Siońnia ekśpierty ŭ śfiery dyzajnu interjeru sychodziacca ŭ adnym: interjer budzie mianiacca, uličvajučy novyja abstaviny. I praca z dyzajnieram u režymie anłajn stanie asnoŭnym mietadam uzajemadziejańnia.

Navošta dyzajn u kryzis?

Jak ni paradaksalna, ale luby kryzis — heta stymuł dla pošuku novych rašeńniaŭ.

Dyzajn interjeru — nie vyklučeńnie. Mnohija akazalisia pierad vybaram: spynicca i čakać, pakul vyrašycca situacyja, abo hnuć svaju liniju i dasiahać pryznačanych metaŭ. U situacyi, kali 24/7 doma, usio toje, što akružaje nas u pobycie, stanovicca važniejšym, čym raniej.

Rola dyzajnu ŭ hety pieryjad asablivaja.

Pa-pieršaje, naš dom stanovicca centram usiaho, ciapier heta nie tolki miesca dla adpačynku, znosin, ale i łakacyja dla pracy i tvorčaści. 

Pa-druhoje, dom pavinien stać miescam, zdolnym źniać abo pamienšyć depresiŭnyja nastroi. Ciapier samy čas papracavać z prastoraj i źmianić jaje z ulikam novych abstavinaŭ.

Pa-treciaje, układańnie va ŭłasnuju nieruchomaść, ramont i dyzajn — inviestycyja, jakaja prynosić kamfort i emacyjny ŭzdym. 

Jak zakazvać dyzajn padčas sacyjalnaha dystancyjavańnia?

Studyja «Niea Hrand» zadoŭha da 2020 hoda adkryła farmat anłajn-kamunikacyi z klijentami i ŭbačyła ŭ joj vialikija pieravahi.

Pa-pieršaje, heta ekanomija vašaha času.

Pa-druhoje, heta zručna. Možna, nie vychodziačy z domu, vyrašać usie pytańni napramuju z dyzajnierami.

Pa-treciaje, heta mahčymaść vykanać biaśpiečnuju dystancyju i atrymać na vychadzie hatovy prajekt.

Jak heta pracuje?

Možna zajści na sajt kampanii i zapoŭnić formu, atrymać kansultacyju abo aformić zakaz, raźličyć košt dyzajnu.

Zatym pačynajecca samaje cikavaje — praca nad dyzajnam.

  • Zapaŭnieńnie ankiety klijentam,
  • Raspracoŭka techzadańnia,
  • Stvareńnie płanirovačnych rašeńniaŭ da poŭnaha adabreńnia (videačat u zručny čas),
  • Kamplektacyja azdableńnia: mebla, śviatło, dekor (zvanki, videačat, zaćviardžeńnie),
  • Stvareńnie i adabreńnie mudbordaŭ i papiarednich eskizaŭ (zvanki, videačat),
  • Stvareńnie 3D-vizualizacyi (prezientacyja vynikaŭ u režymie videakanfierencyj),
  • Vyrab poŭnaha pakieta čarciažoŭ,
  • Pieradača prajekta klijentu.

Hałoŭnyja trendy

Imknieńnie da adkrytaj płaniroŭki sastupić miesca racyjanalnamu zanavańniu prastory, stvareńniu kamfortnych łakacyj dla pracy, adpačynku i zacišša.

Interjer budzie ŭskładniacca i napaŭniacca novymi sensami. Mahčyma, kuchnia budzie i «restaranam», i «kafe», haścioŭnia stanie miescam dla dystancyjnaj anłajn-kamunikacyi z funkcyjaj mini-kinateatra abo fitnes-zony, a spalnia miescam rełaksu i samakancentracyi. Akramia taho, treba pradumać zony, dzie vy zmožacie zaniacca lubimaj pracaj, vydzielić miescy dla zacišša i hetak dalej.

