Dyrektar Nacyjanalnaha centru zakanadaŭstva i pravavych daśledavańniaŭ Vadzim Ipataŭ u interviju Nacyjanalnamu pravavomu internet-partału raskazaŭ pra novaŭviadzieńni ŭ Kodeks ab administracyjnych pravaparušeńniach (KaAP), jaki rychtujecca ciapier, piša Radyjo Svaboda.

Pašyrać prafilaktyčnyja miery

Adno z najbolš istotnych novaŭviadzieńniaŭ — prafilaktyčnyja miery ŭździejańnia, jakija vynieśli ŭ Kodeksie ŭ asobny raździeł. Siarod ich — vusnaja zaŭvaha, papiaredžańnie, naličeńnie štrafnych bałaŭ pry parušeńni praviłaŭ darožnaha ruchu, vychavaŭčyja miery ŭ adnosinach da niepaŭnaletnich.

Klučavaja asablivaść hetych mieraŭ — adsutnaść pravavych nastupstvaŭ pryciahnieńnia da adkaznaści: jany nia buduć ličycca administracyjnym spahnańniem, a novaje analahičnaje pravaparušeńnie nia budzie ličycca paŭtornym.

Papiaredžańnie prapanujuć pieravieści ŭ razrad prafilaktyčnych mier i istotna pašyryć mahčymaść prymianieńnia hetaj miery.

Parušeńni padzielać na try katehoryi

Novy prajekt KaAP praduhledžvaje padzieł administracyjnych pravaparušeńniaŭ na 3 katehoryi, u zaležnaści ad stupieni hramadzkaj škodnaści i ciažkaści nastupstvaŭ:

  • administracyjnyja prastupki (fizyčnych asobaŭ za ich buduć karać štrafam nia bolš za 10 bazavych vieličyń),
  • značnyja administracyjnyja pravaparušeńni (moža być bolš vysoki štraf, a taksama kanfiskacyja, departacyja),
  • hrubyja administracyjnyja pravaparušeńni (za jakija moža pahražać administracyjny aryšt, pazbaŭleńnie specyjalnaha prava abo prava zajmacca peŭnaj dziejnaściu; paŭtornaje ŭčynieńnie jakich ciahnie za saboj kryminalnuju adkaznaść).

Uviaduć hramadzkija raboty

Pry padrychtoŭcy novaha kodeksu pierahledzieli taksama systemu i dyferencyjacyju administracyjnych spahnańniaŭ. Ź ich liku prapanujuć vyklučyć papiaredžańnie i papraŭčyja raboty, ale ŭvieści novaje spahnańnie — hramadzkija raboty.

Pierahledziać pamiery štrafaŭ

Maksymalny štraf za ździajśnieńnie administracyjnaha pravaparušeńnia prapanujuć źnizić da 30 bazavych vieličyń (na siońnia heta 810 rubloŭ). Razhladajecca varyjant, pry jakim budzie dapuskacca nakładańnie štrafu mienšaha, čym nižniaja miaža sankcyi. Kab stymulavać ludziej dobraachvotna płacić štrafy, u prajekt uklučyli normu ab źmianšeńni pamieru štrafu pry jaho vypłacie ŭ skaročany termin.

Miakčejšyja miery dla niepaŭnaletnich

U prajekt uklučany novy raździeł, pryśviečany administracyjnaj adkaznaści niepaŭnaletnich. Režym administracyjnaj adkaznaści dla ich «bolš humanny ŭ paraŭnańni z darosłymi», pašyrany spektar prafilaktyčnych mier uździejańnia zamiest administracyjnaha spahnańnia.

Ahułam reformu ŭ KaAP abiacajuć maštabnaj — z kodeksu prybiaruć kala 50 artykułaŭ; vyłučać u asobnuju hrupu parušeńni, zarehistravanyja darožnymi kamerami fotafiksacyi; pravaparušeńnie nie zaŭsiody budzie zakančvacca pratakołam i štrafam, časam — tolki papiaredžańniem.

Jak paviedamiŭ Vadzim Ipataŭ, 22 krasavika prajekt novaha Kodeksu ab administracyjnych pravaparušeńniach pieradali zacikaŭlenym dziaržaŭnym orhanam i inšym arhanizacyjam dla ŭzhadnieńnia, paśla jon budzie dapracavany z ulikam usich zaŭvah i prapanovaŭ.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна