PANIADZIEŁAK 25.12.2017

07:00 Abjektyŭ
07:15 PraŚviet (infarmacyjna-publicystyčnaja prahrama)
07:55 Nad Niomnam (telečasopis)
08:10 Biełarusy ŭ Polščy
08:30 Ekśpiert (satyryčnaja prahrama)

08:50 Ludskija spravy: Prahrama raźvićcia vioski: škoła sielskaha biźniesu

Biełaruskija rehijony vymirajuć i hublajuć ekanamičny patencyjał. Z rehijanalnaje pierśpiektyvy ekanamičnyja trendy padajuć, źniščajučy rynak pracy ŭ vioskach i miastečkach. Miž tym startap uik-end dla raźvićcia prahramy sielskaha biźniesu prajšoŭ u vioscy Kamarova, što na Miadzielščynie. U zvyčajnym biełaruskim rehijonie zvyčajnyja žychary majuć idei dy žadańnie rabić spravu na ahulnuju karyść. Ź jakimi prablemami sutykajecca sučasnaja vioska? Jak raźvivać ekanomiku rehijonu, zajmajučysia ekałahičnymi prajektami?

09:25 Mova nanova: Kalady
09:45 Viaskoŭcy
10:15 Rapart: Jakoje vojska nam patrebnaje?
10:50 Kaladnyja razmovy
11:10 Zvyčajny śviaty čałaviek (Zwykły święty człowiek), d/f
12:10 Vikinhi (Vikings), histaryčny sieryjał
13:05 Ježy Papiełuška. Pasłaniec praŭdy (Jerzy Popieluszko. Messenger of The Truth), d/f
14:35 Nieviadomaja Biełaruś: «Narodny albom». Nienaŭmysny šedeŭr, d/f
15:25 «Narodny albom». 20 hadoŭ, film-kancert
17:00 Čužyniec u rai (Stranger in Paradise), d/f
18:15 Biełaruskija pieśni: Tradycyja adlehłaści, muzyčny film
19:00 Asabisty kapitał (ekanamičnaja prahrama)
19:20 Harnastaj (L'hermine), drama
21:00 Abjektyŭ (hałoŭnaje vydańnie)

21:15 Zahadki biełaruskaj historyi: Miadzielski zamak na voziery Miastra

Admietnaść Miadziełu — jaho hieahrafičnaja niaŭłoŭnaść. Pad takoju nazvaj u krynicach XV—XVII stst. vystupajuć ažno try asobnyja pasieliščy ŭ adnoj vakolicy. Toje samaje možna skazać pra miadzielskija zamki. Samy staražytny na vostravie zamak voziera Miadzieł byŭ zakinuty ŭ XIV—XV stst. ź nieviadomych pryčynaŭ. Paźniejšy, zbudavany ŭ XV—XVI stst. na paŭvostravie voziera Miastra, siońnia na pavierchni ziamli amal nievidočny. Adnak navat jaho hrafičnyja rekanstrukcyi pavodle archieałahičnych daśledavańniaŭ uražvajuć malaŭničaściu stromkaha zamkavaha siłuetu na vadzianym lusterku voziera Miastra.

21:30 Lehienda Begiera Vensa (The Legend of Bagger Vance), m/f
23:35 Čałaviek Boha (Człowiek Boga), d/f
00:25 Abjektyŭ
00:40 Zahadki biełaruskaj historyi: Miadzielski zamak na voziery Miastra

01:00 Kancert kłasičnaj muzyki «Last Night»

Vuličny kancert kłasičnaje muzyki, zarhanizavany Bi-Bi-Si ŭ «Rojał Ełbert Hoł» u Łondanie ŭ 2016 hodzie.