Lubyja idei patrabujuć płanavańnia i prafiesijnaj intuicyi dyzajniera.

Nievialikija kvatery ci zaharadnyja damy — heta vyklik tvorčamu patencyjału dyzajniera, tym bolš ciapier, kali treba vyrašać aktualnyja zadačy ŭ novych umovach.

Studyja «Niea Hrand» akazvaje ŭvieś śpiektr pasłuh u śfiery dyzajnu: ad idei da realizacyi.

Zroblena anłajn

Kvatera dla maładoj siamji ŭ Minsku

U hetaj kvatery zroblena płaniroŭka, jakaja vizualna abjadnoŭvaje haścinuju i kuchniu. U kuchni atrymałasia prastornaja zona dla abiedziennaha stała na 6 pierson.

Prajekcyja na kuchniu z haścinaj

Prajekcyja na kuchniu z haścinaj

Staŭka zroblena na prostuju hieamietryju i naturalnyja kolery: miata, umbra i bieły. Trekavyja śviacilni dla dobraha aśviatleńnia i akcentnaje śviatło nad stałom. Pamiž załaj i kuchniaj — piłon ź lusterkam z boku haścinaj i sistemaj zachoŭvańnia z boku kuchni.

Dziciačy pakoj dla dvuch chłopčykaŭ z podyumam, u jakim praduhledžanyja jomistyja vykatnyja sistemy zachoŭvańnia.

Dziciačy pakoj. Prajekcyja na spalnuju zonu

Dziciačy pakoj. Prajekcyja na spalnuju zonu

Minimalistyčny dyzajn dazvoliŭ stvaryć funkcyjanalnuju prastoru, dzie šmat śviatła, pavietra i funkcyjanalnych zon. 

Vanny pakoj:

Spalnia:

Kvatera ŭ Homieli

Prastora, dzie spakojny fon susiedničaje ź jarkimi akcentami. Interjer zručny i funkcyjanalny.

Haścinaja

Haścinaja

90% klijentaŭ prychodziać da dyzajniera dla taho, kab jon dapamoh źmianić banalnyja čarnavyja płaniroŭki, stvaryć prastoru ź cikavymi i zručnymi dla žyćcia łakacyjami.

U hetym interjery znajšłosia miesca dla rośpisu na kuchni: tut «pasialiŭsia» miły Łory («Niea Hrand» stvaraje rośpisy ručnoj raboty).

Kuchnia. Miły vobraz Łory na ścianie (rośpis)

Kuchnia. Miły vobraz Łory na ścianie (rośpis)

U dziciačym pakoi ściana z boku padhałoŭja łožka maje miakkija tekstylnyja paneli. Heta daje nieabchodnuju šumaizalacyju, pakolki ściana źviernuta da liftavoj šachty.

Dziciačy pakoj

Dziciačy pakoj

Spalnia

Spalnia

Pryvatny dom u Homieli

Kaminnyja zony nadajuć interjeru asablivy šarm. U hetym interjery my pastaralisia stvaryć utulnuju łakacyju dla adpačynku, pryjemnych hutarak i prahladu dobraha kino.

Haścinaja, komin

Haścinaja, komin

Pryčym pamiž kuchniaj i kaminnaj zonaj zamiest ściany my prapanavali zrabić viertykalny stełaž-aranžareju. Adsutnaść masiŭnych ścien dała značna bolš śviatła.

Haścinaja, zona komina. Vid na stełaž-aranžereju

Haścinaja, zona komina. Vid na stełaž-aranžereju

Zamović prajekt možna ŭ lubym rehijonie.

Našy kantakty:

neodom.by

e-mail: [email protected]

instagram: @neo_grand_studio 

+375(29)530-19-15

+375(25)771-60-52

Hladzicie, «Naša Niva» zapuściła akcyju:

Vaš biznes paciarpieŭ praz pandemiju? NN.by daść vam značnuju źnižku i bonusy pry zamovie rekłamy.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?