62-hadovy Siarhiej Panamaroŭ, palityčny ŭciakač ź Biełarusi, bolš za paŭtara miesiaca znachodzicca za kratami. Jamu pahražaje da 10 hadoŭ pazbaŭleńnia voli.

Dvoje paciarpiełych

U siaredzinie vieraśnia rajonny sud u polskim miastečku Ščytna pastanaviŭ aryštavać na dva miesiacy biełarusa Siarhieja Panamarova, jaki padazrajecca ŭ padpale dvuch leciščaŭ kala miastečka Jadvabna.

Zatrymany na miescy zdareńnia mužčyna patłumačyŭ palicyi, što ŭładalnik adnaho z damkoŭ nie addaŭ jamu hrošaj. Jak vyśvietliłasia, adna z chataŭ, što zhareła całkam, naležała hramadzianinu Biełarusi.

Haspadarom druhoha damka, źniščanaha tolki častkova, byŭ palak.

Moža być pakarany 10 hadami źniavoleńnia

Jak raspavioŭ «Biełsatu» prakuror Artur Charašeŭski z prakuratury ŭ Ščytnie, padazravanaha moža čakać, u zaležnaści ad kłasifikacyi złačynstva, da 5 hadoŭ turmy – kali jaho abvinavaciać u źniščeńni majomaści (u adpaviednaści z parahrafam 288 polskaha Kryminalnaha kodeksu). Kali ž prakuratura pryznaje, što heta byŭ naŭmysny padpał, to biełarus moža trapić za kraty na 10 hadoŭ (u adpaviednaści z punktam 1 art. 163 polskaha Kryminalnaha kodeksu).

Patrebnaja dapamoha

Pavodle prakurora, zatrymany pryznaŭsia ŭ złačynstvie i paprasiŭ paviedamić pra padzieju arhanizacyjam u Polščy, źviazanym ź biełaruskaj apazicyjaj.

Prakuror Charašeŭski adznačyŭ, što zatrymany pierabyvaje ŭ vielmi drennym materyjalnym stanie, nie maje navat, dzie žyć. Mužčyna zastaniecca pad vartaju da 13 śniežnia.

Da kanca listapada praciahniecca zbor dokazaŭ u jahonaj spravie. «Kali hetaha čałavieka vyzvalać, jamu budzie nieabchodnaja dapamoha», – paviedamiŭ prakuror sa Ščytna.

Moža zhubić prava žyć u Polščy

Jak vyśvietliłasia, zatrymany – heta 62-hadovy siabra Biełaruskaj asacyjacyi žurnalistaŭ i hramadski dziejač z Klecku Siarhiej Panamaroŭ. Aktyvist u 2010 hodzie ŭciok ź Biełarusi, dzie jaho abvinavacili ŭ paklopie na čynoŭnikaŭ, siarod jakich byŭ staršynia kleckaha rajvykankamu. Padstavaju dla abvinavačańnia stalisia publikacyi ŭ biuleteni «Bojki Kleck», jaki redahavaŭ i vydavaŭ Panamaroŭ. U lipieni 2011 hoda žurnalist atrymaŭ status uciekača i pašpart – pavodle Ženieŭskaj kanviencyi pra status uciekačoŭ, a taksama vid na časovaje žycharstva ŭ Polščy.

Sa słovaŭ prakurora Artura Charašeŭskaha, kali biełaruskaha apazicyjaniera asudziać, mohuć zabrać vid na žycharstva ŭ Polščy. 

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?