02:20 Pierapynak u tranślacyi

NIADZIELA 31.12.2017

07:00 Abjektyŭ
07:15 PraŚviet (infarmacyjna-publicystyčnaja prahrama)
07:55 Dzie toj Novy hod?, animacyjny film
08:20 Płanieta Ziamla II (Planet Earth II), pryrodaznaŭčy sieryjał
09:15 Čaroŭnaje dreva, sieryjał
09:45 Reparter (publicystyčnaja prahrama)
10:10 Nie pieršabytnyja ludzi, repartaž
10:30 Kaladnyja razmovy
10:40 Viaskoŭcy
11:10 Belsat Music LIVE
11:40 Kožny z nas (tok-šou): Mulavin: raśsiec, jaki zrabiŭ biełaruskija pieśni kultavymi
12:35 «Okiean Jelzi» — 20 hadoŭ razam!, film-kancert
14:10 Ja vam nie niehr (I Am Not Your Negro), d/f

15:45 Lepiej być pryhožaj i bahataj (Lepiej być piękną i bogatą), kamiedyja, rež. Filip Bajon (Filip Bajon), 1993 h., Polšča

U rolach: Darota Pamykała (Dorota Pomykała), Adryjana Biedžyńska (Adrianna Biedrzyńska), Marek Kondrat (Marek Kondrat).

Satyra na stychijnaje raźvićcio «polskaha kapitalizmu» i kazka, jakaja nahadvaje siužet Papiałuški. Tkalla Darota Valc, unučka zasnavalnika i ŭłaśnika łodzinskaj pradzilnaj fabryki, pavodle tastamientu robicca adzinaju ŭładalnicaju fabryki i prylehłaje terytoryi. Darota pačynaje baraćbu za ŭratavańnie pradpryjemstva: admaŭlajecca ad dapamohi niebieskaryślivaha jurysta i pačynaje pracu samastojna. Tkalla dasiahaje pośpiechu navat u Francyi dy pakazvaje niesumlennamu advakatu, chto nasamreč pieramahaje ŭ sučasnym biźniesie.

17:25 Vikinhi (Vikings), histaryčny sieryjał
18:15 Kulinarnyja padarožžy Roberta Makłoviča
18:45 Mova nanova
19:10 Ekśpiert (satyryčnaja prahrama): Ministerstva praŭdy
19:35 Nieviadomaja Biełaruś: Dančyk, d/f

20:15 Nieviadomaja Biełaruś: Fanat, d/f, rež. Andrej Kudzinienka, 2017 h., Biełaruś

Vasia Piešachod — fanat bieraściejskaha «Dynama». Jon «prabiŭ» 5 załatych siezonaŭ, što značyć — naviedaŭ usie hulni kamandy. Na vyjaznyja matčy chodzić vyklučna piechatoju biez aŭtaspynu, biez hrošaj, načujučy ŭ lesie. Za 2016 hod jon prajšoŭ 4470 km. Futboł uratavaŭ jaho ad turmy, a daroha ratuje jaho ad śmierci. Vasia intuityŭna adkryŭ univiersalnuju formułu: kali niama nadziei i nie bačyš nijakaha sensu ŭ žyćci — treba prosta iści.

21:00 Abjektyŭ
21:15 Kinakłub: «Druhaja mama»
21:30 Druhaja mama (Que Horas Ela Volta?), m/f

23:30 10 hod pryhod, navahodniaje telešou ad «Biełsatu»

U navahodniuju noč na «Biełsacie» budzie hučać džaz! Upieršyniu svaje hity ŭ novych aranžyroŭkach najlepšaha džazavaha hurta Biełarusi «Aplle Tea» vykanajuć zorki biełaruskaje muzyki. Sustrakać haściej buduć Viktar Šukiełovič i Valaryna Kustava, jakija zhadajuć padziei apošnich 10 hadoŭ, jakija nas ździvili ci paradavali. Budzie šmat niespadziavanak!

01:10 Zuch (Fuks), kamiedyja
02:35 10 hadoŭ «Biełsatu», kancert
03:40 Pierapynak u tranślacyi

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0