavieł Sieviaryniec, vynikała, što za źjaŭleńniem u izalatary asudžanych pa palityčnych matyvach hramadzianaŭ i Paŭła Sieviarynca ŭ pryvatnaści, viaźni hetaj ustanovy pačali štodzionna sutykacca ź biesprecedentnymi parušeńniami pravoŭ, psichałahičnym ciskam i katavańniami, siarod jakich poŭnaja zabarona na pieradačy z srodkami asabistaj hihijeny, pazbaŭleńnie spalnaj bializny i matrasaŭ, źmianšeńnie času pierabyvańnia na śviežym pavietry, kanfiskacyja srodkaŭ dla piśma i drukavanaj pradukcyi, zalivańnie kamieraŭ vadoj z chłorkaj, źniavaha i ŭžyvańnie abrazaŭ u dačynieńni da aryštavanych, užyvańnie fizičnaha hvałtu i pazbaŭleńnie snu.

Pavodle infarmacyi pravaabarončaha centru «Viasna», u časie čarhovaha sudovaha pasiadžeńnia, jakoje adbyłasia praz Skype ŭ sudzie Frunzienskaha rajona 18 červienia, stała viadoma, što Pavieł Sieviaryniec apošnija 10 dzion znachodziŭsia ŭ karcery biez dostupu da pitnoj vady i biez asabistych rečaŭ, jakija ŭ jaho byli papiarednie skanfiskavanyja.

Zhurtavańnie biełarusaŭ śvietu «Baćkaŭščyna» i HA «Sajuz biełaruskich piśmieńnikaŭ» rasceńvajuć hetyja dziejańni jak hrubaje parušeńnie asnoŭnych pryncypaŭ nacyjanalnaha zakanadaŭstva i mižnarodnaha prava. Niečałaviečyja ŭmovy ŭmovy ŭtrymańnia Paŭła Sieviarynca i inšych viaźniaŭ naŭprost parušajuć Artykuł 23 Kanstytucyi RB, a taksama art. 5 Usieahulnaj dekłaracyi pravoŭ čałavieka, art. 7 Mižnarodnaha paktu ab hramadzianskich i palityčnych pravach, Kanviencyju AAN suprać katavańniaŭ i inšych žorstkich, biesčałaviečnych albo prynižalnych hodnaść vidaŭ abychodžańnia i pakarańnia, pryniatych Respublikaj Biełaruś, jak krainaj-zasnavalnicaj Arhanizacyi Abjadnanych Nacyj.

Patrabujem spynić pieraśled hramadskaha dziejača i piśmieńnika Paŭła Sieviarynca, vyzvalić jaho z-pad varty i źniać niespraviadlivyja abvinavačvańni.

My zaklikajem ułady krainy nieadkładna inicyjavać słužbovaje rasśledavańnie ŭ dačynieńni supracoŭnikaŭ Izalatara časovaha ŭtrymańnia HUUS Minharvykanakama, jakija dapuścili złoŭžyvańni svaimi paŭnamoctvami i najstražejšym čynam pakarać vinavatych.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0