6 kastryčnika demakratyčnamu aktyvistu Juryju Rubcovu prysudzili 18 miesiacaŭ abmiežavańnia svabody. Sud pryznaŭ jaho vinavatym zhodna z artykułam 391 Kryminalnaha kodeksa (abraza sudździ).

Jašče da taho, jak prysud byŭ ahučany, pravaabarončy centr «Viasna» papiaredziŭ, što, u vypadku admoŭnaha rašeńnia suda, Rubcoŭ budzie pryznany novym palityčnym viaźniem. Paśla prysudu jon dałučyŭsia da hrupy ź siami inšych palityčnych źniavolenych, u tym liku, byłoha kandydata ŭ prezidenty Mikałaja Statkieviča.

Viadomyja i inšyja prykłady praciahu represij u Biełarusi. Demakratyčnyja aktyvisty Pavał Vinahradaŭ, Illa Dabratvor, Maksim Viniarski i inšyja rehularna atrymlivajuć administratyŭnyja aryšty i štrafy. Žurnalistaŭ pieraśledujuć za ich supracoŭnictva z zamiežnymi ŚMI, jakija nie majuć aficyjnaj akredytacyi. Paśla fubolnaj hulni Biełaruś – Ukraina zaŭziataraŭ z abodvuch bakoŭ aryštoŭvali i štrafavali za vykrykvańnie palityčnych łozunhaŭ padčas matču.

Niahledziačy na zachavańnie status-kvo ŭ praktycy abychodžańnia z unutranymi apanientami, dyktatura Łukašenki pražyvaje redki pieryjad ścišanaj krytyki z boku demakratyčnaha Zachadu. Vajna va Ukrainie zrušyła adnosny bałans dabra i zła ŭ śviecie. Ahulnapryznany izhoj i nielehitymny kiraŭnik Łukašenka raptam apynuŭsia «ŭ rešcie rešt nie takim užo i kiepskim». Sapraŭdy, u adroźnieńnie ad Pucina, Łukašenka nie ekspartuje ŭ navakolny śviet nasille i padaŭleńnie pravoŭ čałavieka i svabody.

Svaje haniebnyja padychody, biezzakońnie i źnievažajučaje abychodžańnie Łukašenka zasiarodziŭ na biełarusach. «Mižnarodnamu miru i biaśpiecy» i «niepadzielnaj, svabodnaj i mirnaj Jeŭropie» takija dziejańni nie pahražajuć.

Dyktatura ŭ Biełarusi pabudavana na strohim kantroli asabistaj addanaści kožnaha čynoŭnika i ciesnaj kruhavoj parucy. Paradaksalna, ale Biełaruś ličycca nie nadta karumpavanaj paraŭnalna z Rasijaj i Ukrainaj. U realnaści ž karupcyja ŭ našaj krainie dziejničaje paŭsiudna, adnak režym staranna i zbolšaha dziejsna chavaje jaje. Hetamu spryjaje strach ludziej pierad pakarańniem za raskryćcio karupcyjnych schiemaŭ va ŭmovach adsutnaści niezaležnaj sudovaj sistemy.

Na praciahu 20 hadoŭ kiravańnia krainaj Łukašenka nakiroŭvaje svaju ŭłasnuju enierhiju i dziaržaŭnyja resursy na źniščeńnie i padparadkavańnie ŭnutranych palityčnych siłaŭ, hramadzianskaj supolnaści i ŚMI, jakija mohuć pahražać jaho asabistaj uładzie. U vyniku jaho prezidenctva razhladajecca jak nielehitymnaje, adnosiny Biełarusi z Zachadam hłyboka paškodžanyja, u krainy niama sajuźnikaŭ akramia vajaŭničaj Rasii, jakaja da taho ž hladzić na niezaležnaść našaj krainy jak na časovuju anamaliju. Adnak dla Łukašenki hałoŭnaje, što jaho pazicyi ŭ samoj Biełarusi zastajucca niepachisnymi.

