U sakaviku sioleta novym staršynioj Biełaruskaj sacyjał-demakratyčnaj partyi byŭ abrany 36-hadovy mahiloviec Ihar Barysaŭ. U partyi jon byŭ ad 2001 hoda. Barysaŭ daŭ intervju «Našaj Nivie».

«Naša Niva»: Praz dva hady prezidenckija vybary, što płanujuć padčas ich rabić sacyjał-demakraty?

Ihar Barysaŭ: My vyvučajem situacyju, ci racyjanalna brać udzieł u kampanii. My nie nazyvajem heta «vybarami», bo vybaraŭ niama, nazyvajem vybarčaj kampanijaj. U nas byli prapanovy pa źmienie vybarčaha zakanadaŭstva, nakiroŭvali ich staršyńcy CVK Lidzii Jarmošynaj. Atrymali adkaz, što jana adpraviła ich Łukašenku, a voś Alaksandr Ryhoravič ničoha nie adkazvaje. Navošta niešta mianiać, kali režym usio zadavalniaje. Jon moža nadalej «pieramahać» tak, jak i «pieramahaje» ciapier.

U nas stvoranaja časovaja hrupa pry centralnym kamitecie BSDP, u jakuju ŭvachodziać Miečysłaŭ Hryb, Aleh Trusaŭ, Iryna Vieštard i ja jak staršynia. Meta hetaj hrupy — vyvučać mahčymaści ŭdziełu i vyvučać mahčymyja kandydatury. U partyi nastroi takija: nie pracavać na inšych kandydataŭ, nie pracavać na adzinaha, jakoha dasiahnuć niemahčyma.

Tolki ŭ 2001 hodzie apazicyi ŭdałosia damovicca ab adzinym. Navat u 2006 było dva kandydaty. U nas tady byŭ svoj kandydat — Alaksandr Kazulin. Ja liču, što heta była vielmi mocnaja kampanija, chacia i było šmat hrošaj. Nam tady ŭdałosia sabrać 170 tysiač podpisaŭ. Za ŭsiu historyju sacyjał-demakraty padtrymlivali tolki dvuch kandydataŭ — heta Stanisłaŭ Šuškievič i Alaksandr Kazulin.

U 2008 hodzie partyja źmianiła svajho kiraŭnika Alaksandra Kazulina, što paspryjała jahonamu vyzvaleńniu ŭ chutkim časie. Niešta padobnaje było ŭ Italii časoŭ Musalini, kali ŭ źniavoleńni znachodziŭsia zasnavalnik Italjanskaj kamunistyčnaj partyi Antonia Hramšy. Tady partyja pryniała stratehičnaje rašeńnie źmianić kiraŭnika, kab paspryjać jaho vyzvaleńniu.

My źmianili kiraŭnika, im staŭ Anatol Laŭkovič. Imidžava adbyŭsia pravał. U 2010 hodzie partyja pracavała na ŭsich kandydataŭ. U 2015 hodzie taksama isnavała prablema, što da adzinstva apazicyja nie prajšła. Tady «Havary praŭdu» vyrašyła dziejničać vielmi nachrapista. Jany vyłučyli kandydatam u prezidenty siabru našaj partyi Taćcianu Karatkievič, ale my pra heta daznalisia tolki z repartažaŭ u ŚMI. Jana prajaviła poŭnuju niełajalnaść da partyi.

«NN»: Razmovy byli, što «Havary praŭdu» ledź nie rejdarski zachop sacyjał-demakratyi rychtavali.

IB: Faktyčna ŭsio išło da hetaha. I pytańnie stajała ŭ tym, što moža źmianicca kiraŭnictva, prahrama, mahčyma, nazva. A druhi varyjant — prosta stavić u kiraŭnictva kahości łajalnaha i dalej ruchacca razam, padpisać jašče kaho-niebudź. Dziakuj Bohu, što takoha nie adbyłosia i partyja praciahvaje ruchacca ŭ adekvatnym nakirunku.

Ciapier narodu, u tym liku praz telehram-kanał «Niazyhar», chočuć pakazać, što Alaksandr Ryhoravič siadzić apošni termin, a my-my-my možam stać alternatyvaj.

…Kali my budziem vystaŭlacca, to chočam vystaŭlać svajho. Nakont finansavaha resursu ŭsio vielmi słaba, jak i ŭ inšych apazicyjnych partyjach. Kali jany navat abjadnajucca, to nie fakt, što zmohuć niešta sabrać.

Prablema navat nie ŭ tym, kab zapłacić. A ŭ tym, što ludzi nie vierać, što, pracujučy na apazicyjnaha kandydata, jany zmohuć atrymać niejkaje miesca ŭ tvajoj kamandzie ŭ vypadku pieramohi. U mianie niama vialikaj viery, što ŭ 2010 hodzie ŭsie naźbirali 100 tysiač podpisaŭ.

«NN»: Jość pravacentrysckaja kaalicyja z AHP, BCHD i Ruchu «Za Svabodu». A vy sabie sajuźnikaŭ nie šukajecie?

