Na resursie «Zručny horad» praciahvajecca zbor podpisaŭ pad pietycyjaj, što zaklikaje adkryć archivy, zabaranić prapahandu stalinizmu, nazvać imiony achviaraŭ i miescy masavych rasstrełaŭ.

Inicyjatary pietycyi — arhkamitet foruma «Balšavicki teror. Prava na ŭstanaŭleńnie iściny».

Na hety momant pad joj padpisalisia bolš za 500 čałaviek. Heta aficyjny kalektyŭny zvarot, jon budzie nakiravany ŭ adpaviednyja dziaržaŭnyja struktury.

* * *

My, hramadzianie Respubliki Biełaruś, pradstaŭniki roznych partyj, hramadzianskich inicyjatyvaŭ, kampanij i arhanizacyj, da 100-hodździa balšavickaha pieravarotu, što pakłaŭ pačatak uzrušeńniaŭ, jakija ŭnieśli miljony žyćciaŭ, a taksama da 80-hodździa pačatku ŭ SSSR Vialikaha teroru, razumiejučy, što prava hramadzian na ŭstanaŭleńnie iściny, a taksama ŭstanaŭleńnie imionaŭ i šanavańnie pamiaci ŭsich niavinna paciarpiełych ad represij niemahčymyja biez svabodnaha dostupu da archivaŭ, patrabujem:

1. Źniać hryfy sakretnaści z usich źmieščanych na zachoŭvańnie ŭ Biełarusi dakumientaŭ za 1917-1953 hady.

2. Pieradać ź viedamasnych u adkrytyja dziaržaŭnyja archivy ŭsie archiŭna-śledčyja spravy na represavanych u 1920-1970-ja hady. Zabiaśpiečyć svabodny dostup da ŭsich dakumientaŭ, jakija znachodziacca na zachoŭvańni bolš za 75 hadoŭ, što ŭ adpaviednaści ź biełaruskim zakanadaŭstvam nie mohuć padpadać pad abmiežavańnie jak tajamnica asabistaha žyćcia.

3. Zabiaśpiečyć svabodny dostup (u tym liku i praź internet) da bazy dadzienych «Źviestki ab nieabhruntavana represavanych hramadzianach Biełarusi», jakaja znachodzicca ŭ Nacyjanalnym archivie Respubliki Biełaruś, bo najaŭnaja ŭ joj infarmacyja nie padpadaje ni pad jakija zakonnyja abmiežavańni.

4. Ustanavić i nazvać usie isnujučyja ŭ Biełarusi miescy masavych rasstrełaŭ i pachavańniaŭ achviar represij.

5. Paznačyć hetyja miescy, ustalavać vakoł ich adpaviednyja achoŭnyja zony, nazvać imiony pachavanych tam achviaraŭ palityčnych represij i pryniać usie miery pa ŭviekaviečańni ich pamiaci.

6. Pravieści poŭnuju i kančatkovuju reabilitacyju sotniaŭ tysiač hramadzian: raskułačanych, vajennapałonnych, zamiežnych hramadzian i h.d. Pry adsutnaści infarmacyi pra miescy adbyćcia pakarańnia, a taksama vysłanych u administracyjnym paradku ŭ roznyja rehijony SSSR, źviarnucca na dziaržaŭnym uzroŭni da kiraŭnictva Rasijskaj Fiederacyi i Kazachstana z prośbaj, kab kampietentnymi orhanami byŭ praviedzieny pošuk i składzienyja pajmiennyja śpisy ŭsich represavanych hramadzian BSSR. Pry adsutnaści ŭ Biełarusi źviestak pra miescy rasstrełaŭ i pachavańniaŭ, uklučajučy Kurapaty, na dziaržaŭnym uzroŭni źviarnucca da kiraŭnictva RF, kab adpaviedny pošuk byŭ praviedzieny ŭ archivach FSB i MUS RF.

7. Pryznać admaŭleńnie stalinskich represij, ich apraŭdańnie i prapahandu stalinizmu, u zaležnaści ad ciažaru, administracyjnym ci kryminalnym złačynstvam, dla čaho ŭnieści adpaviednyja źmieny ŭ adpaviednyja Kodeksy.

22.08.2017

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна