Alaksandr Łukašenka 12 vieraśnia pryznačyŭ kiraŭnikoŭ u piać rajonaŭ krainy. «Naša Niva» znajomić vas z tymi, chto ŭznačaliŭ Salihorski, Buda-Kašaloŭski, Lelčycki, Lidski i Ščučynski rajony.

Andrej Žajłovič (Salihorski rajon)

Fota Minsk-naviny.

Fota Minsk-naviny.

Adnym z samych bahatych i značnych rehijonaŭ krainy pajechaŭ kiravać minčuk. Andrej Žajłovič da siońnia ŭznačalvaŭ Maskoŭski rajon Minska. Da hetaha pracavaŭ u administracyi Partyzanskaha rajona.

Žajłovič naradziŭsia ŭ Minsku ŭ 1975 hodzie, hadavaŭsia ŭ rajonie Kijeŭskaha skviera i parka Družby narodaŭ. Skončyŭ zavočna budaŭničy fakultet BNTU.

Admietnaść pasady staršyni Salihorskaha rajvykankama zaklučajecca ŭ tym, što ŭ dvuch papiarednich kiraŭnikoŭ uźnikli prablemy z zakonam. Alaksandr Rymašeŭski byŭ zatrymany ŭ 2017 pry sprobie atrymańnia chabaru ŭ pamiery 2700 dalaraŭ. Jahony nastupnik Aleh Paskrobka taksama sioleta byŭ zatrymany siłavikami, ale praź niekalki dzion jaho adpuścili pad chatni aryšt. Mabyć, ciapier spadziajucca, što čałaviek zvonku naviadzie tam paradki.

Anatol Haponik (Buda-Kašaloŭski rajon)

Haponiku 37 hadoŭ. I choć jahonaja karjera stabilna źviazanaja z Homielskaj vobłaściu, rodam jon ź vioski Vulkaŭcy Hrodzienskaha rajona, navat imia pa baćku ŭ jaho nie zusim typovaje dla Homielščyny — Hienrychavič. Potym pajšoŭ vučycca ŭ Hrodzienski ahrarny ŭniviersitet.

Pa raźmierkavańni trapiŭ zaatechnikam u haspadarku «Novaja Dubrova» Jelskaha rajona. Ad 2006 da 2016 pracavaŭ na roznych pasadach u sielskaj haspadarcy Jelskaha rajona. 14 červienia 2016 byŭ pryznačany staršynioj Lelčyckaha rajvykankama.

«Moj deviz prosty: pracavać na karyść małoj radzimy, kožnaha jaje žychara», — kazaŭ Haponik. Dla jaho pierachod u Buda-Kašalova, bližej da abłasnoha centra, budzie jaŭnym pavyšeńniem.

Siarhiej Kasinski (Lelčycki rajon)

Siarhiej Kasinski ź siamjoj. Fota ok.ru.

Siarhiej Kasinski ź siamjoj. Fota ok.ru.

U Lelčycach ža staršynioj rajvykankama budzie 47-hadovy Siarhiej Kasinski. Dastatkova redki vypadak: rajon uznačaliŭ nie niechta z ahrarnaj śfiery, a milicyjant.

Siarhiej Kasinski adpracavaŭ u Lelčyckim RUUS 25 hadoŭ, dasłužyŭsia da padpałkoŭnika. U milicyju jon pryjšoŭ adrazu paśla vojska, słužba ŭ jakim prypała jakraz na razvał SSSR. Słužyŭ Kasinski ŭ Maskvie.

U 2013 hodzie Siarhiej Kasinski — tady namieśnik načalnika Lelčyckaha RUUS — vyratavaŭ chłopčyka, jaki pravaliŭsia ŭ kanalizacyjny luk. Jaho nie mahli znajści 10 hadzin, a kali Kasinski jaho pabačyŭ, to chłopčyka było ledź čuvać, jon pa kalena stajaŭ u vadzie na hłybini bolš za dva mietry.

Apošnim časam jon byŭ staršynioj Lelčyckaha savieta deputataŭ. U Siarhieja Kasinskaha dźvie dački: Chryścina skončyła jurydyčny fakultet BDU, a Marharyta jašče školnica.

Siarhiej Łožačnik (Lidski rajon)

Jašče adzin 37-hadovy viertykalščyk, jaki pajšoŭ na pavyšeńnie. Łožačnika pieraviali sa staršyniaŭ Ščučynskaha rajvynkama ŭ Lidski.

Siarhiej naradziŭsia ŭ vioscy Pietkavičy Dziaržynskaha rajona. Vučyŭsia ŭ Mahiloŭskim univiersitecie charčavańnia pa śpiecyjalnaści mašyny i aparaty charčovaj vytvorčaści.

Pačynaŭ karjeru z pracy ŭ kaŭbasnym cechu kałhasa imia Karła Marksa Vałožynskaha rajona. Byŭ načalnikam kaŭbasnaha cecha ahrakambinata «Dziaržynski». Taho samaha, jaki daŭ Biełarusi dvuch ministraŭ sielskaj haspadarki.

Mahčyma, jakraz Siamion Šapira pieraciahnuŭ Łožačnika na pracu ŭ Ministerstva sielskaj haspadarki, dzie jon byŭ hałoŭnym inśpiektaram Departamienta vieterenarnaha i charčovaha nadhladu.

Kali Šapiru pryznačyli staršynioj Hrodzienskaha abłvykankama, to i Łožačnik apynuŭsia ŭ Hrodzienskaj vobłaści. U 2011 hodzie jon staŭ dyrektaram Ščučynskaha masłasyrzavoda, a ŭ 2013 uznačaliŭ Ščučynski rajon.

Alaksiej Sadoŭski (Ščučynski rajon)

Łožačnika ŭ Ščučynie zamienić jahony pieršy namieśnik Alaksiej Sadoŭski. Źviartaje ŭvahu, što nivodzin miascovy nie ŭznačaliŭ svoj rajon. Dyk voś Sadoŭski taksama nie Ščučynski. Jon naradziŭsia ŭ 1976 hodzie ŭ vioscy Osava Hłybockaha rajona. Vučyŭsia ŭ Homielskim kaapieratyŭnym instytucie na buchhałtarskim uliku.

Pa raźmierkavańni trapiŭ u Hrodzienskuju vobłaść. Pracavaŭ kantraloram-revizoram u Hrodzienskim abłspažyŭsajuzie. Da 2014 pracavaŭ u spažyŭkaapieracyi, u toj hod byŭ pryznačany pieršym namieśnikam staršyni Ščučynskaha rajvynkama, adkazvaŭ za ekanomiku.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?