IB: Ja nie chaču kryŭdzić siabroŭ pa demakratyčnaj kaalicyi, ale tam tolki adna zarehistravanaja partyja. Ja nie skažu, što my lepšyja, ale dakładna nie horšyja za hetuju kaalicyju. Patencyjny mabilizacyjny resurs u nas niadrenny. U nas na siońnia 1117 partyjcaŭ, ale heta indyvidualny ŭlik, z fotazdymkami, sa źvierkami śpisaŭ kožny hod. Kali b usie partyi tak rabili, to my b jašče pahladzieli, kolki ŭ ich zastałosia. Realny aktyŭ składaje 300—400 čałaviek, jašče 300—400 čałaviek možna vyciahnuć. Jašče čałaviek 300 miaciołkaj nie vyciahnieš, bo pracujuć na dziaržaŭnych pracach.

«NN»: Ci razhladajecca mahčymaść abjadnańnia ź inšymi sacyjał-demakratyčnymi partyjami?

IB: Pytańnie, z kim abjadnoŭvacca. Były lidar našaj partyi Mikoła Statkievič znachodzicca ŭ stanie arhkamiteta partyi «Narodnaja Hramada». Heta nie jurydyčny subjekt. My hatovyja da taho, kab ludzi z taho arhkamiteta dałučalisia da nas. My nie hatovyja da abjadnańnia, a tolki da ŭlivańnia ŭ naš skład.

Jość aficyjna zarehistravanaja Biełaruskaja sacyjał-demakratyčnaja hramada Stanisłava Šuškieviča. Kali sa Statkievičam ideałahična niama supiarečnaściaŭ, to partyja Šuškieviča absalutna pravaja. U ich sacyjał-demakratyja tolki ŭ naźvie. Viedajučy Stanisłava Stanisłaviča, abjadnacca ź im vielmi składana i paśla takoha «abjadanańnia» partyj moža stać našmat bolej.

Što tyčycca «Spraviadlivaha śvietu», to jość adna prablema. Jany, kaniečnie, zrabili rebrendynh. I ja vieru, što Siarhiej Kalakin u dušy prahresiŭny kamunist, blizki da sacyjał-demakratyi. Ale ŭ jaho jość kalektyŭ zakaścianiełych kamunistaŭ, i jon prosta ich zakładnik, ichnich intaresaŭ. Jany krychu hladziać u bok Rasii, što spyniaje niejkaje abjadnoŭvańnie. Pa-druhoje, jany nie zusim nacyjanalnaja arhanizacyja. Jany nie nadajuć uvahi biełaruskaj movie. Dla nas heta važna, bo chto skazaŭ, što sacyjał-demakratyja pavinna być ruskamoŭnaj? Pa-treciaje, jany pa siońnia nie asudzili stalinskija represii. Voś takija maralnyja čyńniki nie dazvalajuć nam hłyboki sajuz.

Kali brać Partyju zialonych, to my vielmi mocna padahnali prahramy. U nas jość ekałahičnaja prahrama. Z prafsajuzami składaniej, pieramovy viaducca, ale vynikaŭ nie dajuć.

«NN»: Ihar, a jak heta kiravać partyjaj? Vuń niekatoryja tolki pa dva miesiacy vytrymlivajuć.

IH: Heta zaležyć i ad atmaśfiery ŭnutry partyi. U nas na dadzieny momant situacyja značna lepšaja, čym hod tamu, i jašče lepšaja, čym dva hady tamu. Tady jašče išli ŭnutranyja kanflikty, vyklikanyja vybarčaj kampanijaj Taćciany Karatkievič. Niekalki dziasiatkaŭ čałaviek u vyniku advalilisia. Zrešty, my chutka hety bałans adnavili. Ludzi iduć u partyju. U minułym miesiacy tolki ŭ Minsku dva čałavieki pryjšło ŭ BSDP. Na dadzieny momant ja skazaŭ, što partyja manalitnaja i maje ahulnaje bačańnie.

Što tyčycca Vasila Palakova, to jon pryjšoŭ nie ŭ samy zručny momant. Pa-pieršaje, unutranyja kanflikty ŭnutry partyi. Pa-druhoje, niemahčymaść płacić za ofisy arhanizacyi. Jon nie moh pierajechać u Minsk. Naprykład, mnie partyja nie moža źniać žyllo ŭ Minsku, tamu ja pradaŭ svaju kvateru ŭ Mahilovie, kab nabyć u stalicy. Dva miesiacy ja ŭžo žyvu stała ŭ Minsku.

U čym korań prablemy? U tym, što ŭ nas niama zakona ab finansavańni palityčnych partyj. Ja kažu heta ŭsiudy i ŭsim. Takija zakony isnujuć navat va Uźbiekistanie i Azierbajdžanie, nie kažučy pra prahresiŭnyja demakratyčnyja krainy. U Šviecyi dziaržava finansuje partyi, jakija prajšli ŭ parłamient.

I my budzie dalej inicyjavać taki zakon. I heta nie značyć, što płacić budzie Łukašenka. Heta hramadzianie krainy buduć finansavać pluralizm idej. My chočam dabivacca, kab jurydyčnyja adrasy rehijanalnych filij partyj mahli znachodzicca na asabistych kvaterach. Kali tvaja partyja zarehistravanaja, to dziaržava musić pradstaŭlać ofis dla arhanizacyi. A tyja partyi, što prachodziać u parłamient, musiać atrymlivać finansavańnie, praparcyjnaje kolkaści hramadzianaŭ, jakija za ich prahałasavali.

I situacyja z Vasilom Palakovym pakazvaje toje, što finansavańnie partyjaŭ Zachadam — heta vialiki mif. Kali b takoje było, to nichto b z pasady staršyni nie ŭciakaŭ.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?