Pasoł Biełarusi ŭ ZŠA Michaił Chvastoŭ adklikajecca z ZŠA dla kansultacyj u suviazi z uviadzieńniem dadatkovych ekanamičnych sankcyj u dačynieńni da kancerna »Biełnaftachim».

Pra heta zajaviŭ 7 sakavika na bryfinhu ŭ Minsku pres‑sakratar MZS Biełarusi Andrej Papoŭ.

Jon taksama zaznačyŭ, što «pasłu ZŠA nastojliva rekamiendujecca pakinuć Minsk z toj ža metaj».

Jak paviedamlałasia ŭčora, u časie telefonnaj razmovy Alaksandra Łukašenki i Ŭładzimira Pucina: «Alaksandar Łukašenka i Ŭładzimir Pucin abmierkavali taksama stan i perspektyvy raźvićcia adnosinaŭ Biełarusi z asobnymi zachodnimi dziaržavami».

Heta źviarnuła na siabie ŭvahu, bo suverennyja dziaržavy abmiarkoŭvajuć z kiraŭnikami susiednich dziaržavaŭ svaje dačynieńni z trecimi krainami krajnie redka.

Mikoła Buhaj; inf. BiełaPAN

***

Pamočnik pres-ataše amerykanskaha pasolstva Aleś Kruhlakoŭ paviedamiŭ, što ambasada pakul admaŭlajecca rabić aficyjnyja kamentary na hety kont. Spasłaŭšysia na toje, što pracoŭny dzień užo skončany i ŭsie papiery znachodziacca ŭ pasolstvie, sp. Kruhlakoŭ nia zmoh bolš padrabiazna raspavieści pra novyja sankcyi suprać "Biełnaftachimu", zaznačyŭšy, što niejkija aficyjnyja zajavy źjaviacca paśla vychodnych.

ZP

***

Zajava Ministerstva zamiežnych spraŭ Respubliki Biełaruś u suviazi z uviadzieńniem Złučanymi Štatami Amieryki dadatkovych abmiežavalnych mier ekanamičnaha charaktaru ŭ dačynieńni pradpryjemstvaŭ kancerna «Biełnaftachim»:

‑ Na praciahu dosyć praciahłaha času Respublikaj Biełaruś u adpaviednaści z damoŭlenaściami, dasiahnutymi z našymi zachodnimi partniorami, byŭ raspačaty ceły šerah paśladoŭnych i kanstruktyŭnych krokaŭ u metach narmalizacyi adnosin ź Jeŭrapiejskim Sajuzam i ZŠA.

Tym nie mienš, adzin z udzielnikaŭ dyjałohu — Złučanyja Štaty Amieryki, praihnaravaŭšy raniej dasiahnutyja damoŭlenaści, parušyli ŭzhodnieny ałharytm dziejańniaŭ pa narmalizacyi adnosin i ŭviali dadatkovyja abmiežavalnyja miery ekanamičnaha charaktaru ŭ dačynieńni pradpryjemstvaŭ kancerna «Biełnaftachim».

Biełaruski bok zajaŭlaje, što kroki Biełarusi ŭ adkaz buduć nasić ćviordy charaktar. Pra źmiest hetych krokaŭ amierykanski bok byŭ raniej apavieščany. Adnym z takich krokaŭ źjaŭlajecca adklikańnie ŭ Minsk dla kansultacyj ambasadara Biełarusi ŭ ZŠA Michaiła Chvastova. Adnačasova ŭrad Biełarusi nastojliva prapanoŭvaje ambasadaru Złučanych Štataŭ Amieryki ŭ Minsku Karen Ściuart pakinuć našu krainu z toj ža metaj.

U zajavie taksama padkreślivajecca, što, pavodle Chielsinskaha zaklučnaha akta, ZŠA, jak i inšyja dziaržavy‑udzielniki ABSIE, majuć na sabie abaviazalnictvy «pry ŭsich akaličnaściach ustrymoŭvacca ad luboha aktu ekanamičnaha prymusu, nakiravanaha na padparadkavańnie svaim ułasnym intaresam ažyćciaŭleńnia inšaj dziaržavaj‑udzielnikam pravoŭ, ułaścivych jaje suvierenitetu».

‑ Zmušanyja znoŭ kanstatavać, što ABSIE, jakaja pavinna być efiektyŭnaj pryładaj abarony pravoŭ i intaresaŭ svaich dziaržaŭ‑udzielnikaŭ, u hetaj situacyi nie vykonvaje svoj niepasredny mandat i nie reahuje na hrubaje parušeńnie amierykanskaj administracyjaj asnovatvornych pryncypaŭ Arhanizacyi.

Biełaruś patrabuje ad ABSIE nieadkładnych dziejańniaŭ dla efiektyŭnaha zabieśpiačeńnia vykanańnia hetaj dziaržavaj‑udzielnikam asnovatvornych pryncypaŭ Arhanizacyi i svaich mižnarodnych abaviazalnictvaŭ.

Kali hetaha nie adbudziecca, my budziem zmušanyja surjozna zadumacca nad tym, jak nam varta ŭ dalejšym vybudoŭvać adnosiny z dadzienaj Arhanizacyjaj.

Cytujecca pavodle Radyjo Racyja

***

13 listapada, administracyja Džordža Buša zamaroziła rachunki biełaruskaha dziaržaŭnaha kancernu «Biełnaftachim». Nahodaj dla zamarožvańnia rachunkaŭ amerykanskija ŭłady nazvali toje, što kancern kantralujecca asabista Alaksandram Łukašenkam. Sankcyi Ministerstva finansaŭ ZŠA datyčać usich pradstaŭnictvaŭ «Biełnaftachimu» ŭ Niamieččynie, Ukrainie, Łatvii, Rasiei dy Kitai, a taksama daččynaha padraździaleńnia kancernu Belneftekhim USA. Sankcyi praduhledžvajuć zamarožvańnie ŭsich rachunkaŭ «Biełnaftachimu» na terytoryi ZŠA i zabaronu dla amerykanskich pradpryjemstvaŭ na supracoŭnictva z kancernam i jaho daččynymi pradpryjemstvami.

U toj samy dzień pres‑sakratar biełaruskaha MZS Andrej Papoŭ zajaviŭ: «Va ŭmovach niedružalubnych dziejańniaŭ z boku ZŠA Biełaruś budzie vymušana adekvatna reahavać».

Naprykancy minułaha hodu kiraŭnik Biełarusi Alaksandar Łukašenka taksama prakamentavaŭ ekanamičnyja sankcyi ZŠA suprać Biełarusi: «Jak tolki heta značna zakranie našu ekanomiku, to pieršy, chto budzie adsiul vyšpurnuty, heta pasoł Złučanych Štataŭ Ameryki. Ja kažu pra heta publična. Tamu chaj amerykanski pasoł supakoicca i zajmajecca svaimi prablemami, bo daterminova moža pakinuć svaju pasadu ŭ Biełarusi», —zajaviŭ biełaruski prezident u adkaz na słovy kiraŭnički amierykanskaj dypmisii Karen Ściuart nakont taho, što sankcyi ŭ dačynieńni da Biełarusi mohuć być pašyranyja.

Litaralna za tydzień da adklikańnia z Vašynhtonu sp.Chvastova ministar zamiežnym spraŭ Siarhiej Martynaŭ zajaviŭ, sankcyi ES i ZŠA stali pryčynaju składanaściaŭ u biełaruskaj ekanomicy.

ZP

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0