Vyhladaje na toje, što śviet nie žadaje pryznać taho, što Łukašenka nie źjaŭlajecca samadastatkovaj fihuraj i izalavanaj źjavaj. Jaho padtrymlivajuć inšyja aŭtarytarnyja režymy, u pieršuju čarhu, Rasija. Łukašenka źjaŭlajecca prykładam taho, jak taki izhoj moža lohka vyžyvać pasiarod składanych mižnarodnych miechanizmaŭ i navat raspaŭsiudžvać svoj dyktatarski dośvied u inšych krainach. Niama sumnievaŭ i ŭ tym, što ŭpartaje znachodžańnie Łukašenki va ŭładzie i jaho mietady kiravańnia krainaj słužać kaštoŭnym dapaŭnieńniem u padtrymku palityki Pucina ŭ Rasii i za miažoj.

U rešcie rešt, Biełaruś siońnia – heta madel dziaržavy, jakoj Pucin chacieŭ by bačyć Ukrainu zaŭtra. 

Dziaržavy sa słabym suvierenitetam, karumpavanym kiroŭnym kłasam, zaležnym ad voli i słova Maskvy, z pahardaj da pravoŭ čałavieka i demakratyčnych pryncypaŭ i antyzachodnim śvietapohladam. Dziaržavy, što niapeŭnaja ŭ svaich histaryčnych karaniach i nacyjanalnaj śviadomaści. Dziaržavy, jakaja sastupaje cisku Maskvy i dałučajecca da Rasija-centryčnych Mytnaha sajuza i Jeŭrazijskaha ekanamičnaha sajuza biez taho, kab daviedacca mierkavańnie nasielnictva. Dziaržavy, jakaja pahadžajecca z tym, što Rasija maje pryvielijavanyja pravy ŭ miežach čužoj jurysdykcyi i moža nie dazvalać rašeńni, jakija joj nie padabajucca.

Tym nie mienš, vyhladaje na toje, što Zachad, zabłytany ŭsio bolš supiarečlivymi – ci na dypłamatyčnaj movie «zbałansavanymi» – zajavami Łukašenki pa Ukrainie, vyrašyŭ zrabić svoj padychod datyčna dyktatury ŭ Biełarusi jašče mienš pryncypovym i bolš niepaśladoŭnym. Tema palityčnych źniavolenych, demakratyčnych vybaraŭ i svabody ŭ našaj krainie ŭzdymajecca ŭradami Zachadu ŭsio radziej. Pravodziacca nieabaviazkovyja sustrečy na vyšejšym uzroŭni ŭ parušeńnie ŭłasnych abaviazalnictvaŭ. Baki abmieńvajucca zbolšaha paviarchoŭnymi, ale demanstratyŭna strymanymi vizitami. Niadaŭna ambasadar ES u Biełarusi Majra Mora navat zaklikała biełarusaŭ padtrymać Łukašenku ŭ suviazi z kanfliktam va Ukrainie.

Miarkujučy pa ŭsim, u hetyja dni hieapalityka dla Zachada aznačaje bolš, čym kaštoŭnaści i pryncypy.

Adnak raŭnavaha nacyjanalnych intaresaŭ, jakija pastajanna źmianiajucca, – nienadziejnaja asnova dla ŭstojlivaha mižnarodnaha miru. Prykład Rasii – napamin pra toje, što intaresy dziaržaŭ mohuć razychodzicca vielmi chutka.

Miž tym, takoje štučnaje paciapleńnie adnosinaŭ z Zachadam dapamahaje Łukašenku ŭmacoŭvać svaju asabistuju ŭładu, navat pakul zaležnaść Biełarusi ad Rasii pahłyblajecca i jaje budučynia stanovicca mienš peŭnaj z kožnym dniom. Bolš taho, zastajecca niavyśvietlenaj rola Łukašenki ŭ vajnie jaho adzinaha sajuźnika Rasii suprać Ukrainy i adnačasova suprać demakratyčnaha śvietu. Hetaksama jak i sama vajna za Ukrainu jašče dalokaja ad skančeńnia